Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Värdering och klassificering av finansiella instrument enligt IAS 39 – konsekvenser för lagstiftning och företag.

Hammensjö, Pär ; Olsson, Hanna and Johansson, Marlene (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Det har de senaste årtiondena skett en ökning av den internationella handeln vilket har medfört en internationell kapitalmarknad. Användningen av finansiella instrument har ökat och det har uppstått ett behov av enhetliga regler för redovisningen av dessa. Från och med år 2005 ska samtliga börsnoterade företag inom EU redovisa enligt IASB:s standarder. I uppsatsen studerar vi vilka effekter IAS 39 ”Finacial instruments: Recognition and Measurement” kommer att få för svenska börsnoterade företag samt svensk lagstiftning. Vi undersöker också hur orealiserade värdeförändringar kommer att hanteras. Syftet är att beskriva och analysera skillnaderna mellan IAS 39 och nuvarande svensk redovisningsteori samt att ge en ökad förståelse för vilka... (More)
Det har de senaste årtiondena skett en ökning av den internationella handeln vilket har medfört en internationell kapitalmarknad. Användningen av finansiella instrument har ökat och det har uppstått ett behov av enhetliga regler för redovisningen av dessa. Från och med år 2005 ska samtliga börsnoterade företag inom EU redovisa enligt IASB:s standarder. I uppsatsen studerar vi vilka effekter IAS 39 ”Finacial instruments: Recognition and Measurement” kommer att få för svenska börsnoterade företag samt svensk lagstiftning. Vi undersöker också hur orealiserade värdeförändringar kommer att hanteras. Syftet är att beskriva och analysera skillnaderna mellan IAS 39 och nuvarande svensk redovisningsteori samt att ge en ökad förståelse för vilka konsekvenser IAS 39 kommer att få för svensk lagstiftning och svenska företag. Tyngdpunkten läggs på värdering och klassificering. Vår analys grundar sig på litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer med tre olika företag. Vi har också gjort en kvalitativ intervju med en revisor för att få en sakkunnigs perspektiv. De slutsatser vi har kommit fram till är att de mest betydande konsekvenserna av införandet av IAS 39 är att försiktighetsprincipen minskar i betydelse och tyngdpunkten läggs istället på tillförlitlighet. Värdering av verkligt värde och det nya sättet att klassificera finansiella tillgångar tror vi kommer att ge en tydligare och mer rättvisande bild av ett företags ställning. Det mesta ses dock av företagen som negativt då det innebär en stor omställning av system och rutiner. Mycket tyder på att företag kommer att vilja redovisa så mycket av sina orealiserade värdeförändringar som möjligt i eget kapital, för att på så sätt undvika ett volatilt resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hammensjö, Pär ; Olsson, Hanna and Johansson, Marlene
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IAS 39, ÅRL, värdering, klassificering, finansiella instrument, orealiserade vinster, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339869
date added to LUP
2003-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:32:08
@misc{1339869,
 abstract   = {Det har de senaste årtiondena skett en ökning av den internationella handeln vilket har medfört en internationell kapitalmarknad. Användningen av finansiella instrument har ökat och det har uppstått ett behov av enhetliga regler för redovisningen av dessa. Från och med år 2005 ska samtliga börsnoterade företag inom EU redovisa enligt IASB:s standarder. I uppsatsen studerar vi vilka effekter IAS 39 ”Finacial instruments: Recognition and Measurement” kommer att få för svenska börsnoterade företag samt svensk lagstiftning. Vi undersöker också hur orealiserade värdeförändringar kommer att hanteras. Syftet är att beskriva och analysera skillnaderna mellan IAS 39 och nuvarande svensk redovisningsteori samt att ge en ökad förståelse för vilka konsekvenser IAS 39 kommer att få för svensk lagstiftning och svenska företag. Tyngdpunkten läggs på värdering och klassificering. Vår analys grundar sig på litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer med tre olika företag. Vi har också gjort en kvalitativ intervju med en revisor för att få en sakkunnigs perspektiv. De slutsatser vi har kommit fram till är att de mest betydande konsekvenserna av införandet av IAS 39 är att försiktighetsprincipen minskar i betydelse och tyngdpunkten läggs istället på tillförlitlighet. Värdering av verkligt värde och det nya sättet att klassificera finansiella tillgångar tror vi kommer att ge en tydligare och mer rättvisande bild av ett företags ställning. Det mesta ses dock av företagen som negativt då det innebär en stor omställning av system och rutiner. Mycket tyder på att företag kommer att vilja redovisa så mycket av sina orealiserade värdeförändringar som möjligt i eget kapital, för att på så sätt undvika ett volatilt resultat.},
 author    = {Hammensjö, Pär and Olsson, Hanna and Johansson, Marlene},
 keyword   = {IAS 39,ÅRL,värdering,klassificering,finansiella instrument,orealiserade vinster,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdering och klassificering av finansiella instrument enligt IAS 39 – konsekvenser för lagstiftning och företag.},
 year     = {2003},
}