Advanced

Röstvård - en del av körsången? - Körpedagogernas arbete med barn och ungdomars individuella sångröster i kör

Erlingson, Johanna (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Care of the voice ? one part of the choir singing? The choir conductors work with children's and youths' individual voices within the choir. The purpose of this study was to examine how four different choir conductors work with children's and youths' individual voices during choir rehearsal. Further aims of this essay are to shed light upon relevant research within the topic. I used a qualitative method of researching observations with low structure and structured interviews. I observed a choir conductor who works with specialized music classes in the primary school and interviewed three choir conductors who work and have worked with children- and youth choirs. My conclusion is that it is important to create awareness among choir... (More)
Title: Care of the voice ? one part of the choir singing? The choir conductors work with children's and youths' individual voices within the choir. The purpose of this study was to examine how four different choir conductors work with children's and youths' individual voices during choir rehearsal. Further aims of this essay are to shed light upon relevant research within the topic. I used a qualitative method of researching observations with low structure and structured interviews. I observed a choir conductor who works with specialized music classes in the primary school and interviewed three choir conductors who work and have worked with children- and youth choirs. My conclusion is that it is important to create awareness among choir conductors about the connection between voice care and choir singing and that the work with the individual voice technique leads to a common musical experience for the whole choir.

Uppsatsens syfte är att undersöka hur fyra olika körpedagoger arbetar med barn och ungdomars sångröster individuellt under körrepetitionerna. Vidare syftar arbetet till att belysa relevant forskning inom området. Jag använde mig av en kvalitativ forskningsmetod med strukturerade observationer och strukturerade intervjuer. Jag observerade en körpedagog som arbetar med musikklasser åk 4-9 i grundskolan och intervjuade tre körpedagoger som arbetar och har arbetat med barn- och ungdomskörer. Resultatet visar att det är viktigt att skapa medvetenhet bland körpedagoger om hur sammanlänkad röstvård och körsång är och att arbete med sångteknik för varje individ leder fram till en gemensam musikalisk upplevelse för kören. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erlingson, Johanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
choirs, children and singing, voice physiology, care of the voice, körsång, barn och sång, röstfysiologi, röstvård, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1315414
date added to LUP
2009-02-11
date last changed
2009-02-11
@misc{1315414,
 abstract   = {Title: Care of the voice ? one part of the choir singing? The choir conductors work with children's and youths' individual voices within the choir. The purpose of this study was to examine how four different choir conductors work with children's and youths' individual voices during choir rehearsal. Further aims of this essay are to shed light upon relevant research within the topic. I used a qualitative method of researching observations with low structure and structured interviews. I observed a choir conductor who works with specialized music classes in the primary school and interviewed three choir conductors who work and have worked with children- and youth choirs. My conclusion is that it is important to create awareness among choir conductors about the connection between voice care and choir singing and that the work with the individual voice technique leads to a common musical experience for the whole choir.

Uppsatsens syfte är att undersöka hur fyra olika körpedagoger arbetar med barn och ungdomars sångröster individuellt under körrepetitionerna. Vidare syftar arbetet till att belysa relevant forskning inom området. Jag använde mig av en kvalitativ forskningsmetod med strukturerade observationer och strukturerade intervjuer. Jag observerade en körpedagog som arbetar med musikklasser åk 4-9 i grundskolan och intervjuade tre körpedagoger som arbetar och har arbetat med barn- och ungdomskörer. Resultatet visar att det är viktigt att skapa medvetenhet bland körpedagoger om hur sammanlänkad röstvård och körsång är och att arbete med sångteknik för varje individ leder fram till en gemensam musikalisk upplevelse för kören.},
 author    = {Erlingson, Johanna},
 keyword   = {choirs,children and singing,voice physiology,care of the voice,körsång,barn och sång,röstfysiologi,röstvård,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Röstvård - en del av körsången? - Körpedagogernas arbete med barn och ungdomars individuella sångröster i kör},
 year     = {2008},
}