Advanced

Lärande i arbetsmarknadsutbildning : en empirisk undersökning om ett utbildningsprojekt för vuxnas lärande

Godusevic, Amir (2005)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrunden till uppsatsen är en analys av en satsning på vuxenutbildning. Utbildningens omfattning väcker frågan om hur Skåne län, AMI och Länsarbetsnämnden i Malmöhus län som står bakom projektet, förmår att ta hand om de vuxna som anträder utbildningen. Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt från vuxnas upplevelse av sitt lärande som sker inom ramen för ett projektarbete, analysera deras förhållningssätt till studier och lärande. Frågeställningar omfattar följande: Vilken mening har studier inom ramen för projektet för de utvalda vuxna och hur engagerar sig de vuxna i studierna och studiernas innehåll? Uppsatsen är en kvalitativ analys av insamlat datamaterial rörande några utvalda deltagarna och deras subjektiva upplevelser av... (More)
Bakgrunden till uppsatsen är en analys av en satsning på vuxenutbildning. Utbildningens omfattning väcker frågan om hur Skåne län, AMI och Länsarbetsnämnden i Malmöhus län som står bakom projektet, förmår att ta hand om de vuxna som anträder utbildningen. Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt från vuxnas upplevelse av sitt lärande som sker inom ramen för ett projektarbete, analysera deras förhållningssätt till studier och lärande. Frågeställningar omfattar följande: Vilken mening har studier inom ramen för projektet för de utvalda vuxna och hur engagerar sig de vuxna i studierna och studiernas innehåll? Uppsatsen är en kvalitativ analys av insamlat datamaterial rörande några utvalda deltagarna och deras subjektiva upplevelser av utbildningen via projektarbetet under vårtermin 2005. Syftet belystes både genom en litteraturgenomgång som behandlar tidigare forskning på området och genom empirisk studie. Metoden var att utifrån det insamlade datamaterialet analyserar de utvalda deltagarnas uppfattningar om utbildning samt att analysera inlärningseffekter. Resultatet hade visat att de utvalda deltagarna hade ett studieintresse. Men flera av de intervjuade hade viss inlärningssvårigheter. Några av dem hade problem med att definiera sitt mål och samtidigt hade de svårt med att definiera problemområdet. Alla de deltagarna kände sig pressade på grund av kort utbildningstid. Å anda sidan använde projektansvariga sig i stor utsträckning av grupparbete som arbetsmetod utan att ta hänsyn till deltagarnas verkliga inlärningsbehov. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Godusevic, Amir
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vuxna, lärande, projekt, Adult education, permanent education, Vuxenutbildning, livslångt lärande
language
Swedish
id
1331851
date added to LUP
2005-06-13 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1331851,
 abstract   = {Bakgrunden till uppsatsen är en analys av en satsning på vuxenutbildning. Utbildningens omfattning väcker frågan om hur Skåne län, AMI och Länsarbetsnämnden i Malmöhus län som står bakom projektet, förmår att ta hand om de vuxna som anträder utbildningen. Syftet med uppsatsen är att med utgångspunkt från vuxnas upplevelse av sitt lärande som sker inom ramen för ett projektarbete, analysera deras förhållningssätt till studier och lärande. Frågeställningar omfattar följande: Vilken mening har studier inom ramen för projektet för de utvalda vuxna och hur engagerar sig de vuxna i studierna och studiernas innehåll? Uppsatsen är en kvalitativ analys av insamlat datamaterial rörande några utvalda deltagarna och deras subjektiva upplevelser av utbildningen via projektarbetet under vårtermin 2005. Syftet belystes både genom en litteraturgenomgång som behandlar tidigare forskning på området och genom empirisk studie. Metoden var att utifrån det insamlade datamaterialet analyserar de utvalda deltagarnas uppfattningar om utbildning samt att analysera inlärningseffekter. Resultatet hade visat att de utvalda deltagarna hade ett studieintresse. Men flera av de intervjuade hade viss inlärningssvårigheter. Några av dem hade problem med att definiera sitt mål och samtidigt hade de svårt med att definiera problemområdet. Alla de deltagarna kände sig pressade på grund av kort utbildningstid. Å anda sidan använde projektansvariga sig i stor utsträckning av grupparbete som arbetsmetod utan att ta hänsyn till deltagarnas verkliga inlärningsbehov.},
 author    = {Godusevic, Amir},
 keyword   = {vuxna,lärande,projekt,Adult education, permanent education,Vuxenutbildning, livslångt lärande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lärande i arbetsmarknadsutbildning : en empirisk undersökning om ett utbildningsprojekt för vuxnas lärande},
 year     = {2005},
}