Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Belöningssystem - utformning av modell och applicering av denna i banksektorn.

Jonsson, Magnus ; Modig, Daniel and Skarman, Martin (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Huvudsyftet med uppsatsen är att utforma en modell, vars uppgift är att ligga till grund för analys av belöningssystem. Undersyftet är att applicera modellen på banksektorn. För att uppnå vårt huvudsyfte utgick vi från teori om belöningssystem. Undersyftet uppnåddes genom en kvalitativ studie på de tre bankerna Handelsbanken, SEB och Nordea. Primärdata inhämtades från intervjuer och sekundärdata främst från böcker och artiklar. Vi drar slutsatsen att vår modell fungerar väl som analysverktyg i banksektorn – och sannolikt i andra branscher. Analysen av banksektorn visar att det i den branschen finns en tydlig koppling mellan strategi och belöningssystem, vilket bekräftar det vi utgår från i vår modell. Finansiella aspekter har störst... (More)
Huvudsyftet med uppsatsen är att utforma en modell, vars uppgift är att ligga till grund för analys av belöningssystem. Undersyftet är att applicera modellen på banksektorn. För att uppnå vårt huvudsyfte utgick vi från teori om belöningssystem. Undersyftet uppnåddes genom en kvalitativ studie på de tre bankerna Handelsbanken, SEB och Nordea. Primärdata inhämtades från intervjuer och sekundärdata främst från böcker och artiklar. Vi drar slutsatsen att vår modell fungerar väl som analysverktyg i banksektorn – och sannolikt i andra branscher. Analysen av banksektorn visar att det i den branschen finns en tydlig koppling mellan strategi och belöningssystem, vilket bekräftar det vi utgår från i vår modell. Finansiella aspekter har störst betydelse. Alla anställda omfattas av belöningssystemen, men åtskillnad görs mellan chefer och medarbetare – chefer har möjlighet till ytterligare eller större belöningar. Detta kan leda till bristande målkongruens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonsson, Magnus ; Modig, Daniel and Skarman, Martin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Belöningssystem, ekonomistyrning, strategi, modell, styrsystem, intern redovisning, banksektorn, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339703
date added to LUP
2003-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:36:59
@misc{1339703,
 abstract   = {Huvudsyftet med uppsatsen är att utforma en modell, vars uppgift är att ligga till grund för analys av belöningssystem. Undersyftet är att applicera modellen på banksektorn. För att uppnå vårt huvudsyfte utgick vi från teori om belöningssystem. Undersyftet uppnåddes genom en kvalitativ studie på de tre bankerna Handelsbanken, SEB och Nordea. Primärdata inhämtades från intervjuer och sekundärdata främst från böcker och artiklar. Vi drar slutsatsen att vår modell fungerar väl som analysverktyg i banksektorn – och sannolikt i andra branscher. Analysen av banksektorn visar att det i den branschen finns en tydlig koppling mellan strategi och belöningssystem, vilket bekräftar det vi utgår från i vår modell. Finansiella aspekter har störst betydelse. Alla anställda omfattas av belöningssystemen, men åtskillnad görs mellan chefer och medarbetare – chefer har möjlighet till ytterligare eller större belöningar. Detta kan leda till bristande målkongruens.},
 author    = {Jonsson, Magnus and Modig, Daniel and Skarman, Martin},
 keyword   = {Belöningssystem,ekonomistyrning,strategi,modell,styrsystem,intern redovisning,banksektorn,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Belöningssystem - utformning av modell och applicering av denna i banksektorn.},
 year     = {2003},
}