Advanced

Retorik på scen - En studie om scenisk kommunikation

Nilsson, Christoffer (2006)
Malmö Academy of Music
Abstract
I have made an inquiry about stage communication, small talk and on-stage rhetoric. The essay is divided into different parts. There is a background part that gives a short overview about other research and literature that has been made on the subject. A background has been put together to help you as a reader to understand the complex science can be. Here you will find work written by Dorothy Irving and Åke Lundberg among others. I have taken part of and reflected on curriculum and report criteria of the courses taught in senior high schools regarding stage communication. The purpose is to examine the attitude towards stage communication, to see if stage communication is being taught in schools today, and if that is the case: how? Also to... (More)
I have made an inquiry about stage communication, small talk and on-stage rhetoric. The essay is divided into different parts. There is a background part that gives a short overview about other research and literature that has been made on the subject. A background has been put together to help you as a reader to understand the complex science can be. Here you will find work written by Dorothy Irving and Åke Lundberg among others. I have taken part of and reflected on curriculum and report criteria of the courses taught in senior high schools regarding stage communication. The purpose is to examine the attitude towards stage communication, to see if stage communication is being taught in schools today, and if that is the case: how? Also to see if peoples personal role models characterize their attitude towards stage communication is also a part of the purpose. I have done four qualitative interviews, two single and two in groups, with two teachers and eight students on two different artistic senior high schools. The answers from the interviews have been transcribed, analysed and reflected on. One of the schools has chosen to integrate stage communication with the other music courses, and it hasn?t worked. Both the students and the teacher think that there should be more time put in to it but that the time just isn?t there. The other school works with stage communication but within the obligatory course ?Artistic activity?. Due to this the school is facing a moral dilemma since the school can?t fulfil the actual content of the course. Both of the schools have the ambition to try to preserve the good things that stage communication brings but haven?t quite succeeded. My conclusion is that the two schools need to work on their teaching on the subject in different ways.

Sammanfattning (svenska):

Jag har gjort en undersökning om scenisk kommunikation, mellansnack och retorik på scen. Uppsatsen är uppdelad i en bakgrundsdel som ger en kort översikt av den tidigare forskning och litteratur som finns inom mitt ämnesområde. En faktadel har sammanställts för att hjälpa dig som läsare att förstå den vetenskap som detta kan vara. Här återfinns sammanfattningar verk skrivna av bland andra Dorothy Irving och Åke Lundberg. Jag har tagit del av kursplaner och betygskriterier i de kurser på gymnasiet som berör scenisk kommunikation och reflekterat över dessa. Syftet med uppsatsen är att undersöka inställningen till scenisk kommunikation. Dels för att se om scenisk kommunikation övas i skolorna idag och i sådana fall hur, dels för att se om människors personliga förebilder präglar deras inställning till scenisk kommunikation. Jag har gjort fyra kvalitativa intervjuer, varav två är gruppintervjuer och två är enskilda, med åtta elever och två lärare på två olika estetiska gymnasieskolor. Svaren från intervjuerna på de båda skolorna har sammanställts, analyserats och reflekterats över. Den ena skolan har valt att integrera scenisk kommunikation i de andra musikämnena och den lösningen har inte fungerat. Både eleverna och läraren anser att det bör läggas mer tid på det men att tiden inte finns. Den andra skolan jobbar med scenisk kommunikation, fast i den obligatoriska kursen ?estetisk verksamhet?. Skolan står här inför ett moraliskt dilemma eftersom skolan med detta upplägg inte kan genomföra det egentliga innehållet av den kursen. De båda skolorna har ambitionen att försöka ta vara på de styrkor som scenisk kommunikation medför men har inte lyckats riktigt. Kroppsspråk, ticks och nervositet är teman som genomsyrar de två skolornas undervisning. Min slutsats är att de båda skolorna jobba behöver med undervisningen av scenisk kommunikation på olika sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Christoffer
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
On-stage rhetoric, stage communication, small talk, Retorik på scen, scenisk kommunikation, mellansnack, Musicology, Musikvetenskap, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1329532
date added to LUP
2006-03-29
date last changed
2006-03-29
@misc{1329532,
 abstract   = {I have made an inquiry about stage communication, small talk and on-stage rhetoric. The essay is divided into different parts. There is a background part that gives a short overview about other research and literature that has been made on the subject. A background has been put together to help you as a reader to understand the complex science can be. Here you will find work written by Dorothy Irving and Åke Lundberg among others. I have taken part of and reflected on curriculum and report criteria of the courses taught in senior high schools regarding stage communication. The purpose is to examine the attitude towards stage communication, to see if stage communication is being taught in schools today, and if that is the case: how? Also to see if peoples personal role models characterize their attitude towards stage communication is also a part of the purpose. I have done four qualitative interviews, two single and two in groups, with two teachers and eight students on two different artistic senior high schools. The answers from the interviews have been transcribed, analysed and reflected on. One of the schools has chosen to integrate stage communication with the other music courses, and it hasn?t worked. Both the students and the teacher think that there should be more time put in to it but that the time just isn?t there. The other school works with stage communication but within the obligatory course ?Artistic activity?. Due to this the school is facing a moral dilemma since the school can?t fulfil the actual content of the course. Both of the schools have the ambition to try to preserve the good things that stage communication brings but haven?t quite succeeded. My conclusion is that the two schools need to work on their teaching on the subject in different ways.

Sammanfattning (svenska):

Jag har gjort en undersökning om scenisk kommunikation, mellansnack och retorik på scen. Uppsatsen är uppdelad i en bakgrundsdel som ger en kort översikt av den tidigare forskning och litteratur som finns inom mitt ämnesområde. En faktadel har sammanställts för att hjälpa dig som läsare att förstå den vetenskap som detta kan vara. Här återfinns sammanfattningar verk skrivna av bland andra Dorothy Irving och Åke Lundberg. Jag har tagit del av kursplaner och betygskriterier i de kurser på gymnasiet som berör scenisk kommunikation och reflekterat över dessa. Syftet med uppsatsen är att undersöka inställningen till scenisk kommunikation. Dels för att se om scenisk kommunikation övas i skolorna idag och i sådana fall hur, dels för att se om människors personliga förebilder präglar deras inställning till scenisk kommunikation. Jag har gjort fyra kvalitativa intervjuer, varav två är gruppintervjuer och två är enskilda, med åtta elever och två lärare på två olika estetiska gymnasieskolor. Svaren från intervjuerna på de båda skolorna har sammanställts, analyserats och reflekterats över. Den ena skolan har valt att integrera scenisk kommunikation i de andra musikämnena och den lösningen har inte fungerat. Både eleverna och läraren anser att det bör läggas mer tid på det men att tiden inte finns. Den andra skolan jobbar med scenisk kommunikation, fast i den obligatoriska kursen ?estetisk verksamhet?. Skolan står här inför ett moraliskt dilemma eftersom skolan med detta upplägg inte kan genomföra det egentliga innehållet av den kursen. De båda skolorna har ambitionen att försöka ta vara på de styrkor som scenisk kommunikation medför men har inte lyckats riktigt. Kroppsspråk, ticks och nervositet är teman som genomsyrar de två skolornas undervisning. Min slutsats är att de båda skolorna jobba behöver med undervisningen av scenisk kommunikation på olika sätt.},
 author    = {Nilsson, Christoffer},
 keyword   = {On-stage rhetoric,stage communication,small talk,Retorik på scen,scenisk kommunikation,mellansnack,Musicology,Musikvetenskap,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Retorik på scen - En studie om scenisk kommunikation},
 year     = {2006},
}