Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Årsredovisningar i idrottssektorn - en studie ur ett intressentperspektiv

Bergh, Peter ; Bengtsson, Sofia and Bladh, Johan (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats var att studera i vilken utsträckning externa intressenter använder idrottssektorns årsredovisningar samt att kartlägga intressenternas attityder till innehållet i årsredovisningarna. Agentteorin och intressentmodellen visar att idrottssektorns årsredovisningsintressenter borde använda årsredovisningar samt att främsta användningsområde borde vara som kontrollverktyg. Vår undersökning var av survey-karaktär och vi genomförde en enkätundersökning kompletterad med en fallstudie. Resultaten visar att majoriteten av intressentgrupper använder idrottssektorns årsredovisningar och användningsområdet är främst som kontrollverktyg. Majoriteten av intressenterna vill även se koppling mellan måluppfyllelse och resultat, en... (More)
Syftet med denna uppsats var att studera i vilken utsträckning externa intressenter använder idrottssektorns årsredovisningar samt att kartlägga intressenternas attityder till innehållet i årsredovisningarna. Agentteorin och intressentmodellen visar att idrottssektorns årsredovisningsintressenter borde använda årsredovisningar samt att främsta användningsområde borde vara som kontrollverktyg. Vår undersökning var av survey-karaktär och vi genomförde en enkätundersökning kompletterad med en fallstudie. Resultaten visar att majoriteten av intressentgrupper använder idrottssektorns årsredovisningar och användningsområdet är främst som kontrollverktyg. Majoriteten av intressenterna vill även se koppling mellan måluppfyllelse och resultat, en förklaring till det egna kapitalets storlek samt en plan över hur det egna kapitalet skall utvecklas. Undersökningen visar att oavsett om intressenterna använder årsredovisningar eller ej är de av samma uppfattning om innehållet. Undersökningen visar också att medlemmarna är den intressentgrupp som inte använder årsredovisningar i lika stor utsträckning som övriga intressenter. Fallstudien visar dock att de granskade årsredovisningarna inte innehåller den önskade informationen. Vår slutsats är att förståelsen för innehållet i årsredovisningar troligen kommer att öka om kompletterande information till årsredovisningars ekonomiska del ges. Detta ökar i sin tur troligtvis användningen av årsredovisningar bland medlemmarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergh, Peter ; Bengtsson, Sofia and Bladh, Johan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ideella, föreningar, idrottssektorn, årsredovisningar, intressenter, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339815
date added to LUP
2004-02-06 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:55:34
@misc{1339815,
 abstract   = {{Syftet med denna uppsats var att studera i vilken utsträckning externa intressenter använder idrottssektorns årsredovisningar samt att kartlägga intressenternas attityder till innehållet i årsredovisningarna. Agentteorin och intressentmodellen visar att idrottssektorns årsredovisningsintressenter borde använda årsredovisningar samt att främsta användningsområde borde vara som kontrollverktyg. Vår undersökning var av survey-karaktär och vi genomförde en enkätundersökning kompletterad med en fallstudie. Resultaten visar att majoriteten av intressentgrupper använder idrottssektorns årsredovisningar och användningsområdet är främst som kontrollverktyg. Majoriteten av intressenterna vill även se koppling mellan måluppfyllelse och resultat, en förklaring till det egna kapitalets storlek samt en plan över hur det egna kapitalet skall utvecklas. Undersökningen visar att oavsett om intressenterna använder årsredovisningar eller ej är de av samma uppfattning om innehållet. Undersökningen visar också att medlemmarna är den intressentgrupp som inte använder årsredovisningar i lika stor utsträckning som övriga intressenter. Fallstudien visar dock att de granskade årsredovisningarna inte innehåller den önskade informationen. Vår slutsats är att förståelsen för innehållet i årsredovisningar troligen kommer att öka om kompletterande information till årsredovisningars ekonomiska del ges. Detta ökar i sin tur troligtvis användningen av årsredovisningar bland medlemmarna.}},
 author    = {{Bergh, Peter and Bengtsson, Sofia and Bladh, Johan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Årsredovisningar i idrottssektorn - en studie ur ett intressentperspektiv}},
 year     = {{2004}},
}