Advanced

Läxan - Tre låg- och mellanstadielärares uppfattningar om fenomenet läxor

Jern, Patrik and Larsen, Emilie (2006)
Education
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att försöka finna de uppfattningar som låg- och mellanstadielärare uppvisar i samband med läxan som fenomen. Vi har genomfört en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har analyserats utifrån Hellstens (1997) sju konnotationer av begreppet läxan. Dessa är förberedelse, tidstruktur, kontroll och styrning, kärlek och omsorg, identitet och status, gemenskap och kontakt samt arbetsprestation. Vi fann att lärarnas syn på fenomenet läxan stämde väl överens med dessa sju redovisade funktioner. De viktigaste betydelserna som vi kunde utläsa var den fostrande och förberedande rollen som en läxa kan ha. Läxan sågs även som en förlängning av undervisningen samt som ett givet inslag i skolan. Elevernas... (More)
Studien syftar till att försöka finna de uppfattningar som låg- och mellanstadielärare uppvisar i samband med läxan som fenomen. Vi har genomfört en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har analyserats utifrån Hellstens (1997) sju konnotationer av begreppet läxan. Dessa är förberedelse, tidstruktur, kontroll och styrning, kärlek och omsorg, identitet och status, gemenskap och kontakt samt arbetsprestation. Vi fann att lärarnas syn på fenomenet läxan stämde väl överens med dessa sju redovisade funktioner. De viktigaste betydelserna som vi kunde utläsa var den fostrande och förberedande rollen som en läxa kan ha. Läxan sågs även som en förlängning av undervisningen samt som ett givet inslag i skolan. Elevernas inflytande gällandes läxans utformning var begränsad. Lärarna uppvisade stor samstämmighet i sina svar. En trolig anledning till detta kan vara att de själva varit elever och blivit formade i en skolkultur där läxan och dess förekomst har varit ett givet inslag under en lång tid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jern, Patrik and Larsen, Emilie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
hemuppgifter, lärare, läxor, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1326921
date added to LUP
2006-06-20
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1326921,
 abstract   = {Studien syftar till att försöka finna de uppfattningar som låg- och mellanstadielärare uppvisar i samband med läxan som fenomen. Vi har genomfört en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har analyserats utifrån Hellstens (1997) sju konnotationer av begreppet läxan. Dessa är förberedelse, tidstruktur, kontroll och styrning, kärlek och omsorg, identitet och status, gemenskap och kontakt samt arbetsprestation. Vi fann att lärarnas syn på fenomenet läxan stämde väl överens med dessa sju redovisade funktioner. De viktigaste betydelserna som vi kunde utläsa var den fostrande och förberedande rollen som en läxa kan ha. Läxan sågs även som en förlängning av undervisningen samt som ett givet inslag i skolan. Elevernas inflytande gällandes läxans utformning var begränsad. Lärarna uppvisade stor samstämmighet i sina svar. En trolig anledning till detta kan vara att de själva varit elever och blivit formade i en skolkultur där läxan och dess förekomst har varit ett givet inslag under en lång tid.},
 author    = {Jern, Patrik and Larsen, Emilie},
 keyword   = {hemuppgifter,lärare,läxor,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Läxan - Tre låg- och mellanstadielärares uppfattningar om fenomenet läxor},
 year     = {2006},
}