Advanced

Konsekvenser av de nya pensionsredovisningsreglerna

Svensson, Karin; Eriksson, Maria; Johansson, Linda and Wernberg, Emma (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera konsekvenserna av de nyligen ändrade redovisningsreglerna avseende pensioner ur företagens perspektiv, samt undersöka vilka åtgärder dessa kan tänkas vidta. Metod: Vi har undersökt våra fallföretags årsredovisningar samt intervjuat personer insatta i ämnet för att på ett kvalitativt sätt förklara och diskutera kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av de nya pensionsredovisningsreglerna, samt åtgärder dessa kan komma att leda till. Slutsatser: Det går inte på förhand att avgöra om pensionsskulden kommer att öka eller minska vid övergången till de nya redovisningsreglerna. Utfallet beror till stor del på förhållandena i det specifika företaget, då det är många faktorer som spelar in. Det är även... (More)
Syfte: Syftet är att beskriva och analysera konsekvenserna av de nyligen ändrade redovisningsreglerna avseende pensioner ur företagens perspektiv, samt undersöka vilka åtgärder dessa kan tänkas vidta. Metod: Vi har undersökt våra fallföretags årsredovisningar samt intervjuat personer insatta i ämnet för att på ett kvalitativt sätt förklara och diskutera kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av de nya pensionsredovisningsreglerna, samt åtgärder dessa kan komma att leda till. Slutsatser: Det går inte på förhand att avgöra om pensionsskulden kommer att öka eller minska vid övergången till de nya redovisningsreglerna. Utfallet beror till stor del på förhållandena i det specifika företaget, då det är många faktorer som spelar in. Det är även svårt att avgöra hur stor övergångseffekten blir. Det går inte att dra generella slutsatser angående pensionsförpliktelsens resultatpåverkan, oavsett om företaget använder korridorregler eller ej. Vi har dock märkt att korridorreglerna har haft en stor inverkan i våra fallföretag, då företagen med hjälp av dessa har skjutit oredovisade vinster och förluster framför sig. Det är inte sannolikt att de svenska företagen byter pensionsplaner från förmånsbestämda till premiebestämda, då kollektivavtal ofta förhindrar detta. Däremot tror vi att sannolikheten är stor att företag går över till premiebestämd pensionsplan i de fall då kollektivavtal inte finns. Det kan tänkas att företag i större utsträckning placerar förvaltningstillgångar i obligationer istället för i aktier, till följd av de nya reglerna. Detta för att undvika svängningar i pensionsskulden som annars kan uppstå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Karin; Eriksson, Maria; Johansson, Linda and Wernberg, Emma
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IAS19, konsekvenser, pensioner, redovisning, RR29, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340173
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:51:26
@misc{1340173,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att beskriva och analysera konsekvenserna av de nyligen ändrade redovisningsreglerna avseende pensioner ur företagens perspektiv, samt undersöka vilka åtgärder dessa kan tänkas vidta. Metod: Vi har undersökt våra fallföretags årsredovisningar samt intervjuat personer insatta i ämnet för att på ett kvalitativt sätt förklara och diskutera kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av de nya pensionsredovisningsreglerna, samt åtgärder dessa kan komma att leda till. Slutsatser: Det går inte på förhand att avgöra om pensionsskulden kommer att öka eller minska vid övergången till de nya redovisningsreglerna. Utfallet beror till stor del på förhållandena i det specifika företaget, då det är många faktorer som spelar in. Det är även svårt att avgöra hur stor övergångseffekten blir. Det går inte att dra generella slutsatser angående pensionsförpliktelsens resultatpåverkan, oavsett om företaget använder korridorregler eller ej. Vi har dock märkt att korridorreglerna har haft en stor inverkan i våra fallföretag, då företagen med hjälp av dessa har skjutit oredovisade vinster och förluster framför sig. Det är inte sannolikt att de svenska företagen byter pensionsplaner från förmånsbestämda till premiebestämda, då kollektivavtal ofta förhindrar detta. Däremot tror vi att sannolikheten är stor att företag går över till premiebestämd pensionsplan i de fall då kollektivavtal inte finns. Det kan tänkas att företag i större utsträckning placerar förvaltningstillgångar i obligationer istället för i aktier, till följd av de nya reglerna. Detta för att undvika svängningar i pensionsskulden som annars kan uppstå.},
 author    = {Svensson, Karin and Eriksson, Maria and Johansson, Linda and Wernberg, Emma},
 keyword   = {IAS19,konsekvenser,pensioner,redovisning,RR29,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsekvenser av de nya pensionsredovisningsreglerna},
 year     = {2004},
}