Advanced

Modern aktionsforskning: kontextualiserad forskning syftande till enbart kunskapsproduktion?

Huisman, Mark (2006)
Education
Abstract (Swedish)
Aktionsforskning är samlingsnamnet för en palett forskningsansatser där det som förenar är kombinationen av en forskningsstrategi och en förändringsstrategi samt två involverade parter, nämligen forskare och praktiker. Denna studie är en översikt över aktionsforskning som tar sin utgångspunkt i nutid. Studiens syfte är att undersöka och problematisera den moderna aktionsforskningens praktik och teori. I studien görs ett försök att besvara tre frågor; 1. Vad är aktionsforskning och vilka inriktningar finns det inom aktionsforskning? 2. Hur bedrivs modern aktionsforskning? 3. Är den moderna aktionsforskningen blott ett instrument för kunskapsbildning eller syftar den till något mer? Ett försök görs också att positionera aktionsforskning i... (More)
Aktionsforskning är samlingsnamnet för en palett forskningsansatser där det som förenar är kombinationen av en forskningsstrategi och en förändringsstrategi samt två involverade parter, nämligen forskare och praktiker. Denna studie är en översikt över aktionsforskning som tar sin utgångspunkt i nutid. Studiens syfte är att undersöka och problematisera den moderna aktionsforskningens praktik och teori. I studien görs ett försök att besvara tre frågor; 1. Vad är aktionsforskning och vilka inriktningar finns det inom aktionsforskning? 2. Hur bedrivs modern aktionsforskning? 3. Är den moderna aktionsforskningen blott ett instrument för kunskapsbildning eller syftar den till något mer? Ett försök görs också att positionera aktionsforskning i den process där gränserna mellan forskning och samhälle håller på att luckras upp. Arbetet är en litteraturstudie som står på tre ben, nämligen artiklar från tidskriften Action Research, artiklar från monografin Handbook of Action Research samt klassisk litteratur beskrivande aktionsforskningens olika inriktningar. I studien föreslås en klassning av aktionsforskning i fem inriktningar, nämligen den från Kurt Lewin härstammande, den demokratiska dialogen, Freires befrielsepedagogik, Participatory Action Research (PAR) och Action Science. Aktionsforskning är kontextualiserad forskning med stark knytning till praktiken. Kunskapsproduktion och demokrati är viktiga begrepp inom aktionsforskning generellt, inom vissa inriktningar är begrepp som medvetandegörande och upprättande av deltagarna i forskningen centrala. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Huisman, Mark
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Aktionsforskning, Action Research, erfarenhetsbaserat lärande, praktik, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1328601
date added to LUP
2006-02-20
date last changed
2014-09-04 08:36:58
@misc{1328601,
 abstract   = {Aktionsforskning är samlingsnamnet för en palett forskningsansatser där det som förenar är kombinationen av en forskningsstrategi och en förändringsstrategi samt två involverade parter, nämligen forskare och praktiker. Denna studie är en översikt över aktionsforskning som tar sin utgångspunkt i nutid. Studiens syfte är att undersöka och problematisera den moderna aktionsforskningens praktik och teori. I studien görs ett försök att besvara tre frågor; 1. Vad är aktionsforskning och vilka inriktningar finns det inom aktionsforskning? 2. Hur bedrivs modern aktionsforskning? 3. Är den moderna aktionsforskningen blott ett instrument för kunskapsbildning eller syftar den till något mer? Ett försök görs också att positionera aktionsforskning i den process där gränserna mellan forskning och samhälle håller på att luckras upp. Arbetet är en litteraturstudie som står på tre ben, nämligen artiklar från tidskriften Action Research, artiklar från monografin Handbook of Action Research samt klassisk litteratur beskrivande aktionsforskningens olika inriktningar. I studien föreslås en klassning av aktionsforskning i fem inriktningar, nämligen den från Kurt Lewin härstammande, den demokratiska dialogen, Freires befrielsepedagogik, Participatory Action Research (PAR) och Action Science. Aktionsforskning är kontextualiserad forskning med stark knytning till praktiken. Kunskapsproduktion och demokrati är viktiga begrepp inom aktionsforskning generellt, inom vissa inriktningar är begrepp som medvetandegörande och upprättande av deltagarna i forskningen centrala.},
 author    = {Huisman, Mark},
 keyword   = {Aktionsforskning,Action Research,erfarenhetsbaserat lärande,praktik,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Modern aktionsforskning: kontextualiserad forskning syftande till enbart kunskapsproduktion?},
 year     = {2006},
}