Advanced

SMICKRANDE KAPITALIST ELLER SANN IDEALIST? Företags sociala ansvar i årsredovisningen

Bengtsson, Carl and Wolst, Judith (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska börsnoterade företag redogör för sitt sociala ansvar i årsredovisningar.
Metod: Denna uppsats utgår från en kvalitativ metod. Vi har valt att göra en innehållsanalys för att strukturera det material som företag ger oss angående deras sociala ansvar. Teori: Den teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i legitimitetsteorin. Därefter använder vi oss av intressentteorin för att kunna förklara vem företaget ska vara socialt ansvarsfulla emot. Teorier kring corporate social responsibility används för att förklara hur företag kan vara socialt ansvarsfulla. Utav de teorier som finns inom forskningsområdet CSR har vi valt att framförallt fokusera på corporate social performance.... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska börsnoterade företag redogör för sitt sociala ansvar i årsredovisningar.
Metod: Denna uppsats utgår från en kvalitativ metod. Vi har valt att göra en innehållsanalys för att strukturera det material som företag ger oss angående deras sociala ansvar. Teori: Den teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i legitimitetsteorin. Därefter använder vi oss av intressentteorin för att kunna förklara vem företaget ska vara socialt ansvarsfulla emot. Teorier kring corporate social responsibility används för att förklara hur företag kan vara socialt ansvarsfulla. Utav de teorier som finns inom forskningsområdet CSR har vi valt att framförallt fokusera på corporate social performance.
Empiri: Det empiriska material som presenteras i uppsatsen bygger uteslutande på uppgifter som företag lämnat i sin årsredovisning.
Slutsatser: Slutsatserna i denna uppsats har vi valt att presentera på två sätt. Dels har vi gjort en matris i vilken det är möjligt att placera in företagen efter olika kriterier. Därefter presenterar vi åtta hypoteser som vi tycker skulle vara intressanta att utforska närmre. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Carl and Wolst, Judith
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Corporate Social Responsiblity, Årsredovisning, Socialt ansvar, Legitimitetsteori, Intressentteori, Corporate Social Performance, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340100
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:04:15
@misc{1340100,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska börsnoterade företag redogör för sitt sociala ansvar i årsredovisningar.
Metod: Denna uppsats utgår från en kvalitativ metod. Vi har valt att göra en innehållsanalys för att strukturera det material som företag ger oss angående deras sociala ansvar. Teori: Den teoretiska referensramen har sin utgångspunkt i legitimitetsteorin. Därefter använder vi oss av intressentteorin för att kunna förklara vem företaget ska vara socialt ansvarsfulla emot. Teorier kring corporate social responsibility används för att förklara hur företag kan vara socialt ansvarsfulla. Utav de teorier som finns inom forskningsområdet CSR har vi valt att framförallt fokusera på corporate social performance.
Empiri: Det empiriska material som presenteras i uppsatsen bygger uteslutande på uppgifter som företag lämnat i sin årsredovisning.
Slutsatser: Slutsatserna i denna uppsats har vi valt att presentera på två sätt. Dels har vi gjort en matris i vilken det är möjligt att placera in företagen efter olika kriterier. Därefter presenterar vi åtta hypoteser som vi tycker skulle vara intressanta att utforska närmre.},
 author    = {Bengtsson, Carl and Wolst, Judith},
 keyword   = {Corporate Social Responsiblity,Årsredovisning,Socialt ansvar,Legitimitetsteori,Intressentteori,Corporate Social Performance,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {SMICKRANDE KAPITALIST ELLER SANN IDEALIST? Företags sociala ansvar i årsredovisningen},
 year     = {2006},
}