Advanced

Bloggar som opinionsbildare - eller bloggande spindoctors : en studie av Sveriges mest betydelsfulla bloggare

Levin, Daniel (2006)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Bloggar kan avgöra valet 2006, kunde man läsa på DN:s kultursidor. Bloggar har fått sitt definitiva genombrott i Sverige och förespråkarna talar om en demokratisering av medierna. Och en del menar till och med att om man vill känna sig välinformerad och "med i sin tid" uppfattas man sannolikt inte som särskilt trovärdig om man inte har grundläggande kunskaper om, och/eller kan ge prov på viktiga bloggar. Uppsatsens syfte är att se om, och i så fall vilken betydelse bloggar har på den offentliga debatten, när det gäller opinionsbildning och i förlängningen vilken betydelse de kan få inför valet år 2006. Och för att se om just dessa bloggar är de mest betydelsefulla har jag valt att undersöka i vilken omfattning dessa förekommer på de två... (More)
Bloggar kan avgöra valet 2006, kunde man läsa på DN:s kultursidor. Bloggar har fått sitt definitiva genombrott i Sverige och förespråkarna talar om en demokratisering av medierna. Och en del menar till och med att om man vill känna sig välinformerad och "med i sin tid" uppfattas man sannolikt inte som särskilt trovärdig om man inte har grundläggande kunskaper om, och/eller kan ge prov på viktiga bloggar. Uppsatsens syfte är att se om, och i så fall vilken betydelse bloggar har på den offentliga debatten, när det gäller opinionsbildning och i förlängningen vilken betydelse de kan få inför valet år 2006. Och för att se om just dessa bloggar är de mest betydelsefulla har jag valt att undersöka i vilken omfattning dessa förekommer på de två största ledarsidorna i svensk morgonpress - nämligen Dagens Nyheters (DN) och Svenska Dagbladets (SvD) ledarsidor. Mitt resultat är att bloggarna främst vill och gör PR för sig själva. Som stöd för detta har jag dels frånvaron på ledarsidorna och dels att majoriteten av bloggarna sysslar dagligdags med PR och strategisk kommunikation. Vidare så har vi i Sverige inte samma PR-kultur som finns i USA där bloggarna fick sitt stora genombrott vid senaste valet. Därför menar jag att bloggarna främst fungerar som spin doctors för sitt egenintresse och/eller för sin uppdragsgivare. Det blir ett självändamål att blogga. Om bloggarna blir så pass skickliga att dem lyckas ersätta den del av mediernas funktion att, den om att förse sin publik med händelser, så kan bloggarna därigenom styra den politiska dagordningen. Först då blir man en maktfaktor. Alternativt eller i kombination, att se till så att man fick rollen i en modern tvåstegshypotes som opinionsledare, och därigenom kunna påverka både målgrupp och publik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Levin, Daniel
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
bloggar, opinionsbildning, public relations, politisk kommunikation, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1329891
date added to LUP
2006-12-04
date last changed
2014-09-04 08:36:09
@misc{1329891,
 abstract   = {Bloggar kan avgöra valet 2006, kunde man läsa på DN:s kultursidor. Bloggar har fått sitt definitiva genombrott i Sverige och förespråkarna talar om en demokratisering av medierna. Och en del menar till och med att om man vill känna sig välinformerad och "med i sin tid" uppfattas man sannolikt inte som särskilt trovärdig om man inte har grundläggande kunskaper om, och/eller kan ge prov på viktiga bloggar. Uppsatsens syfte är att se om, och i så fall vilken betydelse bloggar har på den offentliga debatten, när det gäller opinionsbildning och i förlängningen vilken betydelse de kan få inför valet år 2006. Och för att se om just dessa bloggar är de mest betydelsefulla har jag valt att undersöka i vilken omfattning dessa förekommer på de två största ledarsidorna i svensk morgonpress - nämligen Dagens Nyheters (DN) och Svenska Dagbladets (SvD) ledarsidor. Mitt resultat är att bloggarna främst vill och gör PR för sig själva. Som stöd för detta har jag dels frånvaron på ledarsidorna och dels att majoriteten av bloggarna sysslar dagligdags med PR och strategisk kommunikation. Vidare så har vi i Sverige inte samma PR-kultur som finns i USA där bloggarna fick sitt stora genombrott vid senaste valet. Därför menar jag att bloggarna främst fungerar som spin doctors för sitt egenintresse och/eller för sin uppdragsgivare. Det blir ett självändamål att blogga. Om bloggarna blir så pass skickliga att dem lyckas ersätta den del av mediernas funktion att, den om att förse sin publik med händelser, så kan bloggarna därigenom styra den politiska dagordningen. Först då blir man en maktfaktor. Alternativt eller i kombination, att se till så att man fick rollen i en modern tvåstegshypotes som opinionsledare, och därigenom kunna påverka både målgrupp och publik.},
 author    = {Levin, Daniel},
 keyword   = {bloggar,opinionsbildning,public relations,politisk kommunikation,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bloggar som opinionsbildare - eller bloggande spindoctors : en studie av Sveriges mest betydelsfulla bloggare},
 year     = {2006},
}