Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ledningsgrupper i förändring

Ringnér, Camilla ; Johansson, Peter ; Ericsson, Carolina and Bischoff, Emelie (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Ledningsgrupper i förändring Författare: Emelie Bischoff, Carolina Ericsson, Peter Johansson och Camilla Ringnér, studenter vid Ekonomihögskolan i Lund. Handledare:Jan-Inge Lind, Stein Kleppestø Syfte: Uppsatsens syfte är att studera i vilken utsträckning sammansättningen i ledningsgruppen förändras i företag som upplevt en ny förändrad situation. Vidare studerar vi situationens och sammansättningens effekt på samarbetet och samspelet i ledningsgruppen. Metod: Vår uppsats är en kvalitativ studie av de fyra fallföretagen Öresundskraft Marknad AB, Öresundskraft Underhåll AB, Sydkraft Gas AB och WM-data Industrial Solutions. Vi har genomföret ett antal intervjuer i fallföretagen samt en expertintervju. Empirin... (More)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Ledningsgrupper i förändring Författare: Emelie Bischoff, Carolina Ericsson, Peter Johansson och Camilla Ringnér, studenter vid Ekonomihögskolan i Lund. Handledare:Jan-Inge Lind, Stein Kleppestø Syfte: Uppsatsens syfte är att studera i vilken utsträckning sammansättningen i ledningsgruppen förändras i företag som upplevt en ny förändrad situation. Vidare studerar vi situationens och sammansättningens effekt på samarbetet och samspelet i ledningsgruppen. Metod: Vår uppsats är en kvalitativ studie av de fyra fallföretagen Öresundskraft Marknad AB, Öresundskraft Underhåll AB, Sydkraft Gas AB och WM-data Industrial Solutions. Vi har genomföret ett antal intervjuer i fallföretagen samt en expertintervju. Empirin är analyserad med hjälp av relevant teori, främst Ahrenfelts förändringsteori, Adizes ledarstilar, Jungs roller, Lind & Skärvads teamdesign, Beebe & Mastersons effektiva team samt olika teorier kring svårigheter med team. Slutsatser: De fyra fallföretagen har idag, efter vissa förändringar, en sammansättning som är lämplig för just deras situation. Tre av företagen har förändrat stora delar av sammansättningen, medan ett av företagen redan vid förändringens början hade en bra sammansättning. VD:ns ledarstil påverkar samarbetet positivt i tre av företagen. Ett av fyra företag har ett välfungerande samarbete. De andra tre ledningsgrupperna som har förändrat sammansättningen, har inte nått ett optimalt samarbete. Funktionsbevakare påverkar samarbetet negativt i tre av företagen, då gemensamma mål inte uppnås. Alla fallföretagen har mer eller mindre effektivt anpassat sig till den förändrade situationen. Nyckelord: Ledningsgrupper, teamsammansättning, samarbete, situationsanpassning, förändring, Öresundskraft Marknad AB, Öresundskraft Underhåll AB, Sydkraft Gas AB och WM-data Industrial Solutions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1339895,
 abstract   = {Sammanfattning Uppsatsens titel: Ledningsgrupper i förändring Författare: Emelie Bischoff, Carolina Ericsson, Peter Johansson och Camilla Ringnér, studenter vid Ekonomihögskolan i Lund. Handledare:Jan-Inge Lind, Stein Kleppestø Syfte: Uppsatsens syfte är att studera i vilken utsträckning sammansättningen i ledningsgruppen förändras i företag som upplevt en ny förändrad situation. Vidare studerar vi situationens och sammansättningens effekt på samarbetet och samspelet i ledningsgruppen. Metod: Vår uppsats är en kvalitativ studie av de fyra fallföretagen Öresundskraft Marknad AB, Öresundskraft Underhåll AB, Sydkraft Gas AB och WM-data Industrial Solutions. Vi har genomföret ett antal intervjuer i fallföretagen samt en expertintervju. Empirin är analyserad med hjälp av relevant teori, främst Ahrenfelts förändringsteori, Adizes ledarstilar, Jungs roller, Lind & Skärvads teamdesign, Beebe & Mastersons effektiva team samt olika teorier kring svårigheter med team. Slutsatser: De fyra fallföretagen har idag, efter vissa förändringar, en sammansättning som är lämplig för just deras situation. Tre av företagen har förändrat stora delar av sammansättningen, medan ett av företagen redan vid förändringens början hade en bra sammansättning. VD:ns ledarstil påverkar samarbetet positivt i tre av företagen. Ett av fyra företag har ett välfungerande samarbete. De andra tre ledningsgrupperna som har förändrat sammansättningen, har inte nått ett optimalt samarbete. Funktionsbevakare påverkar samarbetet negativt i tre av företagen, då gemensamma mål inte uppnås. Alla fallföretagen har mer eller mindre effektivt anpassat sig till den förändrade situationen. Nyckelord: Ledningsgrupper, teamsammansättning, samarbete, situationsanpassning, förändring, Öresundskraft Marknad AB, Öresundskraft Underhåll AB, Sydkraft Gas AB och WM-data Industrial Solutions.},
 author    = {Ringnér, Camilla and Johansson, Peter and Ericsson, Carolina and Bischoff, Emelie},
 keyword   = {Ledningsgrupper,teamsammansättning,samarbete,situationsanpassning,förändring,Öresundskraft Marknad AB,Öresundskraft Underhåll AB,Sydkraft Gas AB,WM-data Industrial Solutions,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ledningsgrupper i förändring},
 year     = {2003},
}