Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pågående arbeten på löpande räkning - alternativmetodens förhållande till god redovisningssed och ÅRL

Andersson, Viveca ; Harding Nilsson, Christine and Tizno, Elham (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt syfte är att analysera och diskutera vad som är god redovisningssed vid redovisning av pågående arbeten på löpande räkning och hur innebörden i god redovisningssed på detta område har påverkats av sambandet mellan redovisning och beskattning. Tonvikten ligger på det vi kallar alternativmetodens förhållande till god redovisningssed. Ett delsyfte är att kritiskt granska och analysera de argument som framförts i de senaste årens debatt i SvSkT om alternativmetodens förenlighet med ÅRL. Metod: Vi har i arbetet utgått från en dokumentstudie där bland annat en debatt i SvSkT från de senaste åren om beskattning och redovisning av pågående arbeten på löpande räkning har varit till stor hjälp. Då vår frågeställning ligger i gränslandet... (More)
Syfte: Vårt syfte är att analysera och diskutera vad som är god redovisningssed vid redovisning av pågående arbeten på löpande räkning och hur innebörden i god redovisningssed på detta område har påverkats av sambandet mellan redovisning och beskattning. Tonvikten ligger på det vi kallar alternativmetodens förhållande till god redovisningssed. Ett delsyfte är att kritiskt granska och analysera de argument som framförts i de senaste årens debatt i SvSkT om alternativmetodens förenlighet med ÅRL. Metod: Vi har i arbetet utgått från en dokumentstudie där bland annat en debatt i SvSkT från de senaste åren om beskattning och redovisning av pågående arbeten på löpande räkning har varit till stor hjälp. Då vår frågeställning ligger i gränslandet mellan företagsekonomi och juridik så har vi i vårt arbete tagit intryck både av juridisk metod och av samhällsvetenskapens forskningsmetoder. Slutsatser: Vår slutsats är att alternativmetoden inte strider mot god redovisningssed eller mot ÅRL. Vi anser att alternativmetoden är förenlig med god redovisningssed till följd av sin starka ställning i praxis och av att både Redovisningsrådet och BFN uttryckligen tillåter den i sina respektive rekommendationer. Det står enligt oss svenska företag fritt att välja mellan huvudmetoden och alternativmetoden vid redovisning av pågående arbeten på löpande räkning. Den metod som används i räkenskaperna kommer dock även att ligga till grund för beskattningen. Detta följer bland annat av RegR:s domslut i RÅ 1998 ref 18 där domstolen slog fast att posten pågående arbeten tillhör det kopplade området. Vi anser att en frikoppling skulle vara önskvärd då vi ser det som den enklaste lösningen för att huvudmetoden, som visar en i vårt tycke mer rättvisande bild av ett företags resultat och ställning, ska få genomslag i svensk redovisning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Viveca ; Harding Nilsson, Christine and Tizno, Elham
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
God redovisningssed, Pågående arbeten, successiv vinstavräkning, ÅRL, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340143
date added to LUP
2004-02-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:56:25
@misc{1340143,
 abstract   = {Syfte: Vårt syfte är att analysera och diskutera vad som är god redovisningssed vid redovisning av pågående arbeten på löpande räkning och hur innebörden i god redovisningssed på detta område har påverkats av sambandet mellan redovisning och beskattning. Tonvikten ligger på det vi kallar alternativmetodens förhållande till god redovisningssed. Ett delsyfte är att kritiskt granska och analysera de argument som framförts i de senaste årens debatt i SvSkT om alternativmetodens förenlighet med ÅRL. Metod: Vi har i arbetet utgått från en dokumentstudie där bland annat en debatt i SvSkT från de senaste åren om beskattning och redovisning av pågående arbeten på löpande räkning har varit till stor hjälp. Då vår frågeställning ligger i gränslandet mellan företagsekonomi och juridik så har vi i vårt arbete tagit intryck både av juridisk metod och av samhällsvetenskapens forskningsmetoder. Slutsatser: Vår slutsats är att alternativmetoden inte strider mot god redovisningssed eller mot ÅRL. Vi anser att alternativmetoden är förenlig med god redovisningssed till följd av sin starka ställning i praxis och av att både Redovisningsrådet och BFN uttryckligen tillåter den i sina respektive rekommendationer. Det står enligt oss svenska företag fritt att välja mellan huvudmetoden och alternativmetoden vid redovisning av pågående arbeten på löpande räkning. Den metod som används i räkenskaperna kommer dock även att ligga till grund för beskattningen. Detta följer bland annat av RegR:s domslut i RÅ 1998 ref 18 där domstolen slog fast att posten pågående arbeten tillhör det kopplade området. Vi anser att en frikoppling skulle vara önskvärd då vi ser det som den enklaste lösningen för att huvudmetoden, som visar en i vårt tycke mer rättvisande bild av ett företags resultat och ställning, ska få genomslag i svensk redovisning.},
 author    = {Andersson, Viveca and Harding Nilsson, Christine and Tizno, Elham},
 keyword   = {God redovisningssed, Pågående arbeten,successiv vinstavräkning,ÅRL,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Pågående arbeten på löpande räkning - alternativmetodens förhållande till god redovisningssed och ÅRL},
 year     = {2004},
}