Advanced

Delvis deltagande: Hur volontärer lär sig förstå kulturer genom att leva i länder i Syd

Fröberg, Vanda and Pobiega, Jenny (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är att visa hur volontärer lär sig förstå kulturer genom att leva i länder i Syd. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med sex personer som arbetat volontärt i Syd, med fokus på följande frågor:

- På vilket sätt förändrade volontärerna sin förståelse av kulturer?

- Hur kan dessa förändringar förklaras genom volontärernas lärande under vistelsen i Syd?

Volontärernas berättelser analyserades utifrån teori om lärande i praktikgemenskaper kombinerad med postkolonial teoribildning. Resultatet visar att volontärerna tyckte resan gett dem en större förståelse för kulturer, men att det är långt ifrån självklart vad "förståelse för kulturer" egentligen betyder. Volontärerna både ökade sin identifikation... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att visa hur volontärer lär sig förstå kulturer genom att leva i länder i Syd. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med sex personer som arbetat volontärt i Syd, med fokus på följande frågor:

- På vilket sätt förändrade volontärerna sin förståelse av kulturer?

- Hur kan dessa förändringar förklaras genom volontärernas lärande under vistelsen i Syd?

Volontärernas berättelser analyserades utifrån teori om lärande i praktikgemenskaper kombinerad med postkolonial teoribildning. Resultatet visar att volontärerna tyckte resan gett dem en större förståelse för kulturer, men att det är långt ifrån självklart vad "förståelse för kulturer" egentligen betyder. Volontärerna både ökade sin identifikation med och stereotypisering av personer från andra kulturer, men de gjorde detta på sinsemellan olika sätt. Gemensamt för alla var att de, genom att själva delta i lokala praktiker, blev tvungna att ta ställning till de etiska värderingar som fanns inbyggda i denna praktik. Detta synliggjorde deras egen roll i världen och de kom hem mer uppmärksamma på relationen mellan Väst och Syd och med starkare uppfattningar i kulturrelaterade frågor än tidigare. Vi urskiljer tre teman i volontärernas berättelser som vi tolkar som särskilt viktiga för hur volontärer lär sig förstå kulturer genom att leva i länder i Syd: hur volontären förhåller sig till skilda etiska värderingar, i vilken grad volontären kan, vill och tillåts delta i lokala praktiker och hur volontären inkluderas i lokala gemenskaper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fröberg, Vanda and Pobiega, Jenny
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Deltagande, Identifikation, Interkulturell, Kulturella värderingar, Kulturutbyte, Lärande, Postkolonialism, Praktikgemenskaper, Stereotypisering, Syd, Volontär, Social sciences, Samhällsvetenskaper, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1317978
date added to LUP
2008-06-13
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1317978,
 abstract   = {Syftet med den här uppsatsen är att visa hur volontärer lär sig förstå kulturer genom att leva i länder i Syd. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med sex personer som arbetat volontärt i Syd, med fokus på följande frågor:

- På vilket sätt förändrade volontärerna sin förståelse av kulturer?

- Hur kan dessa förändringar förklaras genom volontärernas lärande under vistelsen i Syd?

Volontärernas berättelser analyserades utifrån teori om lärande i praktikgemenskaper kombinerad med postkolonial teoribildning. Resultatet visar att volontärerna tyckte resan gett dem en större förståelse för kulturer, men att det är långt ifrån självklart vad "förståelse för kulturer" egentligen betyder. Volontärerna både ökade sin identifikation med och stereotypisering av personer från andra kulturer, men de gjorde detta på sinsemellan olika sätt. Gemensamt för alla var att de, genom att själva delta i lokala praktiker, blev tvungna att ta ställning till de etiska värderingar som fanns inbyggda i denna praktik. Detta synliggjorde deras egen roll i världen och de kom hem mer uppmärksamma på relationen mellan Väst och Syd och med starkare uppfattningar i kulturrelaterade frågor än tidigare. Vi urskiljer tre teman i volontärernas berättelser som vi tolkar som särskilt viktiga för hur volontärer lär sig förstå kulturer genom att leva i länder i Syd: hur volontären förhåller sig till skilda etiska värderingar, i vilken grad volontären kan, vill och tillåts delta i lokala praktiker och hur volontären inkluderas i lokala gemenskaper.},
 author    = {Fröberg, Vanda and Pobiega, Jenny},
 keyword   = {Deltagande,Identifikation,Interkulturell,Kulturella värderingar,Kulturutbyte,Lärande,Postkolonialism,Praktikgemenskaper,Stereotypisering,Syd,Volontär,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Delvis deltagande: Hur volontärer lär sig förstå kulturer genom att leva i länder i Syd},
 year     = {2008},
}