Advanced

Värdering till verkligt värde? - Redovisningsproblematiken efter införandet av IAS 39

Kristersson, Karin (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att identifiera de problem och/eller svårigheter som uppstått efter införandet av IAS 39 och dess krav på att finansiella instrument ska värderas till verkligt värde. Metod: Uppsatsen har genomförts med hjälpa av en induktiv metod. Primärdata har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Sekundärdata består av facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Teoretiska perspektiv: Teorin om det institutionella tänkandet har använts samt Streek & Schmitters modell. Empiri: På grund av införandet av IAS 39 har det uppkommit värderingsproblem inom redovisningen. Hur har implementeringen påverkat företagen? Resultat: Det finns en problematik kring värdering till verkligt värde av finansiella instrument. Dessa har identifierats med hjälp av... (More)
Syfte: Att identifiera de problem och/eller svårigheter som uppstått efter införandet av IAS 39 och dess krav på att finansiella instrument ska värderas till verkligt värde. Metod: Uppsatsen har genomförts med hjälpa av en induktiv metod. Primärdata har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Sekundärdata består av facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Teoretiska perspektiv: Teorin om det institutionella tänkandet har använts samt Streek & Schmitters modell. Empiri: På grund av införandet av IAS 39 har det uppkommit värderingsproblem inom redovisningen. Hur har implementeringen påverkat företagen? Resultat: Det finns en problematik kring värdering till verkligt värde av finansiella instrument. Dessa har identifierats med hjälp av empirin, många var väntade enligt kartläggningen av den offentliga debatten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kristersson, Karin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Verkligt värde, IAS 39, finansiella instrument, värderingsproblem, implementeringsproblem, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339768
date added to LUP
2006-06-05
date last changed
2012-04-02 16:09:54
@misc{1339768,
 abstract   = {Syfte: Att identifiera de problem och/eller svårigheter som uppstått efter införandet av IAS 39 och dess krav på att finansiella instrument ska värderas till verkligt värde. Metod: Uppsatsen har genomförts med hjälpa av en induktiv metod. Primärdata har samlats in genom kvalitativa intervjuer. Sekundärdata består av facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Teoretiska perspektiv: Teorin om det institutionella tänkandet har använts samt Streek & Schmitters modell. Empiri: På grund av införandet av IAS 39 har det uppkommit värderingsproblem inom redovisningen. Hur har implementeringen påverkat företagen? Resultat: Det finns en problematik kring värdering till verkligt värde av finansiella instrument. Dessa har identifierats med hjälp av empirin, många var väntade enligt kartläggningen av den offentliga debatten.},
 author    = {Kristersson, Karin},
 keyword   = {Verkligt värde,IAS 39,finansiella instrument,värderingsproblem,implementeringsproblem,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdering till verkligt värde? - Redovisningsproblematiken efter införandet av IAS 39},
 year     = {2006},
}