Advanced

Utvecklingsneurotoxikologiska effekter av två herbicider hos mus: Paraquat och Roundup.

Lindqvist, Niclas LU (1997)
Abstract (Swedish)
I det här arbetet har de neurotoxiska effekterna av paraquat och roundup studerats, efter en neonatal lågdos-exponering. Paraquat förekommer i miljön och dess likhet med det neurotoxiska ämnet l-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin (MPTP) gör den intressant i neurotoxikologiskt avseende. Detta arbete omfattar tre olika försök. I försök 1) exponerades möss neonatalt for paraquat, dessa djur avlivades neonatalt for neurokemisk analys av dopaminhalter i striatum. I försök 2) exponerades möss också neonatalt for paraquat , men dessa djur beteendetestades vid 2 månaders ålder och avlivades vid denna ålder for neurokemisk analys. I försök 3) exponerades möss neonatalt for roundup; dessa djur beteendetestades vid 5 månaders ålder. I försök... (More)
I det här arbetet har de neurotoxiska effekterna av paraquat och roundup studerats, efter en neonatal lågdos-exponering. Paraquat förekommer i miljön och dess likhet med det neurotoxiska ämnet l-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin (MPTP) gör den intressant i neurotoxikologiskt avseende. Detta arbete omfattar tre olika försök. I försök 1) exponerades möss neonatalt for paraquat, dessa djur avlivades neonatalt for neurokemisk analys av dopaminhalter i striatum. I försök 2) exponerades möss också neonatalt for paraquat , men dessa djur beteendetestades vid 2 månaders ålder och avlivades vid denna ålder for neurokemisk analys. I försök 3) exponerades möss neonatalt for roundup; dessa djur beteendetestades vid 5 månaders ålder. I försök 1) och 2) gavs paraquat oralt till C57black möss i en dos om 0.36mg/kg kroppsvikt till tre olika neonatala åldersgrupper vid två tillfällen: dag 3 och 4 postnatalt, dag 10 och 11 postnatalt, eller dag 19 och 20 postnatalt. Hos neonatala djur, neonatalt exponerade for paraquat, kunde inte någon signifikant sänkning av dopaminhalter i striatum observeras. Möss exponerade dag 3,4 eller dag 10,11 uppvisade beteende­-störningar (hypoaktivitet) vid 2 månaders ålder jämfört med kontrolldjur.
Inga biokemiska förändringar i striatum, med avseende på dopamin och dess metaboliter, kunde dock observeras vid 2 månaders ålder.
Glyfosat är aktiv substans i formuleringen roundup. I försök 3) exponerades NMRI möss neonatalt for roundup (46mg glyfosat/ kg kroppsvikt eller 2.3mg glyfosat/ kg kroppsvikt) dag 10 och 11. Vid 5 månaders ålder studerades spontanbeteende samt amfetamininducerat beteende. Inget signifikant avvikande spontanbeteende sågs i dessa tester.
Resultaten från paraquat-försöken visar likhet med resultat från exponering med DDT, pyretroider, och nikotin i det avseendet att det finns en känslig period i hjärnans utveckling under vilken permanenta beteendestörningar kan induceras. Av speciellt intresse ar att dessa störningar visar sig först i vuxen ålder. De funktionella störningarna sammanfaller i många fall med biokemiska förändringar i hjärnan. I tidigare försök (Fredriksson et al. 1993) har det visats att C57black möss exponerade dag 10 och 11 för paraquat (0.36mg/kg kroppsvikt) hade signifikanta beteendestörningar vid 4 månaders ålder jämfört med kontrolldjur. Dessa störningar sammanföll med signifikanta sänkningar av dopaminhalterna i striatum. Effekterna av en neonatal Iågdos-exponering for paraquat tycks därmed vara tidsberoende, eftersom de utvecklas först i vuxen ålder.


(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
publishing date
type
Thesis
publication status
published
pages
37 pages
publisher
Repro HSC, Uppsala
ISBN
1400-4178
language
Swedish
LU publication?
no
id
fc0e1781-9780-4f21-9d58-d8128b135fb5
date added to LUP
2017-06-07 14:43:23
date last changed
2019-01-14 07:39:30
@misc{fc0e1781-9780-4f21-9d58-d8128b135fb5,
 abstract   = {I det här arbetet har de neurotoxiska effekterna av paraquat och roundup studerats, efter en neonatal lågdos-exponering. Paraquat förekommer i miljön och dess likhet med det neurotoxiska ämnet l-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin (MPTP) gör den intressant i neurotoxikologiskt avseende. Detta arbete omfattar tre olika försök. I försök 1) exponerades möss neonatalt for paraquat, dessa djur avlivades neonatalt for neurokemisk analys av dopaminhalter i striatum. I försök 2) exponerades möss också neonatalt for paraquat , men dessa djur beteendetestades vid 2 månaders ålder och avlivades vid denna ålder for neurokemisk analys. I försök 3) exponerades möss neonatalt for roundup; dessa djur beteendetestades vid 5 månaders ålder. I försök 1) och 2) gavs paraquat oralt till C57black möss i en dos om 0.36mg/kg kroppsvikt till tre olika neonatala åldersgrupper vid två tillfällen: dag 3 och 4 postnatalt, dag 10 och 11 postnatalt, eller dag 19 och 20 postnatalt. Hos neonatala djur, neonatalt exponerade for paraquat, kunde inte någon signifikant sänkning av dopaminhalter i striatum observeras. Möss exponerade dag 3,4 eller dag 10,11 uppvisade beteende­-störningar (hypoaktivitet) vid 2 månaders ålder jämfört med kontrolldjur.<br/>Inga biokemiska förändringar i striatum, med avseende på dopamin och dess metaboliter, kunde dock observeras vid 2 månaders ålder.<br/>Glyfosat är aktiv substans i formuleringen roundup. I försök 3) exponerades NMRI möss neonatalt for roundup (46mg glyfosat/ kg kroppsvikt eller 2.3mg glyfosat/ kg kroppsvikt) dag 10 och 11. Vid 5 månaders ålder studerades spontanbeteende samt amfetamininducerat beteende. Inget signifikant avvikande spontanbeteende sågs i dessa tester.<br/>Resultaten från paraquat-försöken visar likhet med resultat från exponering med DDT, pyretroider, och nikotin i det avseendet att det finns en känslig period i hjärnans utveckling under vilken permanenta beteendestörningar kan induceras. Av speciellt intresse ar att dessa störningar visar sig först i vuxen ålder. De funktionella störningarna sammanfaller i många fall med biokemiska förändringar i hjärnan. I tidigare försök (Fredriksson et al. 1993) har det visats att C57black möss exponerade dag 10 och 11 för paraquat (0.36mg/kg kroppsvikt) hade signifikanta beteendestörningar vid 4 månaders ålder jämfört med kontrolldjur. Dessa störningar sammanföll med signifikanta sänkningar av dopaminhalterna i striatum. Effekterna av en neonatal Iågdos-exponering for paraquat tycks därmed vara tidsberoende, eftersom de utvecklas först i vuxen ålder.<br/><br/><br/>},
 author    = {Lindqvist, Niclas},
 isbn     = {1400-4178},
 language   = {swe},
 pages    = {37},
 publisher  = {Repro HSC, Uppsala},
 title    = {Utvecklingsneurotoxikologiska effekter av två herbicider hos mus: Paraquat och Roundup.},
 year     = {1997},
}