Advanced

Påverkas bankernas eget kapital av övergången till IFRS/IAS? -En empirisk studie av ett fenomen

Nilsson, Per; Do, Jimmy; Barbir, Joze and Öberg, Angelika (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Påverkas bankernas eget kapital av övergången till IFRS/IAS? - En empirisk studie av ett fenomen Seminariedatum: 2006-06-05 Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng Författare: Joze Barbir, Jimmy Do, Per Nilsson, Angelika Öberg Handledare: Gunnar Wahlström Fem nyckelord: IFRS, eget kapital, kapitaltäckning, övergång, marknadsvärdering Syfte: Syftet är att få en ökad förståelse för vad övergången till IFRS/IAS innebär för bankerna. Vi ämnar lägga fokus på eget kapital samt utreda konsekvenserna för kapitaltäckningen. Genom en empirisk studie ska vi hitta intressanta infallsvinklar på detta outforskade område. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Den består av två... (More)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Påverkas bankernas eget kapital av övergången till IFRS/IAS? - En empirisk studie av ett fenomen Seminariedatum: 2006-06-05 Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng Författare: Joze Barbir, Jimmy Do, Per Nilsson, Angelika Öberg Handledare: Gunnar Wahlström Fem nyckelord: IFRS, eget kapital, kapitaltäckning, övergång, marknadsvärdering Syfte: Syftet är att få en ökad förståelse för vad övergången till IFRS/IAS innebär för bankerna. Vi ämnar lägga fokus på eget kapital samt utreda konsekvenserna för kapitaltäckningen. Genom en empirisk studie ska vi hitta intressanta infallsvinklar på detta outforskade område. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Den består av två steg. Vi började med en innehållsanalys av de fyra svenska storbankernas årsredovisningar för att sedan följa upp de frågor som väcktes med semistrukturerade intervjuer. Vi intervjuade såväl bankpersonal, revisorer som Finansinspektionen. På detta outforskade område inspirerades vi av ”grounded theory”. Teoretiska perspektiv: För att utreda vårt syfte har vi använt oss av Streeck och Schmitters tankegångar om redovisningsreglering. Vi har anlagt ett kapitalmarknadsperspektiv. Då vi fokuserar på övergången till IFRS/IAS har vi redogjort för IASB:s föreställningsram samt relevanta normer på området. Slutligen har vi även belyst kapitaltäckningsreglerna. Empiri: Vårt huvudsakliga studieobjekt har varit de fyra stora bankerna i Sverige (Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea, SEB). Vi har även valt att inkludera revisorer med kunskap om bankredovisning enligt IFRS. För att få ytterligare perspektiv har även Finansinspektionen inkluderats. Resultat: Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att bankers eget kapital påverkas av övergången till IFRS/IAS men kapitaltäckningen påverkas endast i begränsad omfattning. Informationsvärdet har i samband med övergången minskat men förväntas på längre sikt öka. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Per; Do, Jimmy; Barbir, Joze and Öberg, Angelika
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
IFRS, eget kapital, kapitaltäckning, övergång, marknadsvärdering, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339535
date added to LUP
2006-06-05
date last changed
2012-04-02 16:05:20
@misc{1339535,
 abstract   = {Sammanfattning Uppsatsens titel:	Påverkas bankernas eget kapital av övergången till IFRS/IAS? - En empirisk studie av ett fenomen Seminariedatum:	2006-06-05 Ämne/kurs:	FEK 582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng Författare:	Joze Barbir, Jimmy Do, Per Nilsson, Angelika Öberg Handledare:	Gunnar Wahlström Fem nyckelord:	IFRS, eget kapital, kapitaltäckning, övergång, marknadsvärdering Syfte:	Syftet är att få en ökad förståelse för vad övergången till IFRS/IAS innebär för bankerna. Vi ämnar lägga fokus på eget kapital samt utreda konsekvenserna för kapitaltäckningen. Genom en empirisk studie ska vi hitta intressanta infallsvinklar på detta outforskade område. Metod:	Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod. Den består av två steg. Vi började med en innehållsanalys av de fyra svenska storbankernas årsredovisningar för att sedan följa upp de frågor som väcktes med semistrukturerade intervjuer. Vi intervjuade såväl bankpersonal, revisorer som Finansinspektionen. På detta outforskade område inspirerades vi av ”grounded theory”. Teoretiska perspektiv:	För att utreda vårt syfte har vi använt oss av Streeck och Schmitters tankegångar om redovisningsreglering. Vi har anlagt ett kapitalmarknadsperspektiv. Då vi fokuserar på övergången till IFRS/IAS har vi redogjort för IASB:s föreställningsram samt relevanta normer på området. Slutligen har vi även belyst kapitaltäckningsreglerna. Empiri:	Vårt huvudsakliga studieobjekt har varit de fyra stora bankerna i Sverige (Föreningssparbanken, Handelsbanken, Nordea, SEB). Vi har även valt att inkludera revisorer med kunskap om bankredovisning enligt IFRS. För att få ytterligare perspektiv har även Finansinspektionen inkluderats. Resultat:	Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att bankers eget kapital påverkas av övergången till IFRS/IAS men kapitaltäckningen påverkas endast i begränsad omfattning. Informationsvärdet har i samband med övergången minskat men förväntas på längre sikt öka.},
 author    = {Nilsson, Per and Do, Jimmy and Barbir, Joze and Öberg, Angelika},
 keyword   = {IFRS,eget kapital,kapitaltäckning,övergång,marknadsvärdering,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Påverkas bankernas eget kapital av övergången till IFRS/IAS? -En empirisk studie av ett fenomen},
 year     = {2006},
}