Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Potential för ökad tillförsel och avsättning av inhemsk biomassa i en växande svensk bioekonomi

Börjesson, Pål LU (2016)
Abstract (Swedish)
I denna studie analyseras potentialen för en ökad tillförsel av biomassa från skog, jordbruk och akvatiska system i Sverige baserat på en sammanställning och bearbetning av aktuella potentialstudier. Analysen inkluderar tekno-ekonomiska begränsningar och minimering av risker för miljömålskonflikter vid en ökad produktion av biomassa. Dessutom analyseras potentialen för en ökad avsättning av biomassa för att ersätta fossil energi och råvara inom olika sektorer. Tidsperspektivet sträcker sig från idag till 2050. Resultaten visar att det finns en relativt god balans mellan de uppskattade ökade tillförsel- och avsättningspotentialerna inom tidsperspektivet idag till 2030 och att dessa uppgår till cirka 40-50 TWh biomassa per år. Kring 2050... (More)
I denna studie analyseras potentialen för en ökad tillförsel av biomassa från skog, jordbruk och akvatiska system i Sverige baserat på en sammanställning och bearbetning av aktuella potentialstudier. Analysen inkluderar tekno-ekonomiska begränsningar och minimering av risker för miljömålskonflikter vid en ökad produktion av biomassa. Dessutom analyseras potentialen för en ökad avsättning av biomassa för att ersätta fossil energi och råvara inom olika sektorer. Tidsperspektivet sträcker sig från idag till 2050. Resultaten visar att det finns en relativt god balans mellan de uppskattade ökade tillförsel- och avsättningspotentialerna inom tidsperspektivet idag till 2030 och att dessa uppgår till cirka 40-50 TWh biomassa per år. Kring 2050 bedöms tillförselpotentialen kunna öka till cirka 70-90 TWh per år medan avsättningspotentialen bedöms kunna öka till cirka 60-70 TWh per år. Tillförseln av skogsbaserad biomassa är något högre än jordbruksbaserad medan akvatisk biomassa bedöms bli marginell. Det finns dock ett stort osäkerhetsintervall både vad gäller ökad tillförselpotential och avsättningspotential, d v s beroende på vilka utvecklingsvägar som väljs kan teoretiskt såväl betydande underskott som överskott av biomassa fås. För att minimera risker för miljömålskonflikter krävs långsiktigt uthålliga produktionssystem som bl a har ett ökat landskapsperspektiv, i kombination med åtgärder på användarsidan för att begränsa ökningen av biomassabehovet genom energieffektivisering och elektrifiering inom transport-, industri- och värmesektorn. För att de långsiktigt uthålliga ökade tillförsel- och avsättningspotentialerna ska kunna realiseras krävs skärpta styrmedel och incitament inom alla berörda sektorer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Biomassa, potential, tillförsel, avsättning, Sverige, miljömålskonflikter, bioekonomi
pages
85 pages
publisher
Lund University. Department of Technology and Society. Environmental and Energy Systems Studies
report number
Rapport nr 97
ISBN
978-91-86961-23-7
language
Swedish
LU publication?
yes
additional info
Underlagsrapport till det Nationella Skogsprogrammet på uppdrag av Näringsdepartementet
id
68d4b9bd-160f-46fa-9072-70737c0e9b21
date added to LUP
2016-04-15 11:34:58
date last changed
2018-11-21 21:22:53
@techreport{68d4b9bd-160f-46fa-9072-70737c0e9b21,
 abstract   = {{I denna studie analyseras potentialen för en ökad tillförsel av biomassa från skog, jordbruk och akvatiska system i Sverige baserat på en sammanställning och bearbetning av aktuella potentialstudier. Analysen inkluderar tekno-ekonomiska begränsningar och minimering av risker för miljömålskonflikter vid en ökad produktion av biomassa. Dessutom analyseras potentialen för en ökad avsättning av biomassa för att ersätta fossil energi och råvara inom olika sektorer. Tidsperspektivet sträcker sig från idag till 2050. Resultaten visar att det finns en relativt god balans mellan de uppskattade ökade tillförsel- och avsättningspotentialerna inom tidsperspektivet idag till 2030 och att dessa uppgår till cirka 40-50 TWh biomassa per år. Kring 2050 bedöms tillförselpotentialen kunna öka till cirka 70-90 TWh per år medan avsättningspotentialen bedöms kunna öka till cirka 60-70 TWh per år. Tillförseln av skogsbaserad biomassa är något högre än jordbruksbaserad medan akvatisk biomassa bedöms bli marginell. Det finns dock ett stort osäkerhetsintervall både vad gäller ökad tillförselpotential och avsättningspotential, d v s beroende på vilka utvecklingsvägar som väljs kan teoretiskt såväl betydande underskott som överskott av biomassa fås. För att minimera risker för miljömålskonflikter krävs långsiktigt uthålliga produktionssystem som bl a har ett ökat landskapsperspektiv, i kombination med åtgärder på användarsidan för att begränsa ökningen av biomassabehovet genom energieffektivisering och elektrifiering inom transport-, industri- och värmesektorn. För att de långsiktigt uthålliga ökade tillförsel- och avsättningspotentialerna ska kunna realiseras krävs skärpta styrmedel och incitament inom alla berörda sektorer.}},
 author    = {{Börjesson, Pål}},
 institution = {{Lund University. Department of Technology and Society. Environmental and Energy Systems Studies}},
 isbn     = {{978-91-86961-23-7}},
 keywords   = {{Biomassa; potential; tillförsel; avsättning; Sverige; miljömålskonflikter; bioekonomi}},
 language   = {{swe}},
 month    = {{03}},
 number    = {{Rapport nr 97}},
 title    = {{Potential för ökad tillförsel och avsättning av inhemsk biomassa i en växande svensk bioekonomi}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/7279231/B_rjesson_P._2016._Rapport_nr_97_Milj_och_energisystem_Lunds_Universitet.pdf}},
 year     = {{2016}},
}