Advanced

Han har öppnat pärleporten: En studie av Frälsningsarméns implementering av ny informations- och kommunikationsteknik

Andersson, Martin and Jonsson, Therése (2006)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Majoriteten av dagens moderna organisationer har implementerat någon form av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i sin verksamhet. Många ideella organisationer tillämpar också denna teknik, dock skiljer sig förutsättningarna för dessa organisationer. Eftersom IKT är en kostsam investering är det av vikt att det leder till önskade effekter. Flera olika faktorer påverkar användandet och effektiviteten, att tekniken finns att tillgå medför inte per automatik att kommunikationen är tillfredställande.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ny informations- och kommunikationsteknik har implementerats i en ideell organisation. Studien inriktar sig på en fallstudie av hur Frälsningsarmén har implementerat dessa tekniker i sin... (More)
Majoriteten av dagens moderna organisationer har implementerat någon form av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i sin verksamhet. Många ideella organisationer tillämpar också denna teknik, dock skiljer sig förutsättningarna för dessa organisationer. Eftersom IKT är en kostsam investering är det av vikt att det leder till önskade effekter. Flera olika faktorer påverkar användandet och effektiviteten, att tekniken finns att tillgå medför inte per automatik att kommunikationen är tillfredställande.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ny informations- och kommunikationsteknik har implementerats i en ideell organisation. Studien inriktar sig på en fallstudie av hur Frälsningsarmén har implementerat dessa tekniker i sin verksamhet. Huvudsakligt fokus ligger på de anställdas användning och meningsskapande kring dessa tekniker. IKT:s inverkan på organisationsstrukturen och eventuell problematik kommer även att behandlas.

Studien bygger på kvalitativa samtalsintervjuer med anställda personer inom Frälsningsarméns södra division. Gemensamt för samtliga respondenter är att de i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med ny informations- och kommunikationsteknik. Utöver detta har även en mindre dokumentanalys genomförts där en virtuell visning av organisationens intranät ingick.

Organisationen har ett intranät (Pärleportalen) som de anställda nyttjar regelbundet. E-post är den funktion som används mest frekvent. Dock är fortfarande de traditionella kanalerna mycket betydelsefulla. Det framgick även att respondenternas kunskaper är bristande vad gäller den nya tekniken samt att organisationens ansvarstagande beträffande teknisk support inte är tillfredställande. Flertalet funktioner på intranätet används i liten utsträckning. Detta beror dels på att implementeringen inte utgått från ett reellt behov bland de anställda, men också för att klimatet inom organisationen inte främjar ett aktivt användande. Trots att IKT medfört mer direkta kommunikationskanaler inom organisationen finns det sedan lång tid tillbaka fastställda strukturer för kommunikationsflödet. Detta skapar en konflikt i valet av kanal för användarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Martin and Jonsson, Therése
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
informations- och kommunikationsteknik, IKT, organisationskommunikation, intranät, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1326423
date added to LUP
2006-03-09
date last changed
2014-09-04 08:36:09
@misc{1326423,
 abstract   = {Majoriteten av dagens moderna organisationer har implementerat någon form av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i sin verksamhet. Många ideella organisationer tillämpar också denna teknik, dock skiljer sig förutsättningarna för dessa organisationer. Eftersom IKT är en kostsam investering är det av vikt att det leder till önskade effekter. Flera olika faktorer påverkar användandet och effektiviteten, att tekniken finns att tillgå medför inte per automatik att kommunikationen är tillfredställande.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ny informations- och kommunikationsteknik har implementerats i en ideell organisation. Studien inriktar sig på en fallstudie av hur Frälsningsarmén har implementerat dessa tekniker i sin verksamhet. Huvudsakligt fokus ligger på de anställdas användning och meningsskapande kring dessa tekniker. IKT:s inverkan på organisationsstrukturen och eventuell problematik kommer även att behandlas.

Studien bygger på kvalitativa samtalsintervjuer med anställda personer inom Frälsningsarméns södra division. Gemensamt för samtliga respondenter är att de i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med ny informations- och kommunikationsteknik. Utöver detta har även en mindre dokumentanalys genomförts där en virtuell visning av organisationens intranät ingick.

Organisationen har ett intranät (Pärleportalen) som de anställda nyttjar regelbundet. E-post är den funktion som används mest frekvent. Dock är fortfarande de traditionella kanalerna mycket betydelsefulla. Det framgick även att respondenternas kunskaper är bristande vad gäller den nya tekniken samt att organisationens ansvarstagande beträffande teknisk support inte är tillfredställande. Flertalet funktioner på intranätet används i liten utsträckning. Detta beror dels på att implementeringen inte utgått från ett reellt behov bland de anställda, men också för att klimatet inom organisationen inte främjar ett aktivt användande. Trots att IKT medfört mer direkta kommunikationskanaler inom organisationen finns det sedan lång tid tillbaka fastställda strukturer för kommunikationsflödet. Detta skapar en konflikt i valet av kanal för användarna.},
 author    = {Andersson, Martin and Jonsson, Therése},
 keyword   = {informations- och kommunikationsteknik,IKT,organisationskommunikation,intranät,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Han har öppnat pärleporten: En studie av Frälsningsarméns implementering av ny informations- och kommunikationsteknik},
 year     = {2006},
}