Advanced

Arbetslösa akademikers lärande i en arbetsmarknadsutbildning : en kvalitativ studie om deltagares upplevelser under pågående utbildningsinsats

Hansson, Anne-Sofie and Rosqvist, Tobias (2006)
Education
Abstract (Swedish)
Arbetslösheten bland akademiker har ökat ganska rejält de senaste åren och i takt med detta ökar även arbetsmarknadsutbildningar för högutbildade. Vi ville ta reda på hur deltagare i sådana åtgärder upplever den kontext de befinner sig i. Dels ville vi se vad som motiverade dem att deltaga i utbildningen, dels hur de upplevde det att vara i den situation som utbildningen innebar och slutligen hur de upplevde att det de lärt sig skulle kunna bidra till att lättare ta sig in på arbetsmarknaden men även vilken nytta de trodde den nya kunskapen skulle kunna ge i framtida arbete. Vi har genomfört en empirisk studie av en specifik utbildningsinsats på Pedagogiska institutionen i Lund under våren 2006 genom kvalitativa intervjuer med sex stycken... (More)
Arbetslösheten bland akademiker har ökat ganska rejält de senaste åren och i takt med detta ökar även arbetsmarknadsutbildningar för högutbildade. Vi ville ta reda på hur deltagare i sådana åtgärder upplever den kontext de befinner sig i. Dels ville vi se vad som motiverade dem att deltaga i utbildningen, dels hur de upplevde det att vara i den situation som utbildningen innebar och slutligen hur de upplevde att det de lärt sig skulle kunna bidra till att lättare ta sig in på arbetsmarknaden men även vilken nytta de trodde den nya kunskapen skulle kunna ge i framtida arbete. Vi har genomfört en empirisk studie av en specifik utbildningsinsats på Pedagogiska institutionen i Lund under våren 2006 genom kvalitativa intervjuer med sex stycken av deltagarna. När vi genomförde våra intervjuer befann sig deltagarna ungefär halvvägs genom utbildningen som totalt omfattade 24 veckor. De resultat vi fått fram tyder till stora delar på en bekräftelse av tidigare forskning av vuxnas lärande. Dock kan vi se att det går att skönja ett behov av lärande som följer dagens moderna arbetsmarknadskrav på arbetskraften gällande kunskaper i grupprocesser, att kunna marknadsföra sig själv m.m. Vi kan även se vilken stor betydelse verklighetsanknytningen i utbildningen har, det vill säga att få nyttja sina nya kunskaper i praktiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Anne-Sofie and Rosqvist, Tobias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
arbetsmarknadsutbildning, arbetslöshet, vuxnas lärande, vuxenpedagogik, akademiker, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1329908
date added to LUP
2006-11-27 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1329908,
 abstract   = {Arbetslösheten bland akademiker har ökat ganska rejält de senaste åren och i takt med detta ökar även arbetsmarknadsutbildningar för högutbildade. Vi ville ta reda på hur deltagare i sådana åtgärder upplever den kontext de befinner sig i. Dels ville vi se vad som motiverade dem att deltaga i utbildningen, dels hur de upplevde det att vara i den situation som utbildningen innebar och slutligen hur de upplevde att det de lärt sig skulle kunna bidra till att lättare ta sig in på arbetsmarknaden men även vilken nytta de trodde den nya kunskapen skulle kunna ge i framtida arbete. Vi har genomfört en empirisk studie av en specifik utbildningsinsats på Pedagogiska institutionen i Lund under våren 2006 genom kvalitativa intervjuer med sex stycken av deltagarna. När vi genomförde våra intervjuer befann sig deltagarna ungefär halvvägs genom utbildningen som totalt omfattade 24 veckor. De resultat vi fått fram tyder till stora delar på en bekräftelse av tidigare forskning av vuxnas lärande. Dock kan vi se att det går att skönja ett behov av lärande som följer dagens moderna arbetsmarknadskrav på arbetskraften gällande kunskaper i grupprocesser, att kunna marknadsföra sig själv m.m. Vi kan även se vilken stor betydelse verklighetsanknytningen i utbildningen har, det vill säga att få nyttja sina nya kunskaper i praktiken.},
 author    = {Hansson, Anne-Sofie and Rosqvist, Tobias},
 keyword   = {arbetsmarknadsutbildning,arbetslöshet,vuxnas lärande,vuxenpedagogik,akademiker,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetslösa akademikers lärande i en arbetsmarknadsutbildning : en kvalitativ studie om deltagares upplevelser under pågående utbildningsinsats},
 year     = {2006},
}