Advanced

The Impact of Typhoons on the Vietnamese Coastline : A Case Study of Hai Hau Beach and Ly Hoa Beach

Sundström, Annika and Södervall, Emma (2004)
Division of Water Resources Engineering
Abstract (Swedish)
Problempresentation: Vietnam drabbas av i genomsnitt 5-6 tyfoner varje år, och dessa kan orsaka stor förödelse och många dödsfall när de passerar in över land. När en tyfon passerar medför det högt vattenstånd, höga vågor, starka vindar och kraftiga regnfall. Om högt vattenstånd sammanfaller med höga vågor orsakar det översköljning samt erosion av strandvallar och sanddyner längs kustlinjen. Detta leder i sin tur till att saltvatten infiltrerar jordbruksmarken innanför, vilket förstör skördarna under många år framöver.

Syfte: Huvudsyftet med den här studien är att bedöma den påverkan som tyfoner har på den vietnamesiska kusten med avseende på överspolning och erosion, samt uppskatta framtida effekter för befolkningen i kustområdena.... (More)
Problempresentation: Vietnam drabbas av i genomsnitt 5-6 tyfoner varje år, och dessa kan orsaka stor förödelse och många dödsfall när de passerar in över land. När en tyfon passerar medför det högt vattenstånd, höga vågor, starka vindar och kraftiga regnfall. Om högt vattenstånd sammanfaller med höga vågor orsakar det översköljning samt erosion av strandvallar och sanddyner längs kustlinjen. Detta leder i sin tur till att saltvatten infiltrerar jordbruksmarken innanför, vilket förstör skördarna under många år framöver.

Syfte: Huvudsyftet med den här studien är att bedöma den påverkan som tyfoner har på den vietnamesiska kusten med avseende på överspolning och erosion, samt uppskatta framtida effekter för befolkningen i kustområdena. Studien behandlar huvudsakligen två olika områden längs Vietnams kust: Hai Hau Beach och Ly Hoa Beach.

Metod: Grundläggande data för tyfoner som drabbar den vietnamesiska kustlinjen analyseras med avseende på dess egenskaper, och information om kustlinjen sammanställs. Med denna information är det sedan möjligt att uppskatta effekterna av tyfoner på olika sträckor av kustlinjen med fokus på översvämning, översköljning samt erosion. Slutligen görs en uppskattning av riskerna som de studerade områdena och dess befolkning utsätts för vid de katastrofala händelser som kan inträffa på grund av tyfoner.

Slutsatser: Översvämningar orsakade av översköljning beror till stor del på tidvattenståndet. Det är flod endast en gång per dag i Hai Hau, och vid vissa tider på året även i Ly Hoa, så sannolikheten för att den högsta tyfonberoende vattenståndsökning infaller samtidigt som högt tidvatten är liten. Hai Hau Beach har någorlunda gott skydd mot vågor på vissa bitar av kuststräckan. De senast byggda strandvallarna, som har en förstärkt yta, skyddar mot de flesta vågor. Dessa strandvallar är byggda med högre nivå på krönet och är mindre erosionsbenägna än strandvallar täckta med gräs. Om hela kusten på 25 km vid Hai Hau var skyddad med förstärkta strandvallar skulle hem och åkermark vara mindre exponerade för tyfoner. Situationen i dagsläget vid Ly Hoa är att byn är mycket utsatt och känslig för vågor. Det föreslagna åtgärdsprogrammet från UNDP kommer att minska riskerna för byn. Projektet var tänkt att bli klart under år 2002, men är fortfarande inte påbörjat. Detta betyder att människorna i Ly Hoa lever under ett ständigt hot att deras hem kan komma att förstöras av tyfoner. Hai Hau och Ly Hoa utgör två begränsade delar av den vietnamesiska kustlinjen, men tillsammans representerar de typiska förhållanden för en stor del av kusten. Tre fjärdedelar av kusten består av antingen sanddyner eller deltan, och använd beräkningsgång och metodik i den här studien kan appliceras på liknande delar av den vietnamesiska kustenlinjen.

