Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kultur och Uppköp, en dansk-svensk studie

Glimstedt, Richard ; Hedström, Anders and Kristensen, Tobias (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att skapa djupare förståelse av nationella dansk-svenska kulturkrockar och bidra till en teoretisk utökning. Vidare ämnar arbete föreslå användbara lösningar till tvärkulturella problem inom fallföretaget och eventuellt andra dansk-svenska samarbeten. Metod: Arbetet har baserats på hermeneutisk ansats. En deduktiv ansats har även legat till grund för studien. Vid empirisk datainsamling användes kvalitativ metod och semistrukturerade intervjufrågor. Teori: Studien grundar sig främst på Hofstedes dimensionella kulturteori. Vidare utgör Trompenaars forskning ett centralt teoretiskt bidrag. Vi har även tagit hjälp av konsultföretaget ReTeams beslutsprocessmodell. Empiri: En fallstudie av det dansk-svenska företaget FOSS. Sammanlagt fyra... (More)
Syfte: Att skapa djupare förståelse av nationella dansk-svenska kulturkrockar och bidra till en teoretisk utökning. Vidare ämnar arbete föreslå användbara lösningar till tvärkulturella problem inom fallföretaget och eventuellt andra dansk-svenska samarbeten. Metod: Arbetet har baserats på hermeneutisk ansats. En deduktiv ansats har även legat till grund för studien. Vid empirisk datainsamling användes kvalitativ metod och semistrukturerade intervjufrågor. Teori: Studien grundar sig främst på Hofstedes dimensionella kulturteori. Vidare utgör Trompenaars forskning ett centralt teoretiskt bidrag. Vi har även tagit hjälp av konsultföretaget ReTeams beslutsprocessmodell. Empiri: En fallstudie av det dansk-svenska företaget FOSS. Sammanlagt fyra intervjuer utfördes på verksamhetens kontor i Danmark och Sverige. Slutsats: Studiens resultat visar på svag empirisk korrelation med Hofstedes dimensionella kulturteori i Danmark och Sveriges fall. Ett hänsynstagande till tidsaspekten i ländernas beslutsprocesser visar på tydligare skillnaderna mellan kulturellt närliggande nationer. För att överkomma tvärkulturella hinder krävs djupgående kunskap om den egna och motpartens kännetecknande kulturella drag. Vidare kan en rad pre-aktiva och reaktiva åtgärder vidtas i samband med tvärkulturellt uppköp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Glimstedt, Richard ; Hedström, Anders and Kristensen, Tobias
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Uppköp, Tvärkulturellt samarbete, Beslutsprocess, Kulturdimensioner, Dansk-svensk kultur, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339032
date added to LUP
2006-01-11 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:49:21
@misc{1339032,
 abstract   = {{Syfte: Att skapa djupare förståelse av nationella dansk-svenska kulturkrockar och bidra till en teoretisk utökning. Vidare ämnar arbete föreslå användbara lösningar till tvärkulturella problem inom fallföretaget och eventuellt andra dansk-svenska samarbeten. Metod: Arbetet har baserats på hermeneutisk ansats. En deduktiv ansats har även legat till grund för studien. Vid empirisk datainsamling användes kvalitativ metod och semistrukturerade intervjufrågor. Teori: Studien grundar sig främst på Hofstedes dimensionella kulturteori. Vidare utgör Trompenaars forskning ett centralt teoretiskt bidrag. Vi har även tagit hjälp av konsultföretaget ReTeams beslutsprocessmodell. Empiri: En fallstudie av det dansk-svenska företaget FOSS. Sammanlagt fyra intervjuer utfördes på verksamhetens kontor i Danmark och Sverige. Slutsats: Studiens resultat visar på svag empirisk korrelation med Hofstedes dimensionella kulturteori i Danmark och Sveriges fall. Ett hänsynstagande till tidsaspekten i ländernas beslutsprocesser visar på tydligare skillnaderna mellan kulturellt närliggande nationer. För att överkomma tvärkulturella hinder krävs djupgående kunskap om den egna och motpartens kännetecknande kulturella drag. Vidare kan en rad pre-aktiva och reaktiva åtgärder vidtas i samband med tvärkulturellt uppköp.}},
 author    = {{Glimstedt, Richard and Hedström, Anders and Kristensen, Tobias}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kultur och Uppköp, en dansk-svensk studie}},
 year     = {{2006}},
}