Advanced

Elevperspektiv på APU i gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram: Förståelse av professionell kompetens i en framtida yrkesroll

Persson, Jan Kenneth (2009)
Education
Abstract (Swedish)
Att inte veta vad du vill arbeta med i framtiden och inte förstå vilka kunskaper som krävs, kan leda till en känsla av frustration, oklara planer och oro för din egen framtid. Egna erfarenheter och tidigare forskning på området väckte mitt intresse av att närmare undersöka hur några ungdomar på det yrkesinriktade Handels- och Administrationsprogrammet (HP) upplever sin situation. Vilka tankar om yrkesval har de och vilken förståelse av kompetens i ett framtida yrke leder detta till? Hjälper 15 veckor av arbetsplatsförlagd utbildning (APU) dem att hitta "rätt" arbete? Eleven på HP ska enligt riktlinjerna få grundläggande kunskaper för arbete inom yrkesområdet och insikt i de villkor som gäller för företagande. APU syftar till att eleven i... (More)
Att inte veta vad du vill arbeta med i framtiden och inte förstå vilka kunskaper som krävs, kan leda till en känsla av frustration, oklara planer och oro för din egen framtid. Egna erfarenheter och tidigare forskning på området väckte mitt intresse av att närmare undersöka hur några ungdomar på det yrkesinriktade Handels- och Administrationsprogrammet (HP) upplever sin situation. Vilka tankar om yrkesval har de och vilken förståelse av kompetens i ett framtida yrke leder detta till? Hjälper 15 veckor av arbetsplatsförlagd utbildning (APU) dem att hitta "rätt" arbete? Eleven på HP ska enligt riktlinjerna få grundläggande kunskaper för arbete inom yrkesområdet och insikt i de villkor som gäller för företagande. APU syftar till att eleven i praktiken ska möta den miljö och de krav som ställs på en kommande arbetsplats. Syftet med detta arbete är att ur elevperspektiv belysa elevens uppfattning om sin väg mot yrkeslivet i en kontext av olika samhällsintressen av att eleven snabbt kommer ut i arbetslivet med lämplig kompetens. Genom en explorativ tvärsnittsstudie tillfrågas totalt 13 gymnasielever på HP. Insamlad intervjudata analyseras med hjälp av meningskoncentrering utifrån elevernas självförståelse och jämförs för att se likheter/olikheter i elevers uppfattning. Resultatet varken påvisar/förkastar att perioden med APU gör att elevens förståelse av professionell kompetens förändras i större omfattning. En ökad förståelse av arbetslivets villkor ger dock APU. Samtliga deltagare är positiva till APU. Eleven som inte vet vad hon/han vill arbeta med har ofta en begränsad och allmän syn på vad som krävs för att arbeta. Eleven som har/tidigt hade en plan för framtiden kan lättare berätta om vad hon/han tror sig behöva för kompetens i det framtida jobbet och vägen dit. Tvärtemot skolans praxis och förslag till riktlinjer, ser deltagare att det är viktig att få prova på flera olika praktikplatser. En fortsättning i form av en longitudinell studie, där eleven följs från gymnasieval till en etablerad yrkesroll, kan öka vår förståelse av hur och under vilka villkor elevens förståelse av professionell kompetens utvecklas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Jan Kenneth
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
gymnasium, APU, APL, kompetens, HP, yrkesval, praktik, Social sciences, Samhällsvetenskaper, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1316434
date added to LUP
2009-01-29 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:50
@misc{1316434,
 abstract   = {Att inte veta vad du vill arbeta med i framtiden och inte förstå vilka kunskaper som krävs, kan leda till en känsla av frustration, oklara planer och oro för din egen framtid. Egna erfarenheter och tidigare forskning på området väckte mitt intresse av att närmare undersöka hur några ungdomar på det yrkesinriktade Handels- och Administrationsprogrammet (HP) upplever sin situation. Vilka tankar om yrkesval har de och vilken förståelse av kompetens i ett framtida yrke leder detta till? Hjälper 15 veckor av arbetsplatsförlagd utbildning (APU) dem att hitta "rätt" arbete? Eleven på HP ska enligt riktlinjerna få grundläggande kunskaper för arbete inom yrkesområdet och insikt i de villkor som gäller för företagande. APU syftar till att eleven i praktiken ska möta den miljö och de krav som ställs på en kommande arbetsplats. Syftet med detta arbete är att ur elevperspektiv belysa elevens uppfattning om sin väg mot yrkeslivet i en kontext av olika samhällsintressen av att eleven snabbt kommer ut i arbetslivet med lämplig kompetens. Genom en explorativ tvärsnittsstudie tillfrågas totalt 13 gymnasielever på HP. Insamlad intervjudata analyseras med hjälp av meningskoncentrering utifrån elevernas självförståelse och jämförs för att se likheter/olikheter i elevers uppfattning. Resultatet varken påvisar/förkastar att perioden med APU gör att elevens förståelse av professionell kompetens förändras i större omfattning. En ökad förståelse av arbetslivets villkor ger dock APU. Samtliga deltagare är positiva till APU. Eleven som inte vet vad hon/han vill arbeta med har ofta en begränsad och allmän syn på vad som krävs för att arbeta. Eleven som har/tidigt hade en plan för framtiden kan lättare berätta om vad hon/han tror sig behöva för kompetens i det framtida jobbet och vägen dit. Tvärtemot skolans praxis och förslag till riktlinjer, ser deltagare att det är viktig att få prova på flera olika praktikplatser. En fortsättning i form av en longitudinell studie, där eleven följs från gymnasieval till en etablerad yrkesroll, kan öka vår förståelse av hur och under vilka villkor elevens förståelse av professionell kompetens utvecklas.},
 author    = {Persson, Jan Kenneth},
 keyword   = {gymnasium,APU,APL,kompetens,HP,yrkesval,praktik,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Elevperspektiv på APU i gymnasieskolans Handels- och administrationsprogram: Förståelse av professionell kompetens i en framtida yrkesroll},
 year     = {2009},
}