Advanced

Tyst i klassen - Tysta elevers tankar om blyghet och nervositet i klassrummet

Vintetjärn, Cecilia (2008)
Malmö Academy of Music
Abstract
Title: Silence please: Silent students' thoughts on shyness and nervousness in the classroom. This thesis deals with silent students' thoughts on shyness and nervousness in the classroom. During this study I have been talking to silent students about their experiences of being silent. After a look at the literature on the subject of shyness I have found that there the perspective of the students is lacking. My study deals with three main questions: How do silent students describe their experience of their shyness? How do silent students describe the possible training regarding oral presentation that they may be able to get? And finally, how do silent students describe their possible needs of pedagogical support? In my study I have adopted... (More)
Title: Silence please: Silent students' thoughts on shyness and nervousness in the classroom. This thesis deals with silent students' thoughts on shyness and nervousness in the classroom. During this study I have been talking to silent students about their experiences of being silent. After a look at the literature on the subject of shyness I have found that there the perspective of the students is lacking. My study deals with three main questions: How do silent students describe their experience of their shyness? How do silent students describe the possible training regarding oral presentation that they may be able to get? And finally, how do silent students describe their possible needs of pedagogical support? In my study I have adopted a qualitative method, which is a method that mainly concerns interpretation of people's thoughts. From the questions above and using an interview guide I have conducted a field investigation with five students at upper secondary school and one student at the university. I have partly used traditional interviews, face to face, and partly mail interviews for my data collection. The results I have gained are among others that the situations where my informants experience anxiety are in situations where they may be examined and valued. The informants wish to be visible in the classroom and receive more feedback from their teachers. They are worried that their grades may be influenced by their silence. They describe that they lack training regarding mental preparation before oral presentations. The informants' suggestions on the pedagogues' support are among others: fewer students in the groups, a better class spirit, to have oral presentations in front of classmates you feel secure together with, and, through having short oral presentations more often, train the ability to feel more secure when taking your rightful place in the classroom.

Denna uppsats kommer att behandla "tysta elevers tankar om blyghet och nervositet i klassrummet". Jag har här talat med tysta ungdomar om deras upplevelser av att vara tyst. Efter genomgång av litteratur i ämnet blyghet har jag sett att det finns en brist på elevperspektiv. Jag har i min undersökning utgått från tre huvudfrågor: Hur beskriver tysta elever upplevelsen av sin blyghet? Hur beskriver tysta elever den eventuella träning de får i att prestera muntligt? Samt Hur beskriver tysta elever sina behov av pedagogiskt stöd? Jag har utgått ifrån en kvalitativ metod vilket är en metod som lämpar sig bra då det handlar om att tolka människors upplevelser. Utifrån mina frågeställningar har jag med hjälp av en intervjuguide fört intervjuer med fem gymnasieungdomar samt en universitetsstuderande. Intervjuerna har dels genomförts på ett mer traditionellt sätt, ansikte mot ansikte, dels som enkäter med öppna frågor. De resultat jag har fått är bland annat att situationerna informanterna upplever oro i har samband med situationer där man kan bli granskad och värderad. Informanterna önskar att bli mer synliga i klassrummet och få mer feedback av lärarna. De är oroade över att betygen skall påverkas på grund av deras tysthet. De beskriver även att de saknar undervisning i hur man förbereder sig mentalt inför ett muntligt framförande. De förslag informanterna ger på stöd från pedagogernas sida är bland annat: mindre grupper, bättre klassammanhållning, att tala inför de man känner sig trygg tillsammans med, samt att genom korta muntliga anföranden oftare träna sig i att våga ta sin rättmätiga plats i klassrummet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vintetjärn, Cecilia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
shyness, nervousness, school, pedagogics, anxiety, silence, blyghet, nervositet, skolan, pedagogik, tysthet, Social sciences, Samhällsvetenskaper, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1319077
date added to LUP
2008-08-18 00:00:00
date last changed
2008-08-18 00:00:00
@misc{1319077,
 abstract   = {Title: Silence please: Silent students' thoughts on shyness and nervousness in the classroom. This thesis deals with silent students' thoughts on shyness and nervousness in the classroom. During this study I have been talking to silent students about their experiences of being silent. After a look at the literature on the subject of shyness I have found that there the perspective of the students is lacking. My study deals with three main questions: How do silent students describe their experience of their shyness? How do silent students describe the possible training regarding oral presentation that they may be able to get? And finally, how do silent students describe their possible needs of pedagogical support? In my study I have adopted a qualitative method, which is a method that mainly concerns interpretation of people's thoughts. From the questions above and using an interview guide I have conducted a field investigation with five students at upper secondary school and one student at the university. I have partly used traditional interviews, face to face, and partly mail interviews for my data collection. The results I have gained are among others that the situations where my informants experience anxiety are in situations where they may be examined and valued. The informants wish to be visible in the classroom and receive more feedback from their teachers. They are worried that their grades may be influenced by their silence. They describe that they lack training regarding mental preparation before oral presentations. The informants' suggestions on the pedagogues' support are among others: fewer students in the groups, a better class spirit, to have oral presentations in front of classmates you feel secure together with, and, through having short oral presentations more often, train the ability to feel more secure when taking your rightful place in the classroom.

Denna uppsats kommer att behandla "tysta elevers tankar om blyghet och nervositet i klassrummet". Jag har här talat med tysta ungdomar om deras upplevelser av att vara tyst. Efter genomgång av litteratur i ämnet blyghet har jag sett att det finns en brist på elevperspektiv. Jag har i min undersökning utgått från tre huvudfrågor: Hur beskriver tysta elever upplevelsen av sin blyghet? Hur beskriver tysta elever den eventuella träning de får i att prestera muntligt? Samt Hur beskriver tysta elever sina behov av pedagogiskt stöd? Jag har utgått ifrån en kvalitativ metod vilket är en metod som lämpar sig bra då det handlar om att tolka människors upplevelser. Utifrån mina frågeställningar har jag med hjälp av en intervjuguide fört intervjuer med fem gymnasieungdomar samt en universitetsstuderande. Intervjuerna har dels genomförts på ett mer traditionellt sätt, ansikte mot ansikte, dels som enkäter med öppna frågor. De resultat jag har fått är bland annat att situationerna informanterna upplever oro i har samband med situationer där man kan bli granskad och värderad. Informanterna önskar att bli mer synliga i klassrummet och få mer feedback av lärarna. De är oroade över att betygen skall påverkas på grund av deras tysthet. De beskriver även att de saknar undervisning i hur man förbereder sig mentalt inför ett muntligt framförande. De förslag informanterna ger på stöd från pedagogernas sida är bland annat: mindre grupper, bättre klassammanhållning, att tala inför de man känner sig trygg tillsammans med, samt att genom korta muntliga anföranden oftare träna sig i att våga ta sin rättmätiga plats i klassrummet.},
 author    = {Vintetjärn, Cecilia},
 keyword   = {shyness,nervousness,school,pedagogics,anxiety,silence,blyghet,nervositet,skolan,pedagogik,tysthet,Social sciences,Samhällsvetenskaper,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tyst i klassen - Tysta elevers tankar om blyghet och nervositet i klassrummet},
 year     = {2008},
}