Advanced

Hur resonerar personalen på ett gruppboende kring brukarnas fritidsaktiviteter?

Walfridson, Sofia and Wihlborg, Rickard (2007)
Education
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen kommer presentera hur personalen på ett specifikt gruppboende resonerar kring brukarnas fritidsaktiviteter i relation till brukarnas behov och personalens egen roll. Vår hypotes är att funktionshindrades självständighet och delaktighet i samhället gynnas av fritidsaktiviteter. Vi menar också att funktionshindrades lärande och bildning påverkas positivt av fritidsaktiviteter. Vi har gjort en fallstudie på ett gruppboende för personer med psykiska och i vissa fall både psykiska och fysiska funktionshinder. Vi har genomfört sju kvalitativa intervjuer med personer som har anknytning till gruppboendet. Dessa är enhetschefen, fyra representanter ur personalen samt två brukare. Dessa personer betraktar vi som betydelsefulla för... (More)
Den här uppsatsen kommer presentera hur personalen på ett specifikt gruppboende resonerar kring brukarnas fritidsaktiviteter i relation till brukarnas behov och personalens egen roll. Vår hypotes är att funktionshindrades självständighet och delaktighet i samhället gynnas av fritidsaktiviteter. Vi menar också att funktionshindrades lärande och bildning påverkas positivt av fritidsaktiviteter. Vi har gjort en fallstudie på ett gruppboende för personer med psykiska och i vissa fall både psykiska och fysiska funktionshinder. Vi har genomfört sju kvalitativa intervjuer med personer som har anknytning till gruppboendet. Dessa är enhetschefen, fyra representanter ur personalen samt två brukare. Dessa personer betraktar vi som betydelsefulla för vår uppsats. För att kunna diskutera det resultat vi fått fram har vi i uppsatsen presenterat teorier som behandlar områdena delaktighet och inflytande i samhället, makt, påverkan och ledarskap samt bildning och lärande. Vi har valt att presentera dessa tre teman eftersom resultatet har visat tendenser på att dessa tre teman är väsentliga. Dessa tre områden utgör de teman som uppsatsens struktur är byggd på. Vi presenterar vårt resultat som vi sedan analyserar enligt den ovanstående te-matiska strukturen. Vårt resultat har visat att fritidsaktiviteter gynnar brukarnas självständighet, delaktighet, lärande och bildning. Vi har också sett att personalen har stort inflytande över brukarnas fritidsaktiviteter. I många fall så ger personalen förslag på aktiviteter till brukare som har svårig-heter att fatta beslut. Dessa aktiviteter framhålls av personalen på ett positivt sätt så att brukaren ska bli intresserad av aktiviteten. Vi har upplevt att informanterna har ställt sig positiva till vår uppsats och varit mycket hjälpsamma. Resultatet har visat att behovet av integrering mellan funktionshindrade och övriga samhällsgrupper är stort. Det är därför vår förhoppning att läsandet av denna uppsats ska bidra till att öka förståelsen för de funktionshindrade som samhällsgrupp och dess svårigheter med delaktighet och inflytande i samhället. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1322879,
 abstract   = {Den här uppsatsen kommer presentera hur personalen på ett specifikt gruppboende resonerar kring brukarnas fritidsaktiviteter i relation till brukarnas behov och personalens egen roll. Vår hypotes är att funktionshindrades självständighet och delaktighet i samhället gynnas av fritidsaktiviteter. Vi menar också att funktionshindrades lärande och bildning påverkas positivt av fritidsaktiviteter. Vi har gjort en fallstudie på ett gruppboende för personer med psykiska och i vissa fall både psykiska och fysiska funktionshinder. Vi har genomfört sju kvalitativa intervjuer med personer som har anknytning till gruppboendet. Dessa är enhetschefen, fyra representanter ur personalen samt två brukare. Dessa personer betraktar vi som betydelsefulla för vår uppsats. För att kunna diskutera det resultat vi fått fram har vi i uppsatsen presenterat teorier som behandlar områdena delaktighet och inflytande i samhället, makt, påverkan och ledarskap samt bildning och lärande. Vi har valt att presentera dessa tre teman eftersom resultatet har visat tendenser på att dessa tre teman är väsentliga. Dessa tre områden utgör de teman som uppsatsens struktur är byggd på. Vi presenterar vårt resultat som vi sedan analyserar enligt den ovanstående te-matiska strukturen. Vårt resultat har visat att fritidsaktiviteter gynnar brukarnas självständighet, delaktighet, lärande och bildning. Vi har också sett att personalen har stort inflytande över brukarnas fritidsaktiviteter. I många fall så ger personalen förslag på aktiviteter till brukare som har svårig-heter att fatta beslut. Dessa aktiviteter framhålls av personalen på ett positivt sätt så att brukaren ska bli intresserad av aktiviteten. Vi har upplevt att informanterna har ställt sig positiva till vår uppsats och varit mycket hjälpsamma. Resultatet har visat att behovet av integrering mellan funktionshindrade och övriga samhällsgrupper är stort. Det är därför vår förhoppning att läsandet av denna uppsats ska bidra till att öka förståelsen för de funktionshindrade som samhällsgrupp och dess svårigheter med delaktighet och inflytande i samhället.},
 author    = {Walfridson, Sofia and Wihlborg, Rickard},
 keyword   = {funktionshinder,fritid,delaktighet,lärande,bildning,makt,påverkan,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik,Physical training, motorial learning, sport,Idrott, gymnastik, motorisk inlärning,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur resonerar personalen på ett gruppboende kring brukarnas fritidsaktiviteter?},
 year     = {2007},
}