Advanced

Internrevision - i kommunalägda energibolag

Westlin, Anna; Andersson, Carl-Magnus and Palmkvist, Annika (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera kommunalägda energibolag gällande internrevision. Vi skall undersöka vad som bör beaktas vid val av internrevisor och om tjänsten ska upphandlas externt eller om en anställd på företaget ska sköta internrevisionen.
Metod: Vi har använt oss av den kvalitativa metoden på ett induktivt sätt. Den primära datan har
samlats in genom intervjuer. Den sekundära datan har samlats in genom litteratur, artiklar och
Internet.
Teori: Den teoretiska referensramen består av revision, internrevision och intern kontroll. Den är
även uppbyggd av lagar och rekommendationer, vilka yrkesutövarna är samt den samverkan som
finns dem emellan. Utifrån detta har empirin analyserats.
Empiri: Empirin... (More)
Syfte: Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera kommunalägda energibolag gällande internrevision. Vi skall undersöka vad som bör beaktas vid val av internrevisor och om tjänsten ska upphandlas externt eller om en anställd på företaget ska sköta internrevisionen.
Metod: Vi har använt oss av den kvalitativa metoden på ett induktivt sätt. Den primära datan har
samlats in genom intervjuer. Den sekundära datan har samlats in genom litteratur, artiklar och
Internet.
Teori: Den teoretiska referensramen består av revision, internrevision och intern kontroll. Den är
även uppbyggd av lagar och rekommendationer, vilka yrkesutövarna är samt den samverkan som
finns dem emellan. Utifrån detta har empirin analyserats.
Empiri: Empirin består av Kristianstad Kommun, Helsingborgs Kommun och Lunds Kommun.
Resultat: Genom vår studie har vi kommit fram till att kompetens är en viktig faktor vid val av
internrevisor. Att förhålla sig oberoende till det man granskar är ett krav och att det förekommer
samverkan mellan internrevisorn, lekmannarevisorn och den externa revisorn. Finns det kompetens
inom verksamheten anser vi man ska utnyttja det och inte anlita en konsult. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westlin, Anna; Andersson, Carl-Magnus and Palmkvist, Annika
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Internrevision, internrevisor, lekmannarevisor, revisor, kommunalägt energibolag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1341035
date added to LUP
2006-06-01
date last changed
2012-04-02 15:59:44
@misc{1341035,
 abstract   = {Syfte: Syftet med undersökningen är att beskriva och analysera kommunalägda energibolag gällande internrevision. Vi skall undersöka vad som bör beaktas vid val av internrevisor och om tjänsten ska upphandlas externt eller om en anställd på företaget ska sköta internrevisionen.
Metod: Vi har använt oss av den kvalitativa metoden på ett induktivt sätt. Den primära datan har
samlats in genom intervjuer. Den sekundära datan har samlats in genom litteratur, artiklar och
Internet.
Teori: Den teoretiska referensramen består av revision, internrevision och intern kontroll. Den är
även uppbyggd av lagar och rekommendationer, vilka yrkesutövarna är samt den samverkan som
finns dem emellan. Utifrån detta har empirin analyserats.
Empiri: Empirin består av Kristianstad Kommun, Helsingborgs Kommun och Lunds Kommun.
Resultat: Genom vår studie har vi kommit fram till att kompetens är en viktig faktor vid val av
internrevisor. Att förhålla sig oberoende till det man granskar är ett krav och att det förekommer
samverkan mellan internrevisorn, lekmannarevisorn och den externa revisorn. Finns det kompetens
inom verksamheten anser vi man ska utnyttja det och inte anlita en konsult.},
 author    = {Westlin, Anna and Andersson, Carl-Magnus and Palmkvist, Annika},
 keyword   = {Internrevision,internrevisor,lekmannarevisor,revisor,kommunalägt energibolag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internrevision - i kommunalägda energibolag},
 year     = {2006},
}