Advanced

Strategisk planering i ett litet tjänsteföretag - en fallstudie av IGS

Norlander, Olof; Lundin, Johan and Schöön, Filip (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problemformulering: Hur ser IGS strategiska process ut och vilken strategisk position har de idag?
Hur påverkas företaget av en föränderlig omvärld?
Syfte: Utredningens syfte är att studera och analysera IGS strategiska process samt undersöka hur applicerbara de tre strategiska synsätten är på fallföretaget ifråga. Vi har även för avsikt att se hur stor effekt den föränderliga omvärlden har på företaget. Med detta som utgångspunkt ämnar vi komma fram till förslag på en modell som visar IGS strategiska position.
Metod: Vi använder oss utav en kvalitativ fallstudie. Det metodiska angreppssätt vi valt är den abduktiva ansatsen. Vi har använt oss av valda teorier för en närmare analys av företaget. Slutsatser: Vi har kommit fram till att IGS... (More)
Problemformulering: Hur ser IGS strategiska process ut och vilken strategisk position har de idag?
Hur påverkas företaget av en föränderlig omvärld?
Syfte: Utredningens syfte är att studera och analysera IGS strategiska process samt undersöka hur applicerbara de tre strategiska synsätten är på fallföretaget ifråga. Vi har även för avsikt att se hur stor effekt den föränderliga omvärlden har på företaget. Med detta som utgångspunkt ämnar vi komma fram till förslag på en modell som visar IGS strategiska position.
Metod: Vi använder oss utav en kvalitativ fallstudie. Det metodiska angreppssätt vi valt är den abduktiva ansatsen. Vi har använt oss av valda teorier för en närmare analys av företaget. Slutsatser: Vi har kommit fram till att IGS strategi är en kombination av det rationella och det skeendebaserade synsättet. För att finna en benämning på denna kombination har vi skapat ett nytt begrepp som vi kallar den semi-skeendebaserade ansatsen. Vi har även konstruerat en modell som visar hur stor den föränderliga omvärldens påverkan är på företaget samt IGS förhållningssätt till de tre strategiska synsätten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norlander, Olof; Lundin, Johan and Schöön, Filip
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
De tre strategiska synsätten, IGS, tjänsteföretag, föränderlig omvärld, strategi, resurser, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339945
date added to LUP
2006-01-17
date last changed
2012-04-02 15:51:11
@misc{1339945,
 abstract   = {Problemformulering: Hur ser IGS strategiska process ut och vilken strategisk position har de idag?
Hur påverkas företaget av en föränderlig omvärld?
Syfte: Utredningens syfte är att studera och analysera IGS strategiska process samt undersöka hur applicerbara de tre strategiska synsätten är på fallföretaget ifråga. Vi har även för avsikt att se hur stor effekt den föränderliga omvärlden har på företaget. Med detta som utgångspunkt ämnar vi komma fram till förslag på en modell som visar IGS strategiska position.
Metod: Vi använder oss utav en kvalitativ fallstudie. Det metodiska angreppssätt vi valt är den abduktiva ansatsen. Vi har använt oss av valda teorier för en närmare analys av företaget. Slutsatser: Vi har kommit fram till att IGS strategi är en kombination av det rationella och det skeendebaserade synsättet. För att finna en benämning på denna kombination har vi skapat ett nytt begrepp som vi kallar den semi-skeendebaserade ansatsen. Vi har även konstruerat en modell som visar hur stor den föränderliga omvärldens påverkan är på företaget samt IGS förhållningssätt till de tre strategiska synsätten.},
 author    = {Norlander, Olof and Lundin, Johan and Schöön, Filip},
 keyword   = {De tre strategiska synsätten,IGS,tjänsteföretag,föränderlig omvärld,strategi,resurser,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategisk planering i ett litet tjänsteföretag - en fallstudie av IGS},
 year     = {2006},
}