Advanced

Kommunal samverkan inom avfallssektorn : Erfarenheter och utvecklingstendenser

Mattisson, Ola LU (2016) In Avfall Sveriges utvecklingssatsning
Abstract (Swedish)
Avfallssektorn har en lång tradition av inter-kommunal samverkan. I takt med att sektorn ställts inför ökade krav har samarbeten växt i omfattning, utvecklats och breddats.

Kommunal samverkan generellt ökar i form av gemensamma organisationer. Detta sker dels genom att fler organisationer bildas och dels genom att fler kommuner går med i gemensamma organisationer. Motsvarande utveckling gäller också för avfallssektorn där det tillkommit flera gemensamma
organisationer och fler kommuner har gått med i samverkan, framför allt i kommunalförbund. Nästan hälften av landets kommuner samverkar i gemensam organisation inom avfallssektorn.

Inom ramen för studien har intervjuer med 14 kommunföreträdare genomförts. Samverkan... (More)
Avfallssektorn har en lång tradition av inter-kommunal samverkan. I takt med att sektorn ställts inför ökade krav har samarbeten växt i omfattning, utvecklats och breddats.

Kommunal samverkan generellt ökar i form av gemensamma organisationer. Detta sker dels genom att fler organisationer bildas och dels genom att fler kommuner går med i gemensamma organisationer. Motsvarande utveckling gäller också för avfallssektorn där det tillkommit flera gemensamma
organisationer och fler kommuner har gått med i samverkan, framför allt i kommunalförbund. Nästan hälften av landets kommuner samverkar i gemensam organisation inom avfallssektorn.

Inom ramen för studien har intervjuer med 14 kommunföreträdare genomförts. Samverkan uppfattas som avgörande för att få till stånd en mer rationell volym och högre effektivitet i utförandet. En annan tydlig drivkraft avser rekrytering och kompetensförsörjning. Legala krav kring miljö, som behandling
och återvinning, uppfattas som starkt pådrivande såväl som att kunder och medborgare förväntar sig ständig utveckling av tjänsteinnehåll och servicenivåer.

Sammantaget är intrycken från intervjuerna att samverkan fungerar väl. Värt att notera är emellertid att det aktualiserar en mängd olika praktiska frågor som behöver hanteras för att de inte ska utgöra hinder. Det gäller till exempel att komma tydligt överens om var och hur möten ska hållas, hur information kan
spridas samt den gemensamma organisationens koppling till kommunernas övriga verksamheter.

Mycket talar för en ökad samverkan inom avfallsområdet. Avfallsfrågorna blir mer omfattande och mer regionala, dels i produktionsledet i jakten på skalfördelar, dels gentemot kunder och medborgare
som fokuserar på verksamhetens innehåll snarare än kommungränsen. Det indikerar på en fortsatt utveckling av samverkan som strategi för att klara uppdraget och utveckla avfallsorganisationer som klarar framtidens krav. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
in
Avfall Sveriges utvecklingssatsning
edition
24
pages
22 pages
publisher
Avfall Sverige
ISSN
1103-4092
language
Swedish
LU publication?
yes
id
fd091ef9-5edf-44b8-9f23-20dc40adf25e
alternative location
http://www.avfallsverige.se/rapporter/rapporter-2016/201624/
date added to LUP
2017-01-20 09:56:46
date last changed
2017-02-08 12:47:29
@techreport{fd091ef9-5edf-44b8-9f23-20dc40adf25e,
 abstract   = {Avfallssektorn har en lång tradition av inter-kommunal samverkan. I takt med att sektorn ställts inför ökade krav har samarbeten växt i omfattning, utvecklats och breddats.<br/><br/>Kommunal samverkan generellt ökar i form av gemensamma organisationer. Detta sker dels genom att fler organisationer bildas och dels genom att fler kommuner går med i gemensamma organisationer. Motsvarande utveckling gäller också för avfallssektorn där det tillkommit flera gemensamma<br/>organisationer och fler kommuner har gått med i samverkan, framför allt i kommunalförbund. Nästan hälften av landets kommuner samverkar i gemensam organisation inom avfallssektorn.<br/><br/>Inom ramen för studien har intervjuer med 14 kommunföreträdare genomförts. Samverkan uppfattas som avgörande för att få till stånd en mer rationell volym och högre effektivitet i utförandet. En annan tydlig drivkraft avser rekrytering och kompetensförsörjning. Legala krav kring miljö, som behandling<br/>och återvinning, uppfattas som starkt pådrivande såväl som att kunder och medborgare förväntar sig ständig utveckling av tjänsteinnehåll och servicenivåer.<br/><br/>Sammantaget är intrycken från intervjuerna att samverkan fungerar väl. Värt att notera är emellertid att det aktualiserar en mängd olika praktiska frågor som behöver hanteras för att de inte ska utgöra hinder. Det gäller till exempel att komma tydligt överens om var och hur möten ska hållas, hur information kan<br/>spridas samt den gemensamma organisationens koppling till kommunernas övriga verksamheter. <br/><br/>Mycket talar för en ökad samverkan inom avfallsområdet. Avfallsfrågorna blir mer omfattande och mer regionala, dels i produktionsledet i jakten på skalfördelar, dels gentemot kunder och medborgare<br/>som fokuserar på verksamhetens innehåll snarare än kommungränsen. Det indikerar på en fortsatt utveckling av samverkan som strategi för att klara uppdraget och utveckla avfallsorganisationer som klarar framtidens krav.},
 author    = {Mattisson, Ola},
 institution = {Avfall Sverige},
 issn     = {1103-4092},
 language   = {swe},
 month    = {10},
 pages    = {22},
 series    = {Avfall Sveriges utvecklingssatsning},
 title    = {Kommunal samverkan inom avfallssektorn : Erfarenheter och utvecklingstendenser},
 year     = {2016},
}