Advanced

Seen, or unseen? The portrayal of Women in historical scholarship in Sweden from 1890 to 1995

Ljungh, Agneta LU (1999)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Det finns en föreställning att kvinnor tills nyligen varit åsidosatta inom historieforskningen, något som hävdats bland annat inom kvinno- och genderteoretisk forskning. Mot bakgrund av en genomgång av svenska avhandlingar i historia argumenterar jag för att utvecklingen måste ses i ljuset av historieforskningens utveckling. Det finns en relation mellan vilka fenomen forskare uppmärksammar och den kontext berättelserna tillkommer i. Inte minst påverkas kunskapsproduktionen av forskningspolitiska åtgärder. Vad som uppfattas som "intressant" forskning varierar över tid. Fram till 1970-talet är det aktörsperspektivet och fokus på den politiska historien som präglar merparten av avhandlingarna,... (More)
Popular Abstract in Swedish

Det finns en föreställning att kvinnor tills nyligen varit åsidosatta inom historieforskningen, något som hävdats bland annat inom kvinno- och genderteoretisk forskning. Mot bakgrund av en genomgång av svenska avhandlingar i historia argumenterar jag för att utvecklingen måste ses i ljuset av historieforskningens utveckling. Det finns en relation mellan vilka fenomen forskare uppmärksammar och den kontext berättelserna tillkommer i. Inte minst påverkas kunskapsproduktionen av forskningspolitiska åtgärder. Vad som uppfattas som "intressant" forskning varierar över tid. Fram till 1970-talet är det aktörsperspektivet och fokus på den politiska historien som präglar merparten av avhandlingarna, vilket resulterar i ett ointresse för könsskillnader. De samhällshistoriska och mer strukturinriktade studier som allt mer kommit att prägla historieforskningen från 1970-talet och framöver, får emellertid till effekt att olika sociala kategorier, exempelvis socialgrupp och kön, börjar noteras. Dock är det först i och med att kvinnoforskningsfältet etableras på allvar, vid 1980-talets mitt, som kvinnors situation börjar problematiseras i större utsträckning. Studien handlar på det sättet inte bara om hur kvinnor har skildrats i svenska avhandlingar i historia, utan också om hur historieforskningen har omformats under drygt hundra år. (Less)
Abstract
I am studying the portrayal of women in Swedish dissertations of history from 1890 to 1995. Inspired by Pierre Bourdieu I interpret the production of knowledge as an effect of the rivalry between researchers concerning the dominate positions within the field of history. One strategy in order to reach these positions is to focus on phenomena that previous research has not paid attention to. To show this I am using the way women are depicted. During my period the portrayal of women changes in many respects. This I mean should be seen in the light of several factors, where I have chosen to foremost focus the impact of the research policy. Since the 1960s politicians' in various ways has tried to persuade the research community to follow a... (More)
I am studying the portrayal of women in Swedish dissertations of history from 1890 to 1995. Inspired by Pierre Bourdieu I interpret the production of knowledge as an effect of the rivalry between researchers concerning the dominate positions within the field of history. One strategy in order to reach these positions is to focus on phenomena that previous research has not paid attention to. To show this I am using the way women are depicted. During my period the portrayal of women changes in many respects. This I mean should be seen in the light of several factors, where I have chosen to foremost focus the impact of the research policy. Since the 1960s politicians' in various ways has tried to persuade the research community to follow a certain line of research. One of these decrees concerns the development of women's studies. This kind of research is also stimulated by project money and a professorship in women's history is created. Investments from politicians in order to stimulate women's studies continues during the rest of my period of study. One effect of the edicts and investments is that notations about women are experienced as one fruitful way of accomplish a research profile and thereby increase the possibilities to advance within the field of history. Put in another way: because of the dictates from the politicians, to make notations about women and their activity seems to be one possible way to achieve prosper within the research field. Another significant factor concerning the development is the establishment of the field of social history which in contrast to political history focus social development and the consequences and effects of economic and social factors. Since also the population at large is given attention, the differences between the actions of women and men as well as the in several aspects limited ability of women to act is noted. Although the explicitly feminist- or genderorientation by no means are encompassing the field as a whole, the number of those making notations about women's space of action subsequently increases. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Aronsson, Peter, Växjö University
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Modern historia (ca. 1800-1914), Contemporary history (circa 1800 to 1914), women's studies, rivalry, research policy, Historiography, portrayal of women, Contemporary history (since 1914), Nutidshistoria (från 1914)
pages
251 pages
publisher
Agneta Ljungh, Department of History, Box 2074, 220 02 Lund
defense location
Department of History
defense date
1999-12-04 10:15
external identifiers
 • other:ISRN: LUHFDA/HFHI-1999/1095-SE+251
language
Swedish
LU publication?
yes
id
f75864fb-39ce-44cb-b941-f2920844302d (old id 19153)
date added to LUP
2007-05-25 11:45:41
date last changed
2018-11-21 21:06:40
@phdthesis{f75864fb-39ce-44cb-b941-f2920844302d,
 abstract   = {I am studying the portrayal of women in Swedish dissertations of history from 1890 to 1995. Inspired by Pierre Bourdieu I interpret the production of knowledge as an effect of the rivalry between researchers concerning the dominate positions within the field of history. One strategy in order to reach these positions is to focus on phenomena that previous research has not paid attention to. To show this I am using the way women are depicted. During my period the portrayal of women changes in many respects. This I mean should be seen in the light of several factors, where I have chosen to foremost focus the impact of the research policy. Since the 1960s politicians' in various ways has tried to persuade the research community to follow a certain line of research. One of these decrees concerns the development of women's studies. This kind of research is also stimulated by project money and a professorship in women's history is created. Investments from politicians in order to stimulate women's studies continues during the rest of my period of study. One effect of the edicts and investments is that notations about women are experienced as one fruitful way of accomplish a research profile and thereby increase the possibilities to advance within the field of history. Put in another way: because of the dictates from the politicians, to make notations about women and their activity seems to be one possible way to achieve prosper within the research field. Another significant factor concerning the development is the establishment of the field of social history which in contrast to political history focus social development and the consequences and effects of economic and social factors. Since also the population at large is given attention, the differences between the actions of women and men as well as the in several aspects limited ability of women to act is noted. Although the explicitly feminist- or genderorientation by no means are encompassing the field as a whole, the number of those making notations about women's space of action subsequently increases.},
 author    = {Ljungh, Agneta},
 keyword   = {Modern historia (ca. 1800-1914),Contemporary history (circa 1800 to 1914),women's studies,rivalry,research policy,Historiography,portrayal of women,Contemporary history (since 1914),Nutidshistoria (från 1914)},
 language   = {swe},
 pages    = {251},
 publisher  = {Agneta Ljungh, Department of History, Box 2074, 220 02 Lund},
 school    = {Lund University},
 title    = {Seen, or unseen? The portrayal of Women in historical scholarship in Sweden from 1890 to 1995},
 year     = {1999},
}