Advanced

Anställdas upplevelser av empowerment : En forskningsöversikt

Truedsson, Jenny (2006)
Education
Abstract (Swedish)
Empowerment har blivit ett allt vanligare begrepp för att beskriva olika typer av försök att ge anställda i organisationer ökat inflytande, ökat ansvar och/eller mer självbestämmande. En vital förutsättning för ett lyckat utfall av en empowermentsatsning är upplevelserna hos de anställda.

Detta är en forskningsöversikt med syfte att analysera hur empowerment upplevs av "the empowered" samt vilka faktorer i organisationen det är som påverkar dessa upplevelser. Detta sker genom en komparativ analys gjord utifrån fem fallstudier utförda i organisationer och branscher där empowermentsatsningar genomförts.

En tydlig aspekt som framkommit är att empowermentsatsningar inte automatiskt får ett positivt utfall. Olika sätt att genomföra... (More)
Empowerment har blivit ett allt vanligare begrepp för att beskriva olika typer av försök att ge anställda i organisationer ökat inflytande, ökat ansvar och/eller mer självbestämmande. En vital förutsättning för ett lyckat utfall av en empowermentsatsning är upplevelserna hos de anställda.

Detta är en forskningsöversikt med syfte att analysera hur empowerment upplevs av "the empowered" samt vilka faktorer i organisationen det är som påverkar dessa upplevelser. Detta sker genom en komparativ analys gjord utifrån fem fallstudier utförda i organisationer och branscher där empowermentsatsningar genomförts.

En tydlig aspekt som framkommit är att empowermentsatsningar inte automatiskt får ett positivt utfall. Olika sätt att genomföra empowerment får olika konsekvenser och upplevs på olika sätt av de anställda i organisationen. En lyckad insats kan exempelvis göra att de anställda känner sig mer involverade i organisationen, att nya ansvar och arbetsuppgifter upplevs som en utmaning, att de känner att deras insatser är betydelsefulla och att de kan vara stolta över vad de bidrar med. En mindre lyckad insats kan leda till att de anställda känner sig frustrerade och stressade.

Faktorer som påverkar dessa upplevelser är bl.a. i vilken form empowerment sker, graden av förtroende i organisationskulturen, handlingar utförda av den närmaste chefen och den ökade arbetsbelastningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Truedsson, Jenny
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
employee empowerment, anställdas upplevelser, organisationsförändring, ledarskap, komparativ analys, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1326808
date added to LUP
2006-06-27 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1326808,
 abstract   = {Empowerment har blivit ett allt vanligare begrepp för att beskriva olika typer av försök att ge anställda i organisationer ökat inflytande, ökat ansvar och/eller mer självbestämmande. En vital förutsättning för ett lyckat utfall av en empowermentsatsning är upplevelserna hos de anställda.

Detta är en forskningsöversikt med syfte att analysera hur empowerment upplevs av "the empowered" samt vilka faktorer i organisationen det är som påverkar dessa upplevelser. Detta sker genom en komparativ analys gjord utifrån fem fallstudier utförda i organisationer och branscher där empowermentsatsningar genomförts.

En tydlig aspekt som framkommit är att empowermentsatsningar inte automatiskt får ett positivt utfall. Olika sätt att genomföra empowerment får olika konsekvenser och upplevs på olika sätt av de anställda i organisationen. En lyckad insats kan exempelvis göra att de anställda känner sig mer involverade i organisationen, att nya ansvar och arbetsuppgifter upplevs som en utmaning, att de känner att deras insatser är betydelsefulla och att de kan vara stolta över vad de bidrar med. En mindre lyckad insats kan leda till att de anställda känner sig frustrerade och stressade.

Faktorer som påverkar dessa upplevelser är bl.a. i vilken form empowerment sker, graden av förtroende i organisationskulturen, handlingar utförda av den närmaste chefen och den ökade arbetsbelastningen.},
 author    = {Truedsson, Jenny},
 keyword   = {employee empowerment,anställdas upplevelser,organisationsförändring,ledarskap,komparativ analys,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Anställdas upplevelser av empowerment : En forskningsöversikt},
 year     = {2006},
}