Advanced

Gruppdynamiken i en virtuell värld

Lindberg, Andreas and Horvath, Ferenc (2006)
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Vi människor ingår i ett flertal olika grupper i vårt vardagliga liv då exempelvis våra arbetskamrater utgör en grupp och våra familjer utgör en annan. Med hjälp av Internet och teknikens framsteg har nya mötesplatser framkommit i form av virtuella världar där nya typer av grupper skapas. Här möts gruppmedlemmarna inte ansikte mot ansikte utan har i många fall endast textbaserad kommunikation som hjälpmedel vid interaktionen med andra personer. På dessa mötesplatser umgås människor från hela världen med varandra, löser uppgifter tillsammans eller bara pratar med varandra. Denna interagering förekommer ofta dagligen men det är väldigt sällan dessa människor träffas i fysisk mening. Människor har därmed möjlighet att bygga en... (More)
Vi människor ingår i ett flertal olika grupper i vårt vardagliga liv då exempelvis våra arbetskamrater utgör en grupp och våra familjer utgör en annan. Med hjälp av Internet och teknikens framsteg har nya mötesplatser framkommit i form av virtuella världar där nya typer av grupper skapas. Här möts gruppmedlemmarna inte ansikte mot ansikte utan har i många fall endast textbaserad kommunikation som hjälpmedel vid interaktionen med andra personer. På dessa mötesplatser umgås människor från hela världen med varandra, löser uppgifter tillsammans eller bara pratar med varandra. Denna interagering förekommer ofta dagligen men det är väldigt sällan dessa människor träffas i fysisk mening. Människor har därmed möjlighet att bygga en gränsöverskridande ställföreträdare som inte behöver vara repliker av dem själva utan de kan agera och bete sig som fristående individer. Ambitionen har varit att undersöka på vilket sätt gruppdynamiken och interaktionen i en virtuell värld påverkats av informationsteknik. För att besvara vårt syfte har vi skapat ett teoretiskt ramverk genom att studera litteratur om gruppdynamik och virtuella världar. Detta ramverk har legat till grund för vår empiriska undersökning som bestått av en deltagande observation av spelet World of Warcraft och av intervjuer med spelare från spelet. Utifrån undersökningen har det framkommit att gruppmedlemmar som interagerar med varandra över Internet kan föra ett anonymt socialt samspel och experimentera med sin identitet på ett sätt som inte går i verkligheten. Det krävs även en tydlig gruppstruktur eftersom kommunikationen endast sker med hjälp av text. Samarbetet kan vara svårare eftersom förmedlingen av synpunkter, åsikter och känslor är begränsade. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindberg, Andreas and Horvath, Ferenc
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Gruppdynamik, Virtuella världar, World of Warcraft, Informatics, systems theory, Informatik, systemteori
language
Swedish
id
1337253
date added to LUP
2006-01-30
date last changed
2010-08-03 10:49:02
@misc{1337253,
 abstract   = {Vi människor ingår i ett flertal olika grupper i vårt vardagliga liv då exempelvis våra arbetskamrater utgör en grupp och våra familjer utgör en annan. Med hjälp av Internet och teknikens framsteg har nya mötesplatser framkommit i form av virtuella världar där nya typer av grupper skapas. Här möts gruppmedlemmarna inte ansikte mot ansikte utan har i många fall endast textbaserad kommunikation som hjälpmedel vid interaktionen med andra personer. På dessa mötesplatser umgås människor från hela världen med varandra, löser uppgifter tillsammans eller bara pratar med varandra. Denna interagering förekommer ofta dagligen men det är väldigt sällan dessa människor träffas i fysisk mening. Människor har därmed möjlighet att bygga en gränsöverskridande ställföreträdare som inte behöver vara repliker av dem själva utan de kan agera och bete sig som fristående individer. Ambitionen har varit att undersöka på vilket sätt gruppdynamiken och interaktionen i en virtuell värld påverkats av informationsteknik. För att besvara vårt syfte har vi skapat ett teoretiskt ramverk genom att studera litteratur om gruppdynamik och virtuella världar. Detta ramverk har legat till grund för vår empiriska undersökning som bestått av en deltagande observation av spelet World of Warcraft och av intervjuer med spelare från spelet. Utifrån undersökningen har det framkommit att gruppmedlemmar som interagerar med varandra över Internet kan föra ett anonymt socialt samspel och experimentera med sin identitet på ett sätt som inte går i verkligheten. Det krävs även en tydlig gruppstruktur eftersom kommunikationen endast sker med hjälp av text. Samarbetet kan vara svårare eftersom förmedlingen av synpunkter, åsikter och känslor är begränsade.},
 author    = {Lindberg, Andreas and Horvath, Ferenc},
 keyword   = {Gruppdynamik,Virtuella världar,World of Warcraft,Informatics, systems theory,Informatik, systemteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gruppdynamiken i en virtuell värld},
 year     = {2006},
}