Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Megaprojekt – lärdomar för beslutsfattare: Svensk kortversion av resultaten från OMEGA-projektet

Dimitrou, Harry ; Ward, John ; Wright, Philip and Pettersson, Fredrik LU orcid (2014)
Abstract (Swedish)
Beslut, planering och genomförande av dyra och storskaliga transportinfrastruktursatsningar, så kallade megaprojekt är komplexa och ofta konfliktfyllda processer som involverar en mängd aktörer och intressenter, utspelar sig över lång tid och får stor påverkan i de områden där de byggs. Vad är det som avgör om megaprojekt blir lyckade eller inte? Vilka lärdomar kan man dra av att studera besluts- och planeringsprocesserna för genomförda projekt? Dessa frågor har varit grunden för den forskning som presenteras i rapporten. Resultaten är baserade på 30 fallstudier av genomförda megaprojekt i 10 länder i Euoropa, Nordamerika,Asien och Australien. Fallstudierna omfattar intervjuer med över 300 beslutsfattare och andra... (More)
Beslut, planering och genomförande av dyra och storskaliga transportinfrastruktursatsningar, så kallade megaprojekt är komplexa och ofta konfliktfyllda processer som involverar en mängd aktörer och intressenter, utspelar sig över lång tid och får stor påverkan i de områden där de byggs. Vad är det som avgör om megaprojekt blir lyckade eller inte? Vilka lärdomar kan man dra av att studera besluts- och planeringsprocesserna för genomförda projekt? Dessa frågor har varit grunden för den forskning som presenteras i rapporten. Resultaten är baserade på 30 fallstudier av genomförda megaprojekt i 10 länder i Euoropa, Nordamerika,Asien och Australien. Fallstudierna omfattar intervjuer med över 300 beslutsfattare och andra intressenter.

Rapporten identifierar nio viktiga lärdomar beträffande planering, beslutsfattande och genomförande av megaprojekt, ger förslag på ”vem som bör göra vad annorlunda” och avslutas med ett avsnitt där några av
lärdomarna diskuteras i mer detalj i förhållande till de svenska fallstudierna av Öresundsförbindelsen, Arlandabanan och Södra Länken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
besluts- och planeringsprocesser, Megaprojekt
publisher
Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet
language
Swedish
LU publication?
yes
id
f76b8dcb-e75f-49af-932e-b7442e0a3318
date added to LUP
2018-02-02 10:28:56
date last changed
2019-03-08 03:01:20
@techreport{f76b8dcb-e75f-49af-932e-b7442e0a3318,
 abstract   = {Beslut, planering och genomförande av dyra och storskaliga transportinfrastruktursatsningar, så kallade megaprojekt är komplexa och ofta konfliktfyllda processer som involverar en mängd aktörer och intressenter, utspelar sig över lång tid och får stor påverkan i de områden där de byggs. Vad är det som avgör om megaprojekt blir lyckade eller inte? Vilka lärdomar kan man dra av att studera besluts- och planeringsprocesserna för genomförda projekt? Dessa frågor har varit grunden för den forskning som presenteras i rapporten. Resultaten är baserade på 30 fallstudier av genomförda megaprojekt i 10 länder i Euoropa, Nordamerika,Asien och Australien. Fallstudierna omfattar intervjuer med över 300 beslutsfattare och andra intressenter.<br/><br/>Rapporten identifierar nio viktiga lärdomar beträffande planering, beslutsfattande och genomförande av megaprojekt, ger förslag på ”vem som bör göra vad annorlunda” och avslutas med ett avsnitt där några av<br/>lärdomarna diskuteras i mer detalj i förhållande till de svenska fallstudierna av Öresundsförbindelsen, Arlandabanan och Södra Länken.},
 author    = {Dimitrou, Harry and Ward, John and Wright, Philip and Pettersson, Fredrik},
 institution = {Miljö- och energisystem, LTH, Lunds universitet},
 language   = {swe},
 title    = {Megaprojekt – lärdomar för beslutsfattare: Svensk kortversion av resultaten från OMEGA-projektet},
 year     = {2014},
}