Advanced

Dyslexiidentifiering: en kvalitativ studie om dyslexiupptäckter på gymnasiet

Olivestedt, Helena and Useinovska, Nilay (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Vi har undersökt hur man identifierar dyslexi på gymnasienivå för att få svar på varför dyslexiproblematiken ser ut som den gör i högre utbildningar. Syftet med studien är att ur ett pedagogiskt perspektiv undersöka hur en process av dyslexiidentifiering ser ut på gymnasienivå samt se hur verktyg/metoder som tillhandahålls fungerar. Vårt arbete har utgått ifrån frågor som:

Vilka erfarenheter har pedagoger på gymnasiet av dyslexiidentifieringar?

Hur fungerar resurser, såsom metoder och verktyg, är de tillräckliga för att upptäcka dyslektiker?

Forskningsområdet har angripits med en kvalitativ metod genom intervjuer med olika typer av pedagoger på fyra gymnasieskolor i södra Sverige. Resultatet av intervjuerna visade att... (More)
Vi har undersökt hur man identifierar dyslexi på gymnasienivå för att få svar på varför dyslexiproblematiken ser ut som den gör i högre utbildningar. Syftet med studien är att ur ett pedagogiskt perspektiv undersöka hur en process av dyslexiidentifiering ser ut på gymnasienivå samt se hur verktyg/metoder som tillhandahålls fungerar. Vårt arbete har utgått ifrån frågor som:

Vilka erfarenheter har pedagoger på gymnasiet av dyslexiidentifieringar?

Hur fungerar resurser, såsom metoder och verktyg, är de tillräckliga för att upptäcka dyslektiker?

Forskningsområdet har angripits med en kvalitativ metod genom intervjuer med olika typer av pedagoger på fyra gymnasieskolor i södra Sverige. Resultatet av intervjuerna visade att dyslexiidentifieringen är ett komplext problem där språkets betydelse har stor vikt för upptäckterna. Som vi kan se utifrån intervjuerna är identifieringen resursstyrd såtillvida att man har anpassat specialpedagogsbehovet. Vår slutsats är att dyslexiidentifiering är ett väldigt komplext problem med många faktorer att ta hänsyn till oavsett om det är på gymnasie- eller högre nivå därav upplevs medvetenheten och hjälpen inom diskursen som ojämn. Slutligen önskar vi att det skulle forskas mer om tvåspråkighetens betydelse för dyslexiidentifiering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olivestedt, Helena and Useinovska, Nilay
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, specialpedagog, språkbruk, skollag, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1318359
date added to LUP
2008-06-10
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1318359,
 abstract   = {Vi har undersökt hur man identifierar dyslexi på gymnasienivå för att få svar på varför dyslexiproblematiken ser ut som den gör i högre utbildningar. Syftet med studien är att ur ett pedagogiskt perspektiv undersöka hur en process av dyslexiidentifiering ser ut på gymnasienivå samt se hur verktyg/metoder som tillhandahålls fungerar. Vårt arbete har utgått ifrån frågor som:

Vilka erfarenheter har pedagoger på gymnasiet av dyslexiidentifieringar?

Hur fungerar resurser, såsom metoder och verktyg, är de tillräckliga för att upptäcka dyslektiker?

Forskningsområdet har angripits med en kvalitativ metod genom intervjuer med olika typer av pedagoger på fyra gymnasieskolor i södra Sverige. Resultatet av intervjuerna visade att dyslexiidentifieringen är ett komplext problem där språkets betydelse har stor vikt för upptäckterna. Som vi kan se utifrån intervjuerna är identifieringen resursstyrd såtillvida att man har anpassat specialpedagogsbehovet. Vår slutsats är att dyslexiidentifiering är ett väldigt komplext problem med många faktorer att ta hänsyn till oavsett om det är på gymnasie- eller högre nivå därav upplevs medvetenheten och hjälpen inom diskursen som ojämn. Slutligen önskar vi att det skulle forskas mer om tvåspråkighetens betydelse för dyslexiidentifiering.},
 author    = {Olivestedt, Helena and Useinovska, Nilay},
 keyword   = {dyslexi,läs- och skrivsvårigheter,specialpedagog,språkbruk,skollag,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dyslexiidentifiering: en kvalitativ studie om dyslexiupptäckter på gymnasiet},
 year     = {2008},
}