Advanced

Musiklärare i utbildning och arbetsliv - En studie om musiklärarutbildningar vid Musikhögskolan i Malmö ? ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv

Huss, Andreas and Wingren, Johan (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Education and working life of music teachers, a study of the music teacher education at the Malmö Academy of Music - from a theoretical and practical perspective. The purpose of this study is to examine the possible flaws within the single subject music teacher education. The study is based on qualitative interviews of four informants, two recently graduated music teachers, and two representatives of the potential employment market. In the theory chapter we provide the reader with a pre-comprehension of the content and foundation of the music teacher department, as well as the duties of a music teacher. In the result chapter we provide a compilation of the opinions of our informants regarding the music teacher education at the Malmö... (More)
Title: Education and working life of music teachers, a study of the music teacher education at the Malmö Academy of Music - from a theoretical and practical perspective. The purpose of this study is to examine the possible flaws within the single subject music teacher education. The study is based on qualitative interviews of four informants, two recently graduated music teachers, and two representatives of the potential employment market. In the theory chapter we provide the reader with a pre-comprehension of the content and foundation of the music teacher department, as well as the duties of a music teacher. In the result chapter we provide a compilation of the opinions of our informants regarding the music teacher education at the Malmö Academy of Music, as well as the demands and expectations in their profession as a music teacher. In the discussion chapter we illuminate a number of questions, based upon the theoretical background and the results of our study, and raise a few questions for further studies of the proposed subject.

Denna studie syftar till att belysa möjliga brister inom musiklärarutbildningarnas ettämnesutbildningar. Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med fyra informanter, två nyutexaminerade musiklärare, samt två potentiella arbetsgivare för verksamheter ettämnesutbildningarna syftar till. I teorikapitlet ges läsaren en förförståelse av musiklärarutbildningens uppbyggnad och kursinnehåll, samt vad en lärarroll innehåller för arbetsuppgifter. I resultatkapitlet görs en sammanställning av informanternas uppfattningar om musiklärarutbildningen på Musikhögskolan i Malmö, samt de krav och förväntningar som ställs på en musiklärare i arbetslivet. I diskussionen belyses, utifrån den teoretiska bakgrunden och resultatkapitlet, ett antal frågeställningar, samt ges förslag på frågor för vidare forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1318062,
 abstract   = {Title: Education and working life of music teachers, a study of the music teacher education at the Malmö Academy of Music - from a theoretical and practical perspective. The purpose of this study is to examine the possible flaws within the single subject music teacher education. The study is based on qualitative interviews of four informants, two recently graduated music teachers, and two representatives of the potential employment market. In the theory chapter we provide the reader with a pre-comprehension of the content and foundation of the music teacher department, as well as the duties of a music teacher. In the result chapter we provide a compilation of the opinions of our informants regarding the music teacher education at the Malmö Academy of Music, as well as the demands and expectations in their profession as a music teacher. In the discussion chapter we illuminate a number of questions, based upon the theoretical background and the results of our study, and raise a few questions for further studies of the proposed subject.

Denna studie syftar till att belysa möjliga brister inom musiklärarutbildningarnas ettämnesutbildningar. Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer med fyra informanter, två nyutexaminerade musiklärare, samt två potentiella arbetsgivare för verksamheter ettämnesutbildningarna syftar till. I teorikapitlet ges läsaren en förförståelse av musiklärarutbildningens uppbyggnad och kursinnehåll, samt vad en lärarroll innehåller för arbetsuppgifter. I resultatkapitlet görs en sammanställning av informanternas uppfattningar om musiklärarutbildningen på Musikhögskolan i Malmö, samt de krav och förväntningar som ställs på en musiklärare i arbetslivet. I diskussionen belyses, utifrån den teoretiska bakgrunden och resultatkapitlet, ett antal frågeställningar, samt ges förslag på frågor för vidare forskning.},
 author    = {Huss, Andreas and Wingren, Johan},
 keyword   = {musiklärarutbildning,musiklärare,Musikhögskolan i Malmö,utbildningsplanering,mentorskap,betyg,bedömning,utbildning,arbetsliv,music education,music teacher,Malmö Academy of Music,education,planning,mentorship,grading,assessment,working life,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Musiklärare i utbildning och arbetsliv - En studie om musiklärarutbildningar vid Musikhögskolan i Malmö ? ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv},
 year     = {2008},
}