Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Medarbetarsamtal ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv: en intervjustudie på Lunds kommun

Steen, Maria (2009)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Medarbetarsamtal har sina rötter från 1800-talet och används idag ute i organisationerna som ett redskap för att påverka både medarbetarnas och organisationens utveckling. Då jag själv aldrig har haft ett medarbetarsamtal finner jag det intressant att undersöka detta närmare.

Syfte: Är att belysa föreställningar kring medarbetarsamtal ur så väl ett individuellt som ett organisatoriskt perspektiv samt om dessa föreställningar kan bidra till medarbetarnas utveckling.

Metod: För att uppnå syftet har nio kvalitativa intervjuer genomförts med två chefer och sju medarbetare på Lunds kommun. Vid intervjuerna har jag använt mig av intervjuguider, en vid intervjuerna med cheferna och en när medarbetarna intervjuades. Urvalet till... (More)
Bakgrund: Medarbetarsamtal har sina rötter från 1800-talet och används idag ute i organisationerna som ett redskap för att påverka både medarbetarnas och organisationens utveckling. Då jag själv aldrig har haft ett medarbetarsamtal finner jag det intressant att undersöka detta närmare.

Syfte: Är att belysa föreställningar kring medarbetarsamtal ur så väl ett individuellt som ett organisatoriskt perspektiv samt om dessa föreställningar kan bidra till medarbetarnas utveckling.

Metod: För att uppnå syftet har nio kvalitativa intervjuer genomförts med två chefer och sju medarbetare på Lunds kommun. Vid intervjuerna har jag använt mig av intervjuguider, en vid intervjuerna med cheferna och en när medarbetarna intervjuades. Urvalet till respondenterna har gjorts med hjälp av två kontaktpersoner på kommunen.

Resultat: Jag har fått en god inblick kring medarbetarnas och chefernas föreställningar om medarbetarsamtal. Jag har funnit ett par likheter och skillnader. Likheterna har bland annat varit att båda parterna är nöjda med samtalets innehåll men ej med uppföljningen. Skillnaderna ligger i att cheferna är nöjda med platsen samtalet utförs på men dock ej alla de intervjuade medarbetarna. Förslag på vidare forskning är att fortsätta forska på medarbetsamtal inom både det individuella perspektivet med även det organisatoriska. Med tanke på att jag enbart har studerat en relativt liten del. Ett annat exempel på vidare forskning är att studera mina forskningsfrågor i en annan bransch. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Steen, Maria
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, kompetensutveckling, Lunds kommun, individuellt perspektiv, organisatoriskt perspektiv, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1315572
date added to LUP
2009-01-29 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:50
@misc{1315572,
 abstract   = {{Bakgrund: Medarbetarsamtal har sina rötter från 1800-talet och används idag ute i organisationerna som ett redskap för att påverka både medarbetarnas och organisationens utveckling. Då jag själv aldrig har haft ett medarbetarsamtal finner jag det intressant att undersöka detta närmare.

Syfte: Är att belysa föreställningar kring medarbetarsamtal ur så väl ett individuellt som ett organisatoriskt perspektiv samt om dessa föreställningar kan bidra till medarbetarnas utveckling.

Metod: För att uppnå syftet har nio kvalitativa intervjuer genomförts med två chefer och sju medarbetare på Lunds kommun. Vid intervjuerna har jag använt mig av intervjuguider, en vid intervjuerna med cheferna och en när medarbetarna intervjuades. Urvalet till respondenterna har gjorts med hjälp av två kontaktpersoner på kommunen.

Resultat: Jag har fått en god inblick kring medarbetarnas och chefernas föreställningar om medarbetarsamtal. Jag har funnit ett par likheter och skillnader. Likheterna har bland annat varit att båda parterna är nöjda med samtalets innehåll men ej med uppföljningen. Skillnaderna ligger i att cheferna är nöjda med platsen samtalet utförs på men dock ej alla de intervjuade medarbetarna. Förslag på vidare forskning är att fortsätta forska på medarbetsamtal inom både det individuella perspektivet med även det organisatoriska. Med tanke på att jag enbart har studerat en relativt liten del. Ett annat exempel på vidare forskning är att studera mina forskningsfrågor i en annan bransch.}},
 author    = {{Steen, Maria}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Medarbetarsamtal ur ett individuellt och organisatoriskt perspektiv: en intervjustudie på Lunds kommun}},
 year     = {{2009}},
}