Advanced

Högskoleutbildade kvinnors lärande: En intervjuundersökning av kvinnors erfarenheter i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd

Johansson, Monica and Löve, Agnes (2006)
Education
Abstract (Swedish)
Uppsatsen fokuseras kring högskoleutbildade kvinnor som befinner sig i en specifik arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Åtgärden har en inriktning mot lärande och kompetens, kombinerat med arbetspraktik. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med fem av de kvinnliga deltagarna i åtgärden. Dessa kvinnors upplevelser av sitt lärande och de erfarenheter de gör är en av grundstenarna i arbetet. Resultatet av detta arbete tyder på att det kan ha betydelse att du är kvinna för att få ett arbete på en allt hårdare arbetsmarknad, en arbetsmarknad med allt större förutsättningar för selektering utifrån andra faktorer än formell kompetens. Det behövs fortfarande ett aktivt jämställdhetsarbete för att bryta upp barriärer i samhället som baseras på... (More)
Uppsatsen fokuseras kring högskoleutbildade kvinnor som befinner sig i en specifik arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Åtgärden har en inriktning mot lärande och kompetens, kombinerat med arbetspraktik. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med fem av de kvinnliga deltagarna i åtgärden. Dessa kvinnors upplevelser av sitt lärande och de erfarenheter de gör är en av grundstenarna i arbetet. Resultatet av detta arbete tyder på att det kan ha betydelse att du är kvinna för att få ett arbete på en allt hårdare arbetsmarknad, en arbetsmarknad med allt större förutsättningar för selektering utifrån andra faktorer än formell kompetens. Det behövs fortfarande ett aktivt jämställdhetsarbete för att bryta upp barriärer i samhället som baseras på könstillhörighet. En arbetsmarknadspolitisk åtgärd kan sägas kräva en konstruktion liknande Projektets, där alla delar av individen kan komma fram i sin fulla potential. Det pedagogiska upplägget, tanken bakom, möjligheten till dialog och stöd samt helhetstänkandet skulle kunna ge en arbetsmarknadspolitisk åtgärd en kraftfull lärandepotential för individen. En lärandepotential som i sin tur kan bidra till den drivkraft som behövs för att bryta en arbetslöshetssituation. Arbetslöshet är en situation som har många negativa effekter på individen, sett i individperspektiv och samhällsperspektiv. Fritidens betydelse ska inte underskattas för hur den kan försvaga de depressiva effekterna vid arbetslöshet. En positiv fritid kan både bidra till att arbetslösheten bryts och bidra till en större lärandepotential. Det handlar om hela individen: huvud, hjärta och kropp; grunden för lärande i alla sammanhang. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Monica and Löve, Agnes
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetslöshet, arbetsmarknadspolitisk åtgärd, kvinnor, lärande, fritid, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1327407
date added to LUP
2006-07-03 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1327407,
 abstract   = {Uppsatsen fokuseras kring högskoleutbildade kvinnor som befinner sig i en specifik arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Åtgärden har en inriktning mot lärande och kompetens, kombinerat med arbetspraktik. Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med fem av de kvinnliga deltagarna i åtgärden. Dessa kvinnors upplevelser av sitt lärande och de erfarenheter de gör är en av grundstenarna i arbetet. Resultatet av detta arbete tyder på att det kan ha betydelse att du är kvinna för att få ett arbete på en allt hårdare arbetsmarknad, en arbetsmarknad med allt större förutsättningar för selektering utifrån andra faktorer än formell kompetens. Det behövs fortfarande ett aktivt jämställdhetsarbete för att bryta upp barriärer i samhället som baseras på könstillhörighet. En arbetsmarknadspolitisk åtgärd kan sägas kräva en konstruktion liknande Projektets, där alla delar av individen kan komma fram i sin fulla potential. Det pedagogiska upplägget, tanken bakom, möjligheten till dialog och stöd samt helhetstänkandet skulle kunna ge en arbetsmarknadspolitisk åtgärd en kraftfull lärandepotential för individen. En lärandepotential som i sin tur kan bidra till den drivkraft som behövs för att bryta en arbetslöshetssituation. Arbetslöshet är en situation som har många negativa effekter på individen, sett i individperspektiv och samhällsperspektiv. Fritidens betydelse ska inte underskattas för hur den kan försvaga de depressiva effekterna vid arbetslöshet. En positiv fritid kan både bidra till att arbetslösheten bryts och bidra till en större lärandepotential. Det handlar om hela individen: huvud, hjärta och kropp; grunden för lärande i alla sammanhang.},
 author    = {Johansson, Monica and Löve, Agnes},
 keyword   = {arbetslöshet,arbetsmarknadspolitisk åtgärd,kvinnor,lärande,fritid,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Högskoleutbildade kvinnors lärande: En intervjuundersökning av kvinnors erfarenheter i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd},
 year     = {2006},
}