Advanced

Profil och image i lärosätesmiljö: en jämförande studie av Lunds Universitets och Malmö Högskolas profilkommunikation och image

Hinn, Rebecka and Johansson, Lina (2006)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
På senare år har profilering blivit allt vanligare bland alla typer av organisationer, även bland myndigheter såsom lärosäten. Vi har valt att studera Lunds universitet samt Malmö högskola och vill med vår uppsats bidra till en ökad förståelse för lärosätenas image bland studenter. Vi vill också undersöka hur medarbetarna på lärosätenas informationsavdelningar ser på lärosätenas profil. Därmed ämnar vi studera hur koherent lärosätenas uppfattning om den egna profilen är med imagen bland studenterna. Med bättre kännedom om förhållandet mellan profil och image tror vi att lärosäten kan förbättra sin kommunikation med, och förståelse för, studenterna. Detta är således vårt syfte med uppsatsen. Det empiriska materialet baseras på intervjuer,... (More)
På senare år har profilering blivit allt vanligare bland alla typer av organisationer, även bland myndigheter såsom lärosäten. Vi har valt att studera Lunds universitet samt Malmö högskola och vill med vår uppsats bidra till en ökad förståelse för lärosätenas image bland studenter. Vi vill också undersöka hur medarbetarna på lärosätenas informationsavdelningar ser på lärosätenas profil. Därmed ämnar vi studera hur koherent lärosätenas uppfattning om den egna profilen är med imagen bland studenterna. Med bättre kännedom om förhållandet mellan profil och image tror vi att lärosäten kan förbättra sin kommunikation med, och förståelse för, studenterna. Detta är således vårt syfte med uppsatsen. Det empiriska materialet baseras på intervjuer, dels med medarbetare med informations- och kommunikationsfrågor i tjänsten, dels med studenter som studerar på lärosätena. Vi har kunnat konstatera att Malmö Högskolas profil i ganska stor utsträckning stämmer överrens med den image studenterna har av lärosätet. För Lunds Universitets del fann vi också en viss koherrens mellan den av medarbetarna uttryckta profilen och universitetets image bland studenterna. Dock fann vi samtidigt att det, för båda lärosätenas del, fanns en rad aspekter i profilen som inte berör imagen. Vi fann dessutom delar av profilen som stod i motsättning till lärosätenas image bland studenterna. Ur det empiriska material vi samlat under intervjuer med studenterna på lärosätena har vi kunnat utkristallisera olika studenttyper. Dessa syftar till att ge större kännedom och kunskap om studenterna, något som vi menar är nödvändigt för att man ska kunna kommunicera bättre med dem. Våra slutsatser är således att lärosätena ständigt bör uppdatera sin kännedom om studenttyper. De bör också öppna upp för dialog med studenter samt tydligt framhålla att dessa ses som samarbetspartners. Ett viktigt led i detta är att öka medvetenheten bland alla medarbetare om vikten av all interpersonell kommunikation, så att de är uppmärksamma om att deras roll i image-skapandet är stor. Lärosätena måste även vara sanningsenliga och trovärdiga i sin kommunikation. Om de kommunicerar något som studenterna upplever stämmer dåligt med den verklighet de möter kommer detta på sikt att försämra deras image bland publiker. De bör även kommunicera både internt och externt med en central kärnprofil bestående av en tydligt uttalad och artikulerad filosofi/vision, och arbeta för att inkorporera denna i alla delar av lärosätet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hinn, Rebecka and Johansson, Lina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
image, profil, lärosäte, studenter, kommunikation, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1329069
date added to LUP
2006-04-19
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1329069,
 abstract   = {På senare år har profilering blivit allt vanligare bland alla typer av organisationer, även bland myndigheter såsom lärosäten. Vi har valt att studera Lunds universitet samt Malmö högskola och vill med vår uppsats bidra till en ökad förståelse för lärosätenas image bland studenter. Vi vill också undersöka hur medarbetarna på lärosätenas informationsavdelningar ser på lärosätenas profil. Därmed ämnar vi studera hur koherent lärosätenas uppfattning om den egna profilen är med imagen bland studenterna. Med bättre kännedom om förhållandet mellan profil och image tror vi att lärosäten kan förbättra sin kommunikation med, och förståelse för, studenterna. Detta är således vårt syfte med uppsatsen. Det empiriska materialet baseras på intervjuer, dels med medarbetare med informations- och kommunikationsfrågor i tjänsten, dels med studenter som studerar på lärosätena. Vi har kunnat konstatera att Malmö Högskolas profil i ganska stor utsträckning stämmer överrens med den image studenterna har av lärosätet. För Lunds Universitets del fann vi också en viss koherrens mellan den av medarbetarna uttryckta profilen och universitetets image bland studenterna. Dock fann vi samtidigt att det, för båda lärosätenas del, fanns en rad aspekter i profilen som inte berör imagen. Vi fann dessutom delar av profilen som stod i motsättning till lärosätenas image bland studenterna. Ur det empiriska material vi samlat under intervjuer med studenterna på lärosätena har vi kunnat utkristallisera olika studenttyper. Dessa syftar till att ge större kännedom och kunskap om studenterna, något som vi menar är nödvändigt för att man ska kunna kommunicera bättre med dem. Våra slutsatser är således att lärosätena ständigt bör uppdatera sin kännedom om studenttyper. De bör också öppna upp för dialog med studenter samt tydligt framhålla att dessa ses som samarbetspartners. Ett viktigt led i detta är att öka medvetenheten bland alla medarbetare om vikten av all interpersonell kommunikation, så att de är uppmärksamma om att deras roll i image-skapandet är stor. Lärosätena måste även vara sanningsenliga och trovärdiga i sin kommunikation. Om de kommunicerar något som studenterna upplever stämmer dåligt med den verklighet de möter kommer detta på sikt att försämra deras image bland publiker. De bör även kommunicera både internt och externt med en central kärnprofil bestående av en tydligt uttalad och artikulerad filosofi/vision, och arbeta för att inkorporera denna i alla delar av lärosätet.},
 author    = {Hinn, Rebecka and Johansson, Lina},
 keyword   = {image,profil,lärosäte,studenter,kommunikation,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Profil och image i lärosätesmiljö: en jämförande studie av Lunds Universitets och Malmö Högskolas profilkommunikation och image},
 year     = {2006},
}