Advanced

Möjligheter och hinder för ledarskapsutveckling: fyra kvinnor i chefspositioner berättar

Jageland, Alexandra and Odelid, Josefin (2008)
Education
Abstract (Swedish)
Grunden för denna uppsats utgörs av en kvalitativ, empirisk intervjustudie med fyra kvinnor i chefspositioner. De kommer från olika organisationer i olika kontexter. Syftet var att med utgångspunkt i vår tolkning av deras upplevelser analysera deras möjligheter till ledarskapsutveckling. Frågor vi ställde oss var; Hur berättar dessa kvinnor om sin egen ledarskapsutveckling? Hur ser de på hinder och möjligheter som har funnits för dem? Hur kan deras upplevelser tolkas och analyseras?

Metoden som vi har använt för insamling, bearbetning och analys av empiri har varit av narrativ karaktär. Intervjuerna hade en öppen, samtalsliknande prägel där respondenterna berättade fritt om sina yrkesbanor, hur de har utvecklats och deras syn på kvinnors... (More)
Grunden för denna uppsats utgörs av en kvalitativ, empirisk intervjustudie med fyra kvinnor i chefspositioner. De kommer från olika organisationer i olika kontexter. Syftet var att med utgångspunkt i vår tolkning av deras upplevelser analysera deras möjligheter till ledarskapsutveckling. Frågor vi ställde oss var; Hur berättar dessa kvinnor om sin egen ledarskapsutveckling? Hur ser de på hinder och möjligheter som har funnits för dem? Hur kan deras upplevelser tolkas och analyseras?

Metoden som vi har använt för insamling, bearbetning och analys av empiri har varit av narrativ karaktär. Intervjuerna hade en öppen, samtalsliknande prägel där respondenterna berättade fritt om sina yrkesbanor, hur de har utvecklats och deras syn på kvinnors möjligheter. Utifrån deras utsagor arbetade vi fram vår empiridel i form av narrativa berättelser.

De tolkningar och analyser som vi har gjort utifrån vår empiri med stöd av teori är att våra respondenters största utveckling har funnits i den praktiska erfarenhet de har förvärvat genom att utöva sitt ledarskap. Vi har även kunnat utläsa effekter som kommer av strukturer och beteendemönster och som påverkar kvinnors möjlighet att avancera och då även deras möjlighet att få den erfarenhet där utvecklingspotentialen ligger. Genomgående har vi också kunnat utläsa ett starkt självförtroende hos våra respondenter, något som kan kopplas till empowerment och som vi ser som grundläggande för att de har tagit sig dit de är. Vi ser en vikt i att organisationer är medvetna om de faktorer som kan påverka kvinnors möjligheter till ledarskapsutveckling för att kunna arbeta mot en förändring av strukturer och beteendemönster. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jageland, Alexandra and Odelid, Josefin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ledarskapsutveckling, genus, könsperspektiv, erfarenhet, självförtroende, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1318859
date added to LUP
2008-12-17
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1318859,
 abstract   = {Grunden för denna uppsats utgörs av en kvalitativ, empirisk intervjustudie med fyra kvinnor i chefspositioner. De kommer från olika organisationer i olika kontexter. Syftet var att med utgångspunkt i vår tolkning av deras upplevelser analysera deras möjligheter till ledarskapsutveckling. Frågor vi ställde oss var; Hur berättar dessa kvinnor om sin egen ledarskapsutveckling? Hur ser de på hinder och möjligheter som har funnits för dem? Hur kan deras upplevelser tolkas och analyseras?

Metoden som vi har använt för insamling, bearbetning och analys av empiri har varit av narrativ karaktär. Intervjuerna hade en öppen, samtalsliknande prägel där respondenterna berättade fritt om sina yrkesbanor, hur de har utvecklats och deras syn på kvinnors möjligheter. Utifrån deras utsagor arbetade vi fram vår empiridel i form av narrativa berättelser.

De tolkningar och analyser som vi har gjort utifrån vår empiri med stöd av teori är att våra respondenters största utveckling har funnits i den praktiska erfarenhet de har förvärvat genom att utöva sitt ledarskap. Vi har även kunnat utläsa effekter som kommer av strukturer och beteendemönster och som påverkar kvinnors möjlighet att avancera och då även deras möjlighet att få den erfarenhet där utvecklingspotentialen ligger. Genomgående har vi också kunnat utläsa ett starkt självförtroende hos våra respondenter, något som kan kopplas till empowerment och som vi ser som grundläggande för att de har tagit sig dit de är. Vi ser en vikt i att organisationer är medvetna om de faktorer som kan påverka kvinnors möjligheter till ledarskapsutveckling för att kunna arbeta mot en förändring av strukturer och beteendemönster.},
 author    = {Jageland, Alexandra and Odelid, Josefin},
 keyword   = {Ledarskapsutveckling,genus,könsperspektiv,erfarenhet,självförtroende,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Möjligheter och hinder för ledarskapsutveckling: fyra kvinnor i chefspositioner berättar},
 year     = {2008},
}