Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mikrobiell påväxt på fasader

Johannesson, Björn LU (2003) In Rapport TVBM
Abstract (Swedish)
I huvudsak har putsade fasader undersökts. Tre nybyggda hus i Stockholmsområdet, ett ca. 20 år gammalt provhus i Dalby samt ett objekt i Ärvinge har undersökts med avseende på missfärgningar förorsakade av bland annat mögelsvamp men även av lavor, mossor och alger. Denna inledande undersökning behandlar, i alla väsentliga delar, vad för sorts påväxt som bidrar till missfärgningar av fasader. I skriften belyses även olika levnadsvillkor för olika typer av växtlighet som förekommer på fasader där den relativa fuktigheten, temperaturen och förekomsten av kolbaserad näring härstammande från underlaget eller från den omgivande uteluften, är viktiga faktorer. Det är viktigt att påpeka att missfärgningsproblematiken på fasader med största... (More)
I huvudsak har putsade fasader undersökts. Tre nybyggda hus i Stockholmsområdet, ett ca. 20 år gammalt provhus i Dalby samt ett objekt i Ärvinge har undersökts med avseende på missfärgningar förorsakade av bland annat mögelsvamp men även av lavor, mossor och alger. Denna inledande undersökning behandlar, i alla väsentliga delar, vad för sorts påväxt som bidrar till missfärgningar av fasader. I skriften belyses även olika levnadsvillkor för olika typer av växtlighet som förekommer på fasader där den relativa fuktigheten, temperaturen och förekomsten av kolbaserad näring härstammande från underlaget eller från den omgivande uteluften, är viktiga faktorer. Det är viktigt att påpeka att missfärgningsproblematiken på fasader med största sannolikhet är ett komplext fenomen som ej endast styrs av en eller ett fåtal mekanismer. Det anses troligt att de aktuella missfärgningarna orsakas av en rad mer eller mindre kopplade fenomen relaterade till fuktigheten i luft och i fasadmaterialet, temperaturen, förekomsten av sporer i uteluften, byggtekniska egenskaper så som värmeledning och värmekapacitet i ytterväggar, näringstillgång i fasadfärger, användandet av fungicider i målarfärger, ytans förmåga att binda till sig partiklar från luften, extremt våta och varma perioder som en del av de yttre naturliga klimatvariationerna, UV-strålning, m.m. Det är av största betydelse att notera att denna undersökning är begränsad i det avseendet att den strävar efter att utreda de grundläggande förutsättningarna för missfärgingar av fasader förorsakad av mikrobiell aktivitet med dock inte att utforska olika saneringsmetoder. Detta angreppssätt har valts på grund av att man i första hand är intresserad av i största möjliga mån hitta metoder att undvika att fasader missfärgas vid tidig ålder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
mögel, mikroorganismer, alger, puts, fasader, sanering
in
Rapport TVBM
pages
44 pages
publisher
Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola
report number
3106
external identifiers
 • other:TVBM-3106
ISSN
0348-7911
language
Swedish
LU publication?
yes
id
feac8f94-77bd-4b7d-8ad7-b69f104f8553 (old id 633773)
date added to LUP
2016-04-01 15:54:54
date last changed
2018-11-21 20:37:20
@techreport{feac8f94-77bd-4b7d-8ad7-b69f104f8553,
 abstract   = {{I huvudsak har putsade fasader undersökts. Tre nybyggda hus i Stockholmsområdet, ett ca. 20 år gammalt provhus i Dalby samt ett objekt i Ärvinge har undersökts med avseende på missfärgningar förorsakade av bland annat mögelsvamp men även av lavor, mossor och alger. Denna inledande undersökning behandlar, i alla väsentliga delar, vad för sorts påväxt som bidrar till missfärgningar av fasader. I skriften belyses även olika levnadsvillkor för olika typer av växtlighet som förekommer på fasader där den relativa fuktigheten, temperaturen och förekomsten av kolbaserad näring härstammande från underlaget eller från den omgivande uteluften, är viktiga faktorer. Det är viktigt att påpeka att missfärgningsproblematiken på fasader med största sannolikhet är ett komplext fenomen som ej endast styrs av en eller ett fåtal mekanismer. Det anses troligt att de aktuella missfärgningarna orsakas av en rad mer eller mindre kopplade fenomen relaterade till fuktigheten i luft och i fasadmaterialet, temperaturen, förekomsten av sporer i uteluften, byggtekniska egenskaper så som värmeledning och värmekapacitet i ytterväggar, näringstillgång i fasadfärger, användandet av fungicider i målarfärger, ytans förmåga att binda till sig partiklar från luften, extremt våta och varma perioder som en del av de yttre naturliga klimatvariationerna, UV-strålning, m.m. Det är av största betydelse att notera att denna undersökning är begränsad i det avseendet att den strävar efter att utreda de grundläggande förutsättningarna för missfärgingar av fasader förorsakad av mikrobiell aktivitet med dock inte att utforska olika saneringsmetoder. Detta angreppssätt har valts på grund av att man i första hand är intresserad av i största möjliga mån hitta metoder att undvika att fasader missfärgas vid tidig ålder.}},
 author    = {{Johannesson, Björn}},
 institution = {{Avd Byggnadsmaterial, Lunds tekniska högskola}},
 issn     = {{0348-7911}},
 keywords   = {{mögel; mikroorganismer; alger; puts; fasader; sanering}},
 language   = {{swe}},
 number    = {{3106}},
 series    = {{Rapport TVBM}},
 title    = {{Mikrobiell påväxt på fasader}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/4511277/1790437.pdf}},
 year     = {{2003}},
}