Advanced

Klassidentitet - Individuell identitet: en litteraturstudie av klass

Cleyndert Löfvenhamn, Rigmor (2006)
Education
Abstract (Swedish)
Dagens samhälle är förvisso inte samstämmigt med gårdagens och inte heller morgondagens. Trots att det i samhällsdebatten idag gärna hävdas att klassamhället snart inte längre existerar så finns det fortfarande där i alla högsta grad. Ett samhälle där individer upplever klasstillhörighet och där klassidentiteten är en del av den sociala identiteten.Genom en litteraturstudie som baseras på tre rikstäckande undersökningar i ämnet klassidentitet har jag studerat hur viktig känslan av klasstillhörighet och klassidentitet är för individens identitetsskapande. Med en pedagogiskt sociologisk ansats har jag sökt besvara frågan; Hur inverkar klasstillhörighet och klassidentitet på individens identitetsutveckling? Samt med följdfrågan; vilken... (More)
Dagens samhälle är förvisso inte samstämmigt med gårdagens och inte heller morgondagens. Trots att det i samhällsdebatten idag gärna hävdas att klassamhället snart inte längre existerar så finns det fortfarande där i alla högsta grad. Ett samhälle där individer upplever klasstillhörighet och där klassidentiteten är en del av den sociala identiteten.Genom en litteraturstudie som baseras på tre rikstäckande undersökningar i ämnet klassidentitet har jag studerat hur viktig känslan av klasstillhörighet och klassidentitet är för individens identitetsskapande. Med en pedagogiskt sociologisk ansats har jag sökt besvara frågan; Hur inverkar klasstillhörighet och klassidentitet på individens identitetsutveckling? Samt med följdfrågan; vilken påverkan kan en underskattad eller försvagad syn på klasstillhörigheten få för individens identitetsutveckling? Resultatet visar att en majoritet av de tillfrågade i materialet anser att klassamhället fortfarande förekommer samt att de känner klasstillhörighet och kan identifiera sig med sin klass, vilket visar att det närmast kan ses som oansvarligt att i dagsläget försöka ignorera klassindelningens existens. Det kan medföra inre förvecklingar och förvirring hos individen vilket kan skapa en känsla av otrygghet, vilsenhet och i förlängningen en försvårad identitetsutveckling. Något som även kan påverka den sociala omvärlden och samhället i stort.Jag vill, med min studie, visa på ett behov av fortsatta diskussioner och en fördjupning i detta ämne som inkluderar vilka följder detta kan få för individen vid olika scenarier, både inom skola och arbetsliv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cleyndert Löfvenhamn, Rigmor
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
individ, identitetsutveckling, individualism, roll, klass, klassidentitet, klassamhälle, klasstillhörighet, Social structures, Sociala strukturer, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1326498
date added to LUP
2006-12-29
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1326498,
 abstract   = {Dagens samhälle är förvisso inte samstämmigt med gårdagens och inte heller morgondagens. Trots att det i samhällsdebatten idag gärna hävdas att klassamhället snart inte längre existerar så finns det fortfarande där i alla högsta grad. Ett samhälle där individer upplever klasstillhörighet och där klassidentiteten är en del av den sociala identiteten.Genom en litteraturstudie som baseras på tre rikstäckande undersökningar i ämnet klassidentitet har jag studerat hur viktig känslan av klasstillhörighet och klassidentitet är för individens identitetsskapande. Med en pedagogiskt sociologisk ansats har jag sökt besvara frågan; Hur inverkar klasstillhörighet och klassidentitet på individens identitetsutveckling? Samt med följdfrågan; vilken påverkan kan en underskattad eller försvagad syn på klasstillhörigheten få för individens identitetsutveckling? Resultatet visar att en majoritet av de tillfrågade i materialet anser att klassamhället fortfarande förekommer samt att de känner klasstillhörighet och kan identifiera sig med sin klass, vilket visar att det närmast kan ses som oansvarligt att i dagsläget försöka ignorera klassindelningens existens. Det kan medföra inre förvecklingar och förvirring hos individen vilket kan skapa en känsla av otrygghet, vilsenhet och i förlängningen en försvårad identitetsutveckling. Något som även kan påverka den sociala omvärlden och samhället i stort.Jag vill, med min studie, visa på ett behov av fortsatta diskussioner och en fördjupning i detta ämne som inkluderar vilka följder detta kan få för individen vid olika scenarier, både inom skola och arbetsliv.},
 author    = {Cleyndert Löfvenhamn, Rigmor},
 keyword   = {individ,identitetsutveckling,individualism,roll,klass,klassidentitet,klassamhälle,klasstillhörighet,Social structures,Sociala strukturer,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klassidentitet - Individuell identitet: en litteraturstudie av klass},
 year     = {2006},
}