Advanced

Kommunikationens påverkan på kommunal revision och dess effektivitet - En fallstudie av Simrishamns kommun

Hagelborn, Kristina and Helmersson, Linda (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syftet är att beskriva och analysera kommunikationen mellan revisorer och de granskade, det vill säga politiker i nämnder och förvaltningschefer, samt ange vad dessa parter bör tänka på för att deras kommunikation skall ge upphov till en effektiv revision. Vår intensiva studie har genomförts genom en fallstudie av Simrishamns kommun och vår undersökningsansats är deduktiv. Insamling av data har skett genom kvalitativa intervjuer som har utförts med hjälp av en i förväg utarbetad intervjuguide. Vi har i den teoretiska referensramen utgått från en sammanfattande modell. Kommunikationsprocessen ses där som ett övergripande teoretiskt verktyg för att analysera kommunikation och kommunikationssvårigheter. Vi fördjupar oss inom följande... (More)
Vårt syftet är att beskriva och analysera kommunikationen mellan revisorer och de granskade, det vill säga politiker i nämnder och förvaltningschefer, samt ange vad dessa parter bör tänka på för att deras kommunikation skall ge upphov till en effektiv revision. Vår intensiva studie har genomförts genom en fallstudie av Simrishamns kommun och vår undersökningsansats är deduktiv. Insamling av data har skett genom kvalitativa intervjuer som har utförts med hjälp av en i förväg utarbetad intervjuguide. Vi har i den teoretiska referensramen utgått från en sammanfattande modell. Kommunikationsprocessen ses där som ett övergripande teoretiskt verktyg för att analysera kommunikation och kommunikationssvårigheter. Vi fördjupar oss inom följande delområden: Intern kommunikation, kommunikation vid kommunal revision, kunskap och information samt attityd/inställning. Effektiv revision ses som ett slutmål. Vår empiriska undersökning består av intervjuer med politiker i nämnder, förvaltningschefer, förtroendevalda revisorer samt ett sakkunnigt biträde. Det mest intressanta som framkommit under intervjuerna har vi sammanställt i en löpande text. Vår undersökning visar att det finns kommunikationssvårigheter mellan revisorer och de granskade vid den kommunala revisionen i Simrishamns kommun. Svårigheterna vid kommunikationen har bland annat visat sig bero på brister vad gäller förtroende, dialog samt informationsutbyte. Vi har gett förslag på åtgärder som vi menar kan förbättra kommunikationen. Vi anser att Simrishamns kommun har goda förutsättningar att, enligt vår modell, röra sig från kommunikationssvårigheter mot en väl fungerande kommunikation mellan samtliga inblandade. Först därefter kan en effektiv revision uppnås. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hagelborn, Kristina and Helmersson, Linda
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kommunal revision, Simrishamns kommun, kommunikationssvårigheter, kommunikation, effektiv revision, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338861
date added to LUP
2006-01-18
date last changed
2012-04-02 15:45:16
@misc{1338861,
 abstract   = {Vårt syftet är att beskriva och analysera kommunikationen mellan revisorer och de granskade, det vill säga politiker i nämnder och förvaltningschefer, samt ange vad dessa parter bör tänka på för att deras kommunikation skall ge upphov till en effektiv revision. Vår intensiva studie har genomförts genom en fallstudie av Simrishamns kommun och vår undersökningsansats är deduktiv. Insamling av data har skett genom kvalitativa intervjuer som har utförts med hjälp av en i förväg utarbetad intervjuguide. Vi har i den teoretiska referensramen utgått från en sammanfattande modell. Kommunikationsprocessen ses där som ett övergripande teoretiskt verktyg för att analysera kommunikation och kommunikationssvårigheter. Vi fördjupar oss inom följande delområden: Intern kommunikation, kommunikation vid kommunal revision, kunskap och information samt attityd/inställning. Effektiv revision ses som ett slutmål. Vår empiriska undersökning består av intervjuer med politiker i nämnder, förvaltningschefer, förtroendevalda revisorer samt ett sakkunnigt biträde. Det mest intressanta som framkommit under intervjuerna har vi sammanställt i en löpande text. Vår undersökning visar att det finns kommunikationssvårigheter mellan revisorer och de granskade vid den kommunala revisionen i Simrishamns kommun. Svårigheterna vid kommunikationen har bland annat visat sig bero på brister vad gäller förtroende, dialog samt informationsutbyte. Vi har gett förslag på åtgärder som vi menar kan förbättra kommunikationen. Vi anser att Simrishamns kommun har goda förutsättningar att, enligt vår modell, röra sig från kommunikationssvårigheter mot en väl fungerande kommunikation mellan samtliga inblandade. Först därefter kan en effektiv revision uppnås.},
 author    = {Hagelborn, Kristina and Helmersson, Linda},
 keyword   = {Kommunal revision,Simrishamns kommun,kommunikationssvårigheter,kommunikation,effektiv revision,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunikationens påverkan på kommunal revision och dess effektivitet - En fallstudie av Simrishamns kommun},
 year     = {2006},
}