Advanced

Identitetsskapande vid uppköp - en studie av mellanchefer

Najafi, Niklas; Lohff, Daniel and Herder, Malin (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka mellanchefernas upplevda situation vid en organisationsförändring i samband med ett uppköp. Detta kommer att undersökas utifrån ett identitetsperspektiv där fokus ligger på mellanchefernas identitetsskapande processer.
Metoden är av kvalitativ natur och utgår ifrån en anonymiserad fallstudie. Studien består av djupintervjuer med fem mellanchefer. Vi har även utfört observationer då vi under tidsperiod vistats i företaget. I vår fallstudie har vi strävat efter att vara aktörsorienterade för att kunna identifiera och förstå signifikanta aktörers verklighetsuppfattning. Tillvägagångssättet har i denna studie varit abduktivt.
Den empiriska analysen är bestående av djupintervjuer med fem mellanchefer vid två... (More)
Syftet med studien är att undersöka mellanchefernas upplevda situation vid en organisationsförändring i samband med ett uppköp. Detta kommer att undersökas utifrån ett identitetsperspektiv där fokus ligger på mellanchefernas identitetsskapande processer.
Metoden är av kvalitativ natur och utgår ifrån en anonymiserad fallstudie. Studien består av djupintervjuer med fem mellanchefer. Vi har även utfört observationer då vi under tidsperiod vistats i företaget. I vår fallstudie har vi strävat efter att vara aktörsorienterade för att kunna identifiera och förstå signifikanta aktörers verklighetsuppfattning. Tillvägagångssättet har i denna studie varit abduktivt.
Den empiriska analysen är bestående av djupintervjuer med fem mellanchefer vid två olika tillfällen. Dessa har tolkats och analyserats utifrån insamlad teori. Empirin bygger framför allt på mellanchefers uppfattning av sina reaktioner till följd av organisationsförändringar vid ett uppköp. Mellanchefernas operativa och emotionella identitet har gått från att vara allmänverkande på den lilla orten till att vara arbetsspecifik på den globala marknaden. Ledningens tvetydiga kommunikation leder till att cheferna känner sig handlingsförlamade. En utveckling av den sociala identiteten omöjliggörs av motståndet gentemot den organisatoriska identiteten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Najafi, Niklas; Lohff, Daniel and Herder, Malin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Organisationsidentitet, social identitet, uppköp, organisationskultur, identitetsskapande, mellanchefer, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339424
date added to LUP
2006-06-14
date last changed
2012-04-02 16:07:59
@misc{1339424,
 abstract   = {Syftet med studien är att undersöka mellanchefernas upplevda situation vid en organisationsförändring i samband med ett uppköp. Detta kommer att undersökas utifrån ett identitetsperspektiv där fokus ligger på mellanchefernas identitetsskapande processer.
Metoden är av kvalitativ natur och utgår ifrån en anonymiserad fallstudie. Studien består av djupintervjuer med fem mellanchefer. Vi har även utfört observationer då vi under tidsperiod vistats i företaget. I vår fallstudie har vi strävat efter att vara aktörsorienterade för att kunna identifiera och förstå signifikanta aktörers verklighetsuppfattning. Tillvägagångssättet har i denna studie varit abduktivt.
Den empiriska analysen är bestående av djupintervjuer med fem mellanchefer vid två olika tillfällen. Dessa har tolkats och analyserats utifrån insamlad teori. Empirin bygger framför allt på mellanchefers uppfattning av sina reaktioner till följd av organisationsförändringar vid ett uppköp. Mellanchefernas operativa och emotionella identitet har gått från att vara allmänverkande på den lilla orten till att vara arbetsspecifik på den globala marknaden. Ledningens tvetydiga kommunikation leder till att cheferna känner sig handlingsförlamade. En utveckling av den sociala identiteten omöjliggörs av motståndet gentemot den organisatoriska identiteten.},
 author    = {Najafi, Niklas and Lohff, Daniel and Herder, Malin},
 keyword   = {Organisationsidentitet,social identitet,uppköp,organisationskultur,identitetsskapande,mellanchefer,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Identitetsskapande vid uppköp - en studie av mellanchefer},
 year     = {2006},
}