Advanced

Vid rationaliseringsvägens slut och rekonstruktionsvägens början: En empirisk studie av förutsättningar för livsmedelsarbetares lärande

Kitagawa Jönsson, Yoshiko and Rosendahl, Charlotte (2006)
Education
Abstract (Swedish)
I dagens högteknologiska samhälle ställs organisationer inför nya och svårare konkurrenssituationer, vilket kräver förändringar av både organisationen och de anställda. För att bli effektivare ställer organisationen högre krav på kompetens. Därmed måste individen anpassa sig till nya tankesätt när det gäller synen på lärande.

Föremålet för vår undersökning är ett företag inom livsmedelsbranschen vilket har blivit starkt påverkat av omvärlden. Detta har tvingat dem till omorganisation och effektivisering. För att uppnå effektivisering måste de anställda bredda sin kompetens och få en helhetssyn på produktionen. Bland sina anställda har Företaget korttidsutbildade med hög medelålder vilket har lett till att effektivisering är svårt att... (More)
I dagens högteknologiska samhälle ställs organisationer inför nya och svårare konkurrenssituationer, vilket kräver förändringar av både organisationen och de anställda. För att bli effektivare ställer organisationen högre krav på kompetens. Därmed måste individen anpassa sig till nya tankesätt när det gäller synen på lärande.

Föremålet för vår undersökning är ett företag inom livsmedelsbranschen vilket har blivit starkt påverkat av omvärlden. Detta har tvingat dem till omorganisation och effektivisering. För att uppnå effektivisering måste de anställda bredda sin kompetens och få en helhetssyn på produktionen. Bland sina anställda har Företaget korttidsutbildade med hög medelålder vilket har lett till att effektivisering är svårt att uppnå.

Ändamålet med vår studie är att undersöka de korttidsutbildades arbetssituation på Företaget och analysera förutsättningarna för deras lärande. Detta har utförts med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med de anställda, ledningen och facket. Dessutom har vi gjort en observation i form av en rundvandring i produktionsområdena. Tolkningen av dessa data ger en bild av hur omvärldsfaktorer påverkar synen på lärande och vilka konsekvenserna blir för de korttidsutbildades förutsättningar för lärande. Resultaten visar att de anställda känner en viss maktlöshet inför sin nya arbetssituation. Detta kan bero på att deras åsikter inte hörsammats av ledningen och på dålig kommunikation, vilket har bidragit till ett dåligt arbetsklimat. Dessutom saknar de anställda förståelse för sin situation. Sammantaget leder dessa faktorer till att de anställda motarbetar de åtgärder till kompetenshöjning som Företaget eftersträvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kitagawa Jönsson, Yoshiko and Rosendahl, Charlotte
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
omorganisation, korttidsutbildade, kompetens, lärande, förståelse, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1328660
date added to LUP
2006-02-20
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1328660,
 abstract   = {I dagens högteknologiska samhälle ställs organisationer inför nya och svårare konkurrenssituationer, vilket kräver förändringar av både organisationen och de anställda. För att bli effektivare ställer organisationen högre krav på kompetens. Därmed måste individen anpassa sig till nya tankesätt när det gäller synen på lärande.

Föremålet för vår undersökning är ett företag inom livsmedelsbranschen vilket har blivit starkt påverkat av omvärlden. Detta har tvingat dem till omorganisation och effektivisering. För att uppnå effektivisering måste de anställda bredda sin kompetens och få en helhetssyn på produktionen. Bland sina anställda har Företaget korttidsutbildade med hög medelålder vilket har lett till att effektivisering är svårt att uppnå.

Ändamålet med vår studie är att undersöka de korttidsutbildades arbetssituation på Företaget och analysera förutsättningarna för deras lärande. Detta har utförts med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med de anställda, ledningen och facket. Dessutom har vi gjort en observation i form av en rundvandring i produktionsområdena. Tolkningen av dessa data ger en bild av hur omvärldsfaktorer påverkar synen på lärande och vilka konsekvenserna blir för de korttidsutbildades förutsättningar för lärande. Resultaten visar att de anställda känner en viss maktlöshet inför sin nya arbetssituation. Detta kan bero på att deras åsikter inte hörsammats av ledningen och på dålig kommunikation, vilket har bidragit till ett dåligt arbetsklimat. Dessutom saknar de anställda förståelse för sin situation. Sammantaget leder dessa faktorer till att de anställda motarbetar de åtgärder till kompetenshöjning som Företaget eftersträvar.},
 author    = {Kitagawa Jönsson, Yoshiko and Rosendahl, Charlotte},
 keyword   = {omorganisation,korttidsutbildade,kompetens,lärande,förståelse,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vid rationaliseringsvägens slut och rekonstruktionsvägens början: En empirisk studie av förutsättningar för livsmedelsarbetares lärande},
 year     = {2006},
}