Advanced

Ska jag berätta för chefen? – Exitprocessen i ett kunskapsintensivt företag

Andersson, Annika and Carlin, Charlotte (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Det saknas studier kring hur processen kan se ut när en medarbetare vill lämna sin anställning och på så vis göra en exit från företaget. Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och förstå hur exitprocesser på medarbetarens initiativ ser ut på ett kunskapsintensivt företag. Fokus ligger på hur öppen medarbetaren är gentemot sin arbetsgivare gällande sin vilja att lämna företaget. Vi gör en kvalitativ fallstudie bestående av fem djupintervjuer med tidigare medarbetare och deras närmsta chefer på vårt fallföretag. Uppsatsen är explorativ ansats, då tidigare studier inom området saknas. Två teorier som varit intressanta för uppsatsen är Hirschman's Exit, Voice and Loyalty teori samt teorier om psykologiska kontrakt. Teorierna är inte den... (More)
Det saknas studier kring hur processen kan se ut när en medarbetare vill lämna sin anställning och på så vis göra en exit från företaget. Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och förstå hur exitprocesser på medarbetarens initiativ ser ut på ett kunskapsintensivt företag. Fokus ligger på hur öppen medarbetaren är gentemot sin arbetsgivare gällande sin vilja att lämna företaget. Vi gör en kvalitativ fallstudie bestående av fem djupintervjuer med tidigare medarbetare och deras närmsta chefer på vårt fallföretag. Uppsatsen är explorativ ansats, då tidigare studier inom området saknas. Två teorier som varit intressanta för uppsatsen är Hirschman's Exit, Voice and Loyalty teori samt teorier om psykologiska kontrakt. Teorierna är inte den huvudsakliga utgångspunkten i denna uppsats. De används för att få en djupare förståelse av undersökta exitprocesser. Uppsatsen kommer fram till att det finns sju faktorer som påverkar medarbetarens grad av öppenhet i den så kallade proaktiva delen av exitprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Annika and Carlin, Charlotte
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Exitprocess, Human Resource Management, Psykologiskt Kontrakt, Exit Voice & Loyalty, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339560
date added to LUP
2006-01-11
date last changed
2012-04-02 15:54:31
@misc{1339560,
 abstract   = {Det saknas studier kring hur processen kan se ut när en medarbetare vill lämna sin anställning och på så vis göra en exit från företaget. Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva och förstå hur exitprocesser på medarbetarens initiativ ser ut på ett kunskapsintensivt företag. Fokus ligger på hur öppen medarbetaren är gentemot sin arbetsgivare gällande sin vilja att lämna företaget. Vi gör en kvalitativ fallstudie bestående av fem djupintervjuer med tidigare medarbetare och deras närmsta chefer på vårt fallföretag. Uppsatsen är explorativ ansats, då tidigare studier inom området saknas. Två teorier som varit intressanta för uppsatsen är Hirschman's Exit, Voice and Loyalty teori samt teorier om psykologiska kontrakt. Teorierna är inte den huvudsakliga utgångspunkten i denna uppsats. De används för att få en djupare förståelse av undersökta exitprocesser. Uppsatsen kommer fram till att det finns sju faktorer som påverkar medarbetarens grad av öppenhet i den så kallade proaktiva delen av exitprocessen.},
 author    = {Andersson, Annika and Carlin, Charlotte},
 keyword   = {Exitprocess,Human Resource Management,Psykologiskt Kontrakt,Exit Voice & Loyalty,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ska jag berätta för chefen? – Exitprocessen i ett kunskapsintensivt företag},
 year     = {2006},
}