Advanced

Vad gör vi när du inte fungerar i vår organisation?

Svensson, Josefin; Pålsson, Elin and Larsson, Charlotte (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag går tillväga i situationer då en medarbetare inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Uppsatsen utgår ifrån empiri som samlats in genom att intervjua personer med personalansvar i medelstora och stora kunskapsintensiva organisationer. Dessa verksamheters framgång är starkt kopplad till medarbetarnas prestationer och det är därför extra viktigt att sådana företag har en tydlig personalidé som även innefattar strategier för avveckling av personal. Rådande lagar som reglerar anställningsförhållande är inte helt anpassade efter hur företagens situation ser ut idag. Kraven på anställningstrygghet står mot kraven på arbetskraftens rörlighet. Det ligger i arbetsgivarens intresse att ha... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag går tillväga i situationer då en medarbetare inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Uppsatsen utgår ifrån empiri som samlats in genom att intervjua personer med personalansvar i medelstora och stora kunskapsintensiva organisationer. Dessa verksamheters framgång är starkt kopplad till medarbetarnas prestationer och det är därför extra viktigt att sådana företag har en tydlig personalidé som även innefattar strategier för avveckling av personal. Rådande lagar som reglerar anställningsförhållande är inte helt anpassade efter hur företagens situation ser ut idag. Kraven på anställningstrygghet står mot kraven på arbetskraftens rörlighet. Det ligger i arbetsgivarens intresse att ha kompetent personal och att kunna nyttja dem på ett effektivt sätt, vilket kan innebära ett behov av att omplacera och byta ut medarbetare. I vår undersökning fann vi ett antal tillvägagångssätt som företag använder sig av för att hantera situationer med medarbetare som inte fungerar i sin arbetssituation. Dessa tillvägagångssätt är följande: samtal, omplacering, uppsägning på grund av personliga skäl, uppsägning på grund av arbetsbrist, ”frivillig” uppsägning, ekonomisk uppgörelse, positiv avveckling, outplacement samt framprovocerad uppsägning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Josefin; Pålsson, Elin and Larsson, Charlotte
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
exit management, HRM, utträde, uppsägning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339083
date added to LUP
2006-06-05
date last changed
2012-04-02 16:15:04
@misc{1339083,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag går tillväga i situationer då en medarbetare inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Uppsatsen utgår ifrån empiri som samlats in genom att intervjua personer med personalansvar i medelstora och stora kunskapsintensiva organisationer. Dessa verksamheters framgång är starkt kopplad till medarbetarnas prestationer och det är därför extra viktigt att sådana företag har en tydlig personalidé som även innefattar strategier för avveckling av personal. Rådande lagar som reglerar anställningsförhållande är inte helt anpassade efter hur företagens situation ser ut idag. Kraven på anställningstrygghet står mot kraven på arbetskraftens rörlighet. Det ligger i arbetsgivarens intresse att ha kompetent personal och att kunna nyttja dem på ett effektivt sätt, vilket kan innebära ett behov av att omplacera och byta ut medarbetare. I vår undersökning fann vi ett antal tillvägagångssätt som företag använder sig av för att hantera situationer med medarbetare som inte fungerar i sin arbetssituation. Dessa tillvägagångssätt är följande: samtal, omplacering, uppsägning på grund av personliga skäl, uppsägning på grund av arbetsbrist, ”frivillig” uppsägning, ekonomisk uppgörelse, positiv avveckling, outplacement samt framprovocerad uppsägning.},
 author    = {Svensson, Josefin and Pålsson, Elin and Larsson, Charlotte},
 keyword   = {exit management,HRM,utträde,uppsägning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad gör vi när du inte fungerar i vår organisation?},
 year     = {2006},
}