Advanced

Utbredning av språk- och kulturstrategier i exporterande företag – En kartläggning av sydsvenska SME:s

Hartwig, Annie; Boethius, Clara and Lindborg, Anna (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka förekomsten av kultur- och språkstrategier i små och medelstora, exporterande, sydsvenska företag. Med hjälp av en en kvantitativ enkätstudie har vi studerat förekomsten av kultur- och språkstrategier. De teoretiska perspektiven inkluderar det rationella strategisynsättet, presenterat av Barney och Johnson & Scholes.,Hofstedes kulturdimensioner samt lingvistik. 104 respondenter i form av företag ur målgruppen har besvarat vår enkät. Datan har analyserats i programmet SPSS och utöver förekomsten av kultur- och språkstrategier har förekomsten av strategier analyserats i samband med diverse variabler. Av de undersökta företagen har 39.4 % en kulturstrategi och 38.5 % har en språkstrategi. Ett... (More)
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka förekomsten av kultur- och språkstrategier i små och medelstora, exporterande, sydsvenska företag. Med hjälp av en en kvantitativ enkätstudie har vi studerat förekomsten av kultur- och språkstrategier. De teoretiska perspektiven inkluderar det rationella strategisynsättet, presenterat av Barney och Johnson & Scholes.,Hofstedes kulturdimensioner samt lingvistik. 104 respondenter i form av företag ur målgruppen har besvarat vår enkät. Datan har analyserats i programmet SPSS och utöver förekomsten av kultur- och språkstrategier har förekomsten av strategier analyserats i samband med diverse variabler. Av de undersökta företagen har 39.4 % en kulturstrategi och 38.5 % har en språkstrategi. Ett tydligt samband visar att förekomsten av kultur- och språkstrategier ökar med andelen export av omsättning. Samma tendens gäller för företag som är dotterbolag till ett utländskt bolag, som i större utsträckning har kultur- och språkstrategier. Analysen visar även att ej familjeägda företag har en kulturstrategi i högre utsträckning än de som är familjeägda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hartwig, Annie; Boethius, Clara and Lindborg, Anna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
export, kulturstrategi, språkstrategi, språksvårigheter, kulturskillnader, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339621
date added to LUP
2006-09-06
date last changed
2012-04-02 16:16:27
@misc{1339621,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen har varit att undersöka förekomsten av kultur- och språkstrategier i små och medelstora, exporterande, sydsvenska företag. Med hjälp av en en kvantitativ enkätstudie har vi studerat förekomsten av kultur- och språkstrategier. De teoretiska perspektiven inkluderar det rationella strategisynsättet, presenterat av Barney och Johnson & Scholes.,Hofstedes kulturdimensioner samt lingvistik. 104 respondenter i form av företag ur målgruppen har besvarat vår enkät. Datan har analyserats i programmet SPSS och utöver förekomsten av kultur- och språkstrategier har förekomsten av strategier analyserats i samband med diverse variabler. Av de undersökta företagen har 39.4 % en kulturstrategi och 38.5 % har en språkstrategi. Ett tydligt samband visar att förekomsten av kultur- och språkstrategier ökar med andelen export av omsättning. Samma tendens gäller för företag som är dotterbolag till ett utländskt bolag, som i större utsträckning har kultur- och språkstrategier. Analysen visar även att ej familjeägda företag har en kulturstrategi i högre utsträckning än de som är familjeägda.},
 author    = {Hartwig, Annie and Boethius, Clara and Lindborg, Anna},
 keyword   = {export,kulturstrategi,språkstrategi,språksvårigheter,kulturskillnader,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utbredning av språk- och kulturstrategier i exporterande företag – En kartläggning av sydsvenska SME:s},
 year     = {2006},
}