Advanced

Redovisning av finansiella instrument -en praxisundersökning av svenska företag mot bakgrund av övergången till IAS 39

Rahm, Sofia and Holmgren, Emmelie (2005)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
En harmonisering av redovisningsregler håller just nu på att ske i Europa. International Accounting Standards Board, IASB, har utvecklat en standard som ska medför att redovisningen av finansiella instrument ska vara lika och Europaparlamentet har godkänt den för användning inom unionen. Standarden är IAS 39 och från och med den första januari 2005 är koncerner som är noterade på en börs tvungna att redovisa och värdera sina finansiella instrument efter denna. IAS 39 behandlar redovisning och värdering för alla finansiella tillgångar och skulder och är således mycket omfattande. Mot bakgrund av detta blev syftet i denna studie att undersöka vad svenska företag tycker är positivt respektive negativt med det nya sättet att redovisa... (More)
En harmonisering av redovisningsregler håller just nu på att ske i Europa. International Accounting Standards Board, IASB, har utvecklat en standard som ska medför att redovisningen av finansiella instrument ska vara lika och Europaparlamentet har godkänt den för användning inom unionen. Standarden är IAS 39 och från och med den första januari 2005 är koncerner som är noterade på en börs tvungna att redovisa och värdera sina finansiella instrument efter denna. IAS 39 behandlar redovisning och värdering för alla finansiella tillgångar och skulder och är således mycket omfattande. Mot bakgrund av detta blev syftet i denna studie att undersöka vad svenska företag tycker är positivt respektive negativt med det nya sättet att redovisa finansiella instrumenten, samt varför de tycker som de gör. En undersökning om vad de anser om att redovisa allt fler poster till verkligt värde har även gjorts. För att uppnå studiens syfte har intervjuer med nio IAS 39 ansvariga i svenska företag genomförts. Här framkom att det råder delade meningar i frågan om IAS 39 är bättre än de tidigare gällande rekommendationerna när det gäller redovisning av finansiella instrument. De flesta företag tyckte dock att tanken med en harmonisering av redovisningsregler är bra. Redovisning av fler poster till verkligt värde tyckte industriföretagen samt investmentbolagen var positivt, medan bankerna tyckte tvärtom. Generellt för alla företag i denna studie är att de inte tycker om utformningen av den nuvarande IAS 39. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rahm, Sofia and Holmgren, Emmelie
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
IAS 39, redovisningsstandard, finansiella instrument, verkligt värde, säkringsredovisning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339461
date added to LUP
2005-04-30
date last changed
2012-04-02 15:36:40
@misc{1339461,
 abstract   = {En harmonisering av redovisningsregler håller just nu på att ske i Europa. International Accounting Standards Board, IASB, har utvecklat en standard som ska medför att redovisningen av finansiella instrument ska vara lika och Europaparlamentet har godkänt den för användning inom unionen. Standarden är IAS 39 och från och med den första januari 2005 är koncerner som är noterade på en börs tvungna att redovisa och värdera sina finansiella instrument efter denna. IAS 39 behandlar redovisning och värdering för alla finansiella tillgångar och skulder och är således mycket omfattande. Mot bakgrund av detta blev syftet i denna studie att undersöka vad svenska företag tycker är positivt respektive negativt med det nya sättet att redovisa finansiella instrumenten, samt varför de tycker som de gör. En undersökning om vad de anser om att redovisa allt fler poster till verkligt värde har även gjorts. För att uppnå studiens syfte har intervjuer med nio IAS 39 ansvariga i svenska företag genomförts. Här framkom att det råder delade meningar i frågan om IAS 39 är bättre än de tidigare gällande rekommendationerna när det gäller redovisning av finansiella instrument. De flesta företag tyckte dock att tanken med en harmonisering av redovisningsregler är bra. Redovisning av fler poster till verkligt värde tyckte industriföretagen samt investmentbolagen var positivt, medan bankerna tyckte tvärtom. Generellt för alla företag i denna studie är att de inte tycker om utformningen av den nuvarande IAS 39.},
 author    = {Rahm, Sofia and Holmgren, Emmelie},
 keyword   = {IAS 39,redovisningsstandard,finansiella instrument,verkligt värde,säkringsredovisning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Redovisning av finansiella instrument -en praxisundersökning av svenska företag mot bakgrund av övergången till IAS 39},
 year     = {2005},
}