(Ett examensarbete utfört vid Avd f Teknisk Vattenresurslära, TVRL) (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1333107,
 abstract   = {Problempresentation: Vietnam drabbas av i genomsnitt 5-6 tyfoner varje år, och dessa kan orsaka stor förödelse och många dödsfall när de passerar in över land. När en tyfon passerar medför det högt vattenstånd, höga vågor, starka vindar och kraftiga regnfall. Om högt vattenstånd sammanfaller med höga vågor orsakar det översköljning samt erosion av strandvallar och sanddyner längs kustlinjen. Detta leder i sin tur till att saltvatten infiltrerar jordbruksmarken innanför, vilket förstör skördarna under många år framöver.

Syfte: Huvudsyftet med den här studien är att bedöma den påverkan som tyfoner har på den vietnamesiska kusten med avseende på överspolning och erosion, samt uppskatta framtida effekter för befolkningen i kustområdena. Studien behandlar huvudsakligen två olika områden längs Vietnams kust: Hai Hau Beach och Ly Hoa Beach.

Metod: Grundläggande data för tyfoner som drabbar den vietnamesiska kustlinjen analyseras med avseende på dess egenskaper, och information om kustlinjen sammanställs. Med denna information är det sedan möjligt att uppskatta effekterna av tyfoner på olika sträckor av kustlinjen med fokus på översvämning, översköljning samt erosion. Slutligen görs en uppskattning av riskerna som de studerade områdena och dess befolkning utsätts för vid de katastrofala händelser som kan inträffa på grund av tyfoner.

Slutsatser: Översvämningar orsakade av översköljning beror till stor del på tidvattenståndet. Det är flod endast en gång per dag i Hai Hau, och vid vissa tider på året även i Ly Hoa, så sannolikheten för att den högsta tyfonberoende vattenståndsökning infaller samtidigt som högt tidvatten är liten. Hai Hau Beach har någorlunda gott skydd mot vågor på vissa bitar av kuststräckan. De senast byggda strandvallarna, som har en förstärkt yta, skyddar mot de flesta vågor. Dessa strandvallar är byggda med högre nivå på krönet och är mindre erosionsbenägna än strandvallar täckta med gräs. Om hela kusten på 25 km vid Hai Hau var skyddad med förstärkta strandvallar skulle hem och åkermark vara mindre exponerade för tyfoner. Situationen i dagsläget vid Ly Hoa är att byn är mycket utsatt och känslig för vågor. Det föreslagna åtgärdsprogrammet från UNDP kommer att minska riskerna för byn. Projektet var tänkt att bli klart under år 2002, men är fortfarande inte påbörjat. Detta betyder att människorna i Ly Hoa lever under ett ständigt hot att deras hem kan komma att förstöras av tyfoner. Hai Hau och Ly Hoa utgör två begränsade delar av den vietnamesiska kustlinjen, men tillsammans representerar de typiska förhållanden för en stor del av kusten. Tre fjärdedelar av kusten består av antingen sanddyner eller deltan, och använd beräkningsgång och metodik i den här studien kan appliceras på liknande delar av den vietnamesiska kustenlinjen.

(Ett examensarbete utfört vid Avd f Teknisk Vattenresurslära, TVRL)},
 author    = {Sundström, Annika and Södervall, Emma},
 keyword   = {Environmental technology,soil mechanics,offshore technology,hydraulic engineering,typhoons,Vietnam,wave runup,dune erosion,wave overtopping,storm erosion,Hai Hau Beach,Ly Hoa Beach,tyfoner,uppspolning,översköljning,erosion,Technological sciences,Civil engineering,Teknik,Väg- och vattenbyggnadsteknik,pollution control,Miljöteknik,kontroll av utsläpp},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Impact of Typhoons on the Vietnamese Coastline : A Case Study of Hai Hau Beach and Ly Hoa Beach},
 year     = {2004},
}