Advanced

Kompetens på skolschemat : en kritisk diskursanalys av kommunala skolplaner

Sterner, Carl (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Kommunala skolplaner är ett måldokument som ska dra upp riktlinjerna för hur utbildningsväsendet i den aktuella kommunen ska bedriva skolarbetet. En genomgång av skolplaner med textanalytiska förtecken kan avslöja några av de diskursrelaterade föreställningar som ligger till grund för de utbildnings- och elevideal som jag menar framträder i skolplanerna.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att ge en bild av diskursrelaterade föreställningar och ideal gällande skolans roll i elevens utveckling såsom de framträder i tre kommunala skolplaner.

Metod: En kritisk diskursanalys, som ger de textanalytiska verktygen för att skapa en grund för att resonera kring kompetens- och performansmodeller, diskursens förhållande till sanning med... (More)
Bakgrund: Kommunala skolplaner är ett måldokument som ska dra upp riktlinjerna för hur utbildningsväsendet i den aktuella kommunen ska bedriva skolarbetet. En genomgång av skolplaner med textanalytiska förtecken kan avslöja några av de diskursrelaterade föreställningar som ligger till grund för de utbildnings- och elevideal som jag menar framträder i skolplanerna.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att ge en bild av diskursrelaterade föreställningar och ideal gällande skolans roll i elevens utveckling såsom de framträder i tre kommunala skolplaner.

Metod: En kritisk diskursanalys, som ger de textanalytiska verktygen för att skapa en grund för att resonera kring kompetens- och performansmodeller, diskursens förhållande till sanning med mera.

Huvudresultat: Den pedagogiska diskurs som framträder i skolplanerna är en där kompetensmodellens ideal hålls högt. Visionen är en skola där man förutom ?traditionellt? lärande, d.v.s. lärande av stoff, utvecklar sina personliga egenskaper: sin kompetens. Dessa förbättrade personliga egenskaper är ämnade att inte bara gynna det lärande subjektet utan även gagna samhället på sikt: eleven ska bli en duglig samhällsmedborgare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sterner, Carl
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
diskursanalys, målstyrning, skolan, värderingar, elever, kompetens, Fairclough, Norman, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1334316
date added to LUP
2004-11-24 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1334316,
 abstract   = {Bakgrund: Kommunala skolplaner är ett måldokument som ska dra upp riktlinjerna för hur utbildningsväsendet i den aktuella kommunen ska bedriva skolarbetet. En genomgång av skolplaner med textanalytiska förtecken kan avslöja några av de diskursrelaterade föreställningar som ligger till grund för de utbildnings- och elevideal som jag menar framträder i skolplanerna.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att ge en bild av diskursrelaterade föreställningar och ideal gällande skolans roll i elevens utveckling såsom de framträder i tre kommunala skolplaner.

Metod: En kritisk diskursanalys, som ger de textanalytiska verktygen för att skapa en grund för att resonera kring kompetens- och performansmodeller, diskursens förhållande till sanning med mera.

Huvudresultat: Den pedagogiska diskurs som framträder i skolplanerna är en där kompetensmodellens ideal hålls högt. Visionen är en skola där man förutom ?traditionellt? lärande, d.v.s. lärande av stoff, utvecklar sina personliga egenskaper: sin kompetens. Dessa förbättrade personliga egenskaper är ämnade att inte bara gynna det lärande subjektet utan även gagna samhället på sikt: eleven ska bli en duglig samhällsmedborgare.},
 author    = {Sterner, Carl},
 keyword   = {diskursanalys,målstyrning,skolan,värderingar,elever,kompetens,Fairclough, Norman,Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kompetens på skolschemat : en kritisk diskursanalys av kommunala skolplaner},
 year     = {2004},
}