Advanced

Lärande i en flexibel IT-stödd distanskurs: distansstudenters upplevelser av lärande och interaktion i kursens online forum

Larson, Lotty (2006)
Education
Abstract (Swedish)
IT-stödd distansutbildning vid svenska universitet och högskolor är en allt vanligare utbildningsform. Denna kvalitativa studie söker studenters erfarenheter av lärande på LUMA-GIS: Masters´Programme In Geopgraphical Information Systems (GIS) vid Lunds universitet. Det är en helt nätbaserad utbildning som är designad att vara flexibel vad gäller studietakt, innehåll, material och arbetsformer och studenterna väljer själva om och på vilket sätt de kommunicerar och interagerar med andra studenter och lärare i kursens diskussionsforum online. Studien är empirisk och har en fenomenografisk ansats. Den syftar till att förstå och beskriva variationen i upplevelser av och perspektiv på lärande och interaktion i online forum. Studenternas... (More)
IT-stödd distansutbildning vid svenska universitet och högskolor är en allt vanligare utbildningsform. Denna kvalitativa studie söker studenters erfarenheter av lärande på LUMA-GIS: Masters´Programme In Geopgraphical Information Systems (GIS) vid Lunds universitet. Det är en helt nätbaserad utbildning som är designad att vara flexibel vad gäller studietakt, innehåll, material och arbetsformer och studenterna väljer själva om och på vilket sätt de kommunicerar och interagerar med andra studenter och lärare i kursens diskussionsforum online. Studien är empirisk och har en fenomenografisk ansats. Den syftar till att förstå och beskriva variationen i upplevelser av och perspektiv på lärande och interaktion i online forum. Studenternas upplevelser har samlats in genom en enkät med en öppen frågeställning och därefter bearbetats på en kollektiv nivå.

Studien har resulterat i tre huvudkategorier som beskriver kvalitativt skilda sätt att uppfatta hur interaktion stöder lärande. Studenterna uppvisar olika inriktning till deltagande i online forum vilket påverkar hur de interagerar med varandra, vilka roller de utvecklar i den flexibla kontexten och vad de uppfattar som meningsskapande interaktion. I den första kategorin är det interaktionens sociala funktion som framträder medan det i de två följande är relationen till deras eget lärande. Resultaten pekar på att den erbjudna flexibiliteten bör ställas i relation till de konsekvenser för lärandets kvalitet som valfrihet att välja dialog och interaktion kan innebära. Mot bakgrund av resultaten diskuteras avslutningsvis vad lärare kan göra för att förbättra distansstudenters kontext för lärande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larson, Lotty
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
lärande, interaktion, flexibilitet, transaktionell distans, distansstudenters erfarenheter, högre utbildning, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik, Special didactics, Specialdidaktik
language
Swedish
id
1326503
date added to LUP
2006-12-05
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1326503,
 abstract   = {IT-stödd distansutbildning vid svenska universitet och högskolor är en allt vanligare utbildningsform. Denna kvalitativa studie söker studenters erfarenheter av lärande på LUMA-GIS: Masters´Programme In Geopgraphical Information Systems (GIS) vid Lunds universitet. Det är en helt nätbaserad utbildning som är designad att vara flexibel vad gäller studietakt, innehåll, material och arbetsformer och studenterna väljer själva om och på vilket sätt de kommunicerar och interagerar med andra studenter och lärare i kursens diskussionsforum online. Studien är empirisk och har en fenomenografisk ansats. Den syftar till att förstå och beskriva variationen i upplevelser av och perspektiv på lärande och interaktion i online forum. Studenternas upplevelser har samlats in genom en enkät med en öppen frågeställning och därefter bearbetats på en kollektiv nivå.

Studien har resulterat i tre huvudkategorier som beskriver kvalitativt skilda sätt att uppfatta hur interaktion stöder lärande. Studenterna uppvisar olika inriktning till deltagande i online forum vilket påverkar hur de interagerar med varandra, vilka roller de utvecklar i den flexibla kontexten och vad de uppfattar som meningsskapande interaktion. I den första kategorin är det interaktionens sociala funktion som framträder medan det i de två följande är relationen till deras eget lärande. Resultaten pekar på att den erbjudna flexibiliteten bör ställas i relation till de konsekvenser för lärandets kvalitet som valfrihet att välja dialog och interaktion kan innebära. Mot bakgrund av resultaten diskuteras avslutningsvis vad lärare kan göra för att förbättra distansstudenters kontext för lärande.},
 author    = {Larson, Lotty},
 keyword   = {lärande,interaktion,flexibilitet,transaktionell distans,distansstudenters erfarenheter,högre utbildning,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik,Special didactics,Specialdidaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärande i en flexibel IT-stödd distanskurs: distansstudenters upplevelser av lärande och interaktion i kursens online forum},
 year     = {2006},
}