Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pensionsåtaganden i RR 29/IAS 19 - Redovisningsmässig och finansiell påverkan på FPG/PRI-anslutna företag

Von Ahlefeld, Christian ; Rosén, Karl ; Paulson, Andreas and Mankowitz, Tony (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
I Sverige pågår just nu en harmonisering till IASB:s redovisningsstandarder, IAS, vilka från och med den 1 januari 2005 skall tillämpas av de börsnoterade företagen. En av dessa standarder, IAS19 ”Employee Benefits”, har översatts av redovisningsrådet och fått namnet RR 29 ”Ersättning till anställda”. Denna skall gälla under en övergångsperiod och fungera som en förberedelse inför den slutliga övergången. Vi har i detta arbete analyserat hur den nya rekommendationen kommer att påverka företagen redovisningsmässigt och finansiellt. Dessutom ser vi i vilken grad den nya beräkningsmetoden leder till en mer rättvisande bild. Den valda avgränsningen gäller FPG/PRI-anslutna koncerner som har förmånsbestämda pensionsplaner. För att tydliggöra de... (More)
I Sverige pågår just nu en harmonisering till IASB:s redovisningsstandarder, IAS, vilka från och med den 1 januari 2005 skall tillämpas av de börsnoterade företagen. En av dessa standarder, IAS19 ”Employee Benefits”, har översatts av redovisningsrådet och fått namnet RR 29 ”Ersättning till anställda”. Denna skall gälla under en övergångsperiod och fungera som en förberedelse inför den slutliga övergången. Vi har i detta arbete analyserat hur den nya rekommendationen kommer att påverka företagen redovisningsmässigt och finansiellt. Dessutom ser vi i vilken grad den nya beräkningsmetoden leder till en mer rättvisande bild. Den valda avgränsningen gäller FPG/PRI-anslutna koncerner som har förmånsbestämda pensionsplaner. För att tydliggöra de finansiella konsekvenserna av de nya rekommendationerna har vi genomfört en komparativ beräkningsstudie av två fallföretag. Den stora nyheten i rekommendationerna är att företag framöver själva skall göra de antaganden som beräkningarna grundas på. Genom att använda olika antaganden i beräkningarna undersöker vi de finansiella förändringar som den nya rekommendationen medför pensionsförpliktelsen. Vi har här använt oss av olika finansiella granskningsverktyg.
I vilken grad rekommendationerna överensstämmer med kravet på rättvisande bild undersöks också. Den genomförda studien har visat att det främst är yngre företag, med en stor andel aktiva anställda och där medelåldern bland personalen är låg, som påverkas av de nya rekommendationerna. En av de faktorer som ökar pensionsåtagandet är att pensionen ska beräknas utifrån den anställdes slutlön, inklusive framtida löneökningar, och inte som tidigare, aktuell lön. Förändringarna leder till en försämrad soliditet och lönsamhet. Kapitalkostnaden förbättras emellertid, då den gynnas av en ökad pensionsskuld. Utifrån de kvalitativa egenskaperna i IASB:s ramverk har vi i studien kommit fram till att RR29/IAS 19 både innebär positiva och negativa effekter för den rättvisande bilden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Von Ahlefeld, Christian ; Rosén, Karl ; Paulson, Andreas and Mankowitz, Tony
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
pension, pensionsplan, förmånsbestämd, RR29, IAS19, rättvisande bild, FPG, PRI, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339790
date added to LUP
2003-06-06 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:45:44
@misc{1339790,
 abstract   = {I Sverige pågår just nu en harmonisering till IASB:s redovisningsstandarder, IAS, vilka från och med den 1 januari 2005 skall tillämpas av de börsnoterade företagen. En av dessa standarder, IAS19 ”Employee Benefits”, har översatts av redovisningsrådet och fått namnet RR 29 ”Ersättning till anställda”. Denna skall gälla under en övergångsperiod och fungera som en förberedelse inför den slutliga övergången. Vi har i detta arbete analyserat hur den nya rekommendationen kommer att påverka företagen redovisningsmässigt och finansiellt. Dessutom ser vi i vilken grad den nya beräkningsmetoden leder till en mer rättvisande bild. Den valda avgränsningen gäller FPG/PRI-anslutna koncerner som har förmånsbestämda pensionsplaner. För att tydliggöra de finansiella konsekvenserna av de nya rekommendationerna har vi genomfört en komparativ beräkningsstudie av två fallföretag. Den stora nyheten i rekommendationerna är att företag framöver själva skall göra de antaganden som beräkningarna grundas på. Genom att använda olika antaganden i beräkningarna undersöker vi de finansiella förändringar som den nya rekommendationen medför pensionsförpliktelsen. Vi har här använt oss av olika finansiella granskningsverktyg.
I vilken grad rekommendationerna överensstämmer med kravet på rättvisande bild undersöks också. Den genomförda studien har visat att det främst är yngre företag, med en stor andel aktiva anställda och där medelåldern bland personalen är låg, som påverkas av de nya rekommendationerna. En av de faktorer som ökar pensionsåtagandet är att pensionen ska beräknas utifrån den anställdes slutlön, inklusive framtida löneökningar, och inte som tidigare, aktuell lön. Förändringarna leder till en försämrad soliditet och lönsamhet. Kapitalkostnaden förbättras emellertid, då den gynnas av en ökad pensionsskuld. Utifrån de kvalitativa egenskaperna i IASB:s ramverk har vi i studien kommit fram till att RR29/IAS 19 både innebär positiva och negativa effekter för den rättvisande bilden.},
 author    = {Von Ahlefeld, Christian and Rosén, Karl and Paulson, Andreas and Mankowitz, Tony},
 keyword   = {pension,pensionsplan,förmånsbestämd,RR29,IAS19,rättvisande bild,FPG,PRI,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pensionsåtaganden i RR 29/IAS 19 - Redovisningsmässig och finansiell påverkan på FPG/PRI-anslutna företag},
 year     = {2003},
